הרב בן ציון טטרואשוילי

Back to homepage
הרב בן ציון טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב בן ציון טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות' "הקול קול יעקב" בפרשתנו כתוב כשיעקב בא ליצחק לבקש ברכה ויצחק מישש אותו. אמר יצחק: "הקל קול יעקב והידים ידי עשיו" וכו' ויברכהו. וע"ז דרשו חז"ל: בשעה שהקול

בא הרב בן ציון טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת "בא" כתוב בפרשה לגבי מצוות קרבן פסח [פרק יב-ט] . "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש…ועצם לא תשברו בו" כתוב בספר החינוך [מצוה ז]:

בא הרב בן ציון טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת "בא" כתוב בפרשה לגבי מצוות קרבן פסח [פרק יב-ט] . "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש…ועצם לא תשברו בו" כתוב בספר החינוך [מצוה ז]: