הלכות לחגים

Back to homepage
הלכות הלכות לחגים הרב יצחק מוזגרשוילי חנוכה

הרב יצחק מוזגרשוילי 'הלכות חנוכה'

הרב יצחק מוזגרשוילי הלכות חנוכה א. ימי חנוכה הם ימי שמחה והלל ולא מתענים בהם ולא אומרים תחנון ונפילת אפיים. ב. חנוכה מותר בעשיית מלאכה אך הנשים נוהגות שאין עושות

דעה אישית מאת הרב... הלכות הלכות לחגים הרב רפאל טטרוא פסח

הרב רפאל טטרוא 'מדוע לא מברכים על סיפור יציאת מצרים'

מדוע לא מברכים על מצות סיפור יציאת מצרים? הטעם שאין מברכים על מצות סיפור יציאת מצרים בליל פסח? נאמרו על זה י”ד תירוצים: א. כתב בתשובת הרא”ש (כלל כד סימן

דעה אישית מאת הרב... הלכות הלכות לחגים הרב רפאל טטרוא סוכות שמחת תורה

הרב רפאל טטרוא 'האם יש קשר בין שמיני עצרת ושמחת תורה?'

האם יש קשר בין שמיני עצרת ושמחת תורה? מנהג ישראל לסיים את התורה בשמיני עצרת, ולעשות בו שמחה לגמרה של תורה, ונקרא "שמחת תורה". נשאלת השאלה מדוע קבעו חז"ל לשמוח

הלכות הלכות לחגים הרב יצחק מוזגרשוילי

הרב יצחק מוזגרשוילי בעניין ניקיונות לפסח

מה באמת צריך לנקות? על מה ניתן לוותר? אם יש בבית ילדים, אפשר לנקות קצת פחות, או שדווקא להיפך? אנחנו יודעים שחג הפסח, או כמו שקראנו לו בגאורגיה "פחקיס קווירי", מתקרב במהירות

הלכות לחגים הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי – הלכות לחג השבועות

'הלכות לחג השבועות הלכות הנחוצות לחג השבועות א.מנהג ישראל שלא לומר תחנון ונפילת אפיים מר"ח סיון- ועד- י"ב סיון (ועד בכלל). ב. מצוה להסתפר לכבוד החג, ומצוה להתרחץ ולטבול ב"מקוה