מקץ

Back to homepage
הרב רפאל טטרוא חנוכה מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ פרשת מקץ נקראת תמיד בימי חנוכה, וכתב השלטי גיבורים על המרדכי במסכת שבת דף עט. רמז לדבר, תיבת "שנתים" ראשי תיבות שמאל נר תדליק ימין מזוזה. ובא לרמוז

הרב גבריאל מירלא מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם" שנתיים רמז לחנוכה שמאל נר תדליק ימין מזוזה. 'אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו' (תהילים מ) זה יוסף, ולא פנה אל רהבים

חנוכה מקץ פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ חנוכה ופורים הם ימים טובים שתיקנו חז"ל, אך יש ביניהם הבדל בולט בתהליך ייסוד החג: פורים נקבע מייד אחרי המלחמה, שהייתה בי"ג באדר, וכבר למחרת, "בְּאַרְבָּעָה-עָשָׂר בּוֹ", נחו,

הרב יעקב בטוניאשוילי חנוכה מקץ

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מקץ' ו'חנוכה'

פרשת מקץ וחנוכה מקץ – חנוכה "ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך" מובא בחז"ל במסכת עירובין (דף י'ג) 'כל הבורח מן

חנוכה ללא קישור מקץ פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרב מלובביץ לפרשת 'מקץ'

חנוכה ומקץ נרות חנוכה מייצגים את האור הרוחני בחייו של היהודי, המגולם בפסוק (משלי ו,כג): "כִּי נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר, וְדֶרֶךְ חַיִּים תּוֹכְחוֹת מוּסָר". כתבי חסידות תוהים לפשר התוספת של

הרב מיכאל מירון חנוכה מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'מקץ' ו'חנוכה'

פרשת 'מקץ' ו'חנוכה' ימי החנוכה דהיום כאז: ימי החנוכה הינם ימים של אור מעצם מהותם, אור שמאיר את בתי ישראל איש איש כפי מדרגתו והשגתו. ננסה מעט להבין את משמעותו

מקץ פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ האור הוא המוטיב המרכזי של חנוכה. התכונה הבולטת באור היא התפשטותו במרחב. אין צורך באור גדול דווקא, כדוגמת מדורה או אבוקה, אלא גם אור קטן משפיע על סביבתו,

הרב אליהו מירילאשוילי מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירילאשולי בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים" בפרשת השבוע אנו קוראים על יציאתו של יוסף הצדיק מבית האסורים ע"י פתרון חלומו של פרעה. ולאחר פתרון

מקץ פרשת שבוע מאת...

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ יש כמה וכמה מצוות הקשורות בהדלקת נרות – נרות המקדש, נרות שבת ועוד. אולם בכל המצוות הללו, הדלקת הנרות אינה אלא אמצעי להשגת מטרה אחרת: מטרת נרות המקדש

חנוכה מקץ פרשת שבוע מאת... ר' אבישי אברם תתרואשוילי

ר' אבישי תתרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת 'מקץ' חג החנוכה נחגג כידוע בשל נס פך השמן שקרה בבית המקדש. מה מתרגשים כל כך מהנס הזה שמנציחים אותו? חז”ל מונים בתלמוד לפחות 14 ניסים, מדהימים לא פחות,