הרב יצחק אדרת

Back to homepage
הרב יצחק אדרת וירא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת וירא "סור מרע ועשה טוב" תלמיד מובהק היה לו לאבי תנועת המוסר הלוא הוא רבי ישראל סלנטר זכר צדיק וקדוש לברכה ומקורב אליו היה בכל מאודו, הלה שימש במשרת

בראשית הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

שבת בראשית המתכון המדויק: חפץ אני להגיש בפניכם את אשר שמעו אוזניי מכלי ראשון. מונייר, יהודי ישראלי ירד בשלב כלשהו בחייו לסין הגדולה זאת כדי לעשות דבר אחד והרבה ממנו,

האזינו הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרת האזינו אלוהי הכסף ואלוהי הזהב: ישיבה חשובה הייתה לפני כמה עשרות שנים בעיר וולואז'ין שבראשה עמד רבי חיים סולובייצ'יק זצ"ל. מידי תקופה גבאי הצדקה של הישיבה היה עורך מסע

הרב יצחק אדרת כי תצא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפםרשת 'כי תצא'

פרשת כי תצא מלך מורם מעם: על הסיפור הבא אחראי איש חינוך ותיק וכך סיפר, היה זה באחת מן השנים בהן הוא שימש מורה דרך באחד ממוסדות הלימוד הנחשבות בארץ

בלק הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק הענווה סוד קיומנו: כדי לזכות בתואר אלוף העולם במרוץ "ראלי דקאר" גמע ג'ינייה דה ויליירס 9,000 ק"מ בארצות ארגנטינה וצ'ילה, בסיומם הוכתר לנהג הטוב ביותר בעולם לשנת 2009,

בהעלותך הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך   מרים בתו של ניצול שואה מספרת, אבי והוריו שרדו את השואה האיומה ואיך שהוא הצליחו לעלות ארצה, אולם בעוד הם ניהלו אורח חיים תורניים אבי בניגוד להם

אמור הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'אמור'

פרשת אמור בתקופת מלחמת העולם הראשונה נקלעה העיר דווינסק שבלטביה לאזור הקרבות וסבלה קשות מאימי המלחמה, בעיר מבצר גדול ממדים היה אשר מיקד אליו את האויב שביקש לכבשו. שעות ארוכות

הרב יצחק אדרת ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי ברכה מן השמים: באחת מן הפעמים הגיע החפץ חיים לביקור בעיר צ'רניקוב, והגיעה שמועה לאוזניו בדבר יהודי המתגורר בעיר שיש ברשותו בית חרושת המעסיק פועלים יהודיים בשבת.

הרב יצחק אדרת משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים הנושא: משפט אמת: באחת משיחותיי עם קרוב משפחתי הוא העלה בפניי סיפור שאירע בצעירותו, היה זה בזמן לימודיו באוניברסיטה לצורך השלמת התואר האקדמאי ולשם כך הרצו בפני הסטודנטים

הרב יצחק אדרת וארא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא מי הוא המלך!! היו היה סוחר רמאי וממולח באירופה של פעם, בכל שבוע היה ממציא רעיון חדש כיצד למשוך לבם של האנשים ולפתותם לרכוש מרכולתו. למען האמת הוא