ויחי

Back to homepage
הרב יצחק אדרת ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי "כי הנה המלכים נועדו": סיפר רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל הלא הוא הרב מבריסק שבבלארוס בה שימש כרב שכך שמע מפי אביו רבי חיים זצ"ל. בעיצומן של

הרב גבריאל יצחקי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל יצחקי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי "אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי" (בראשית מח, כב). החיד"א במדבר קדמות (מערכת ח אות טז) הביא, שהיה חרב לאברהם, שהיה חקוק עליה שם המפורש. והעבירה ליצחק, ויצחק

ויחי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויח'

פרשת ויחי בתחילת פרשתנו התורה מספרת: "וַיְחִי יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם שְׁבַע-עֶשְׂרֵה שָׁנָה". בעל הטורים מפרש שהפסוק מלמדנו כי מבחר שנותיו של יעקב אבינו היו השנים שחי במצרים. נכדו של אדמו"ר

ויחי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי בפרשתנו התורה מספרת כי יעקב אבינו השתחווה לפני בנו יוסף (בראשית מז,לא): "וַיִּשְׁתַּחוּ יִשְׂרָאֵל עַל רֹאשׁ הַמִּטָּה". רש"י מסביר מדוע השתחווה יעקב לבנו: "תעלא בעידניה סגיד לי" [=השועל,

הרב אבישי בטאשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי בפרשתנו מביאה התורה את מה שהתחולל כאשר יוסף הצדיק שומע כי אביו כבר חולה וימיו ספורים והוא מביא את שני בניו מנשה ואפרים אל יעקב אביו כדי שיברכם,

הרב אילן שמילה ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי ״ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים״ מפרש רש״י, חסד של אמת, החסד עם המת, הינו חסד של אמת, דהרי אינו מצפה לגמול. ולכאורה כ׳ בגמ׳ ״דקבר

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי בפרשתינו כתוב שיעקב בירך את בנו אשר "מאשר שמנה לחמו" ונאמר על כך במדרש – שהוא מעמיד בגדי שמונה, ועל הפסוק "יהי רצוי אחיו" מפרש רש"י שיהיו בנותיו

הרב הרצל קוסאשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי חיים שלמים ונצחיים פרשת ויחי חותמת למעשה את ספר בראשית בפטירתו של יעקב אבינו ובפרידתו משנים עשר בניו, כשלאחר מכן מיד מתחילה תקופה קשה לעם ישראל של שעבוד

ויחי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי על הפסוק "וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת בְּנֵי יוֹסֵף, וַיֹּאמֶר: מִי אֵלֶּה?", מפרש רש"י: "ביקש לברכם, ונסתלקה שכינה ממנו… מהיכן יצאו אלו שאינן ראויין לברכה?". דברי רש"י דורשים הסבר: מה

ויחי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי המילים האחרונות של פרשת ויחי, החותמות את ספר בראשית, קשורות במהותן הפנימית עם המילים הראשונות של פרשת בראשית, הפותחות את הספר, בבחינת "נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן". סוף