ויחי

Back to homepage
ויחי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי בפרשתנו התורה מספרת כי יעקב אבינו השתחווה לפני בנו יוסף (בראשית מז,לא): "וַיִּשְׁתַּחוּ יִשְׂרָאֵל עַל רֹאשׁ הַמִּטָּה". רש"י מסביר מדוע השתחווה יעקב לבנו: "תעלא בעידניה סגיד לי" [=השועל,

הרב אבישי בטאשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי בפרשתנו מביאה התורה את מה שהתחולל כאשר יוסף הצדיק שומע כי אביו כבר חולה וימיו ספורים והוא מביא את שני בניו מנשה ואפרים אל יעקב אביו כדי שיברכם,

הרב אילן שמילה ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי ״ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים״ מפרש רש״י, חסד של אמת, החסד עם המת, הינו חסד של אמת, דהרי אינו מצפה לגמול. ולכאורה כ׳ בגמ׳ ״דקבר

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי בפרשתינו כתוב שיעקב בירך את בנו אשר "מאשר שמנה לחמו" ונאמר על כך במדרש – שהוא מעמיד בגדי שמונה, ועל הפסוק "יהי רצוי אחיו" מפרש רש"י שיהיו בנותיו

הרב הרצל קוסאשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי חיים שלמים ונצחיים פרשת ויחי חותמת למעשה את ספר בראשית בפטירתו של יעקב אבינו ובפרידתו משנים עשר בניו, כשלאחר מכן מיד מתחילה תקופה קשה לעם ישראל של שעבוד

ויחי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי על הפסוק "וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת בְּנֵי יוֹסֵף, וַיֹּאמֶר: מִי אֵלֶּה?", מפרש רש"י: "ביקש לברכם, ונסתלקה שכינה ממנו… מהיכן יצאו אלו שאינן ראויין לברכה?". דברי רש"י דורשים הסבר: מה

ויחי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי המילים האחרונות של פרשת ויחי, החותמות את ספר בראשית, קשורות במהותן הפנימית עם המילים הראשונות של פרשת בראשית, הפותחות את הספר, בבחינת "נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן". סוף

הרב יוסף מודזגברשווילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי "ויכל יעקב לצוות את בניו ויאסוף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו" (מט-לג) אמרו חז"ל במסכת תענית (ה:) א"ר יוחנן יעקב אבינו לא מת, אמר ליה רב

הרב מאיר מושיאשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי "וַיֹּאמֶר הִשָּׁבְעָה לִי וַיִּשָּׁבַע לוֹ, וַיִּשְׁתַּחוּ יִשְׂרָאֵל עַל רֹאשׁ הַמִּטָּה". (בראשית מז, לא). מדוע השתחווה יעקב אבינו? בפסוק זה אנו רואים, שלאחר שנשבע יוסף לאביו לקברו בארץ ישראל,

הרב יוחנן מיכאלי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת 'ויחי' עבודת המידות נדמה כי היינו מבקשים מאדם שאינו מכיר את סיפורם של יוסף ואחיו לקרוא את הפסוקים של פרשה זו מן הסתם היה אותו קורא מחכה ומצפה מיוסף