הרב יצחק אדרת

Back to homepage
הרב יצחק אדרת ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא הקרבה שבהקרבה: יום שישי ערב שבת פרשת "כי תצא" לפני כשלושים שנה, מר ג'ק ברונשטיין היה בדרכו למנהטן, הוא נהג ברכבו במנהרת "ברוקלין בטרי" כאשר נזכר שהוא חייב

הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה "כל ישראל ערבים זה לזה": הגאון הרב אברהם שמואל בנימין סופר בעל ה"כתב סופר" רבה של העיר פרשבורג בירת סלובקיה הלא הוא בנו של ה"חתם סופר" זצ"ל השתדל

הרב יצחק אדרת ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי "כי הנה המלכים נועדו": סיפר רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל הלא הוא הרב מבריסק שבבלארוס בה שימש כרב שכך שמע מפי אביו רבי חיים זצ"ל. בעיצומן של

הרב יצחק אדרת וישלח פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת וישלח השלימות שבחיסרון: היה זה לפני כמאה ושלושים שנים לערך, אל בית מדרשו של הגאון רבי חיים לייב מישקובסקי זצ"ל אב"ד העיר סטוויסק שבמחוז ביאליסטוק בליטא הפולנית של אותם

הרב יצחק אדרת וירא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת וירא "סור מרע ועשה טוב" תלמיד מובהק היה לו לאבי תנועת המוסר הלוא הוא רבי ישראל סלנטר זכר צדיק וקדוש לברכה ומקורב אליו היה בכל מאודו, הלה שימש במשרת

בראשית הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

שבת בראשית המתכון המדויק: חפץ אני להגיש בפניכם את אשר שמעו אוזניי מכלי ראשון. מונייר, יהודי ישראלי ירד בשלב כלשהו בחייו לסין הגדולה זאת כדי לעשות דבר אחד והרבה ממנו,

האזינו הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרת האזינו אלוהי הכסף ואלוהי הזהב: ישיבה חשובה הייתה לפני כמה עשרות שנים בעיר וולואז'ין שבראשה עמד רבי חיים סולובייצ'יק זצ"ל. מידי תקופה גבאי הצדקה של הישיבה היה עורך מסע

הרב יצחק אדרת כי תצא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפםרשת 'כי תצא'

פרשת כי תצא מלך מורם מעם: על הסיפור הבא אחראי איש חינוך ותיק וכך סיפר, היה זה באחת מן השנים בהן הוא שימש מורה דרך באחד ממוסדות הלימוד הנחשבות בארץ

בלק הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק הענווה סוד קיומנו: כדי לזכות בתואר אלוף העולם במרוץ "ראלי דקאר" גמע ג'ינייה דה ויליירס 9,000 ק"מ בארצות ארגנטינה וצ'ילה, בסיומם הוכתר לנהג הטוב ביותר בעולם לשנת 2009,

בהעלותך הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך   מרים בתו של ניצול שואה מספרת, אבי והוריו שרדו את השואה האיומה ואיך שהוא הצליחו לעלות ארצה, אולם בעוד הם ניהלו אורח חיים תורניים אבי בניגוד להם