תולדות

Back to homepage
הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות "וַיְהִי כִּי זָקֵן יִצְחָק וַתִּכְהֶיןָ עֵינָיו מֵרְאֹת". בגמרא אמרו שאחת הסיבות שכהו עיניו של יצחק היא מפני שהיה מסתכל בפניו של עשו הרשע, וזו לשון הגמרא (מגילה כח,

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תולדות

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות בפרשתנו מסופר (תולדות כו,יב): "וַיִּזְרַע יִצְחָק בָּאָרֶץ הַהִיא, וַיִּמְצָא בַּשָּׁנָה הַהִיא מֵאָה שְׁעָרִים, וַיְבָרְכֵהוּ ה'". היבול הכפיל את עצמו פי מאה, וזאת למרות אקלים קשה ושנת בצורת. בתורת

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תולדות

ר' יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות "ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי" (כה-לא) במדרש רבא על הפסוק "ויזד יעקב נזיד" מובא: אמר לו מה טיבו של נזיד זה? אמר לו שמת אותו זקן,

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תולדות

ר' יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות הקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים – ולכן "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא" (כה-כא). נאמר לנוכח אשתו ולא על אשתו, מלמד ששניהם עקורים היו, ומפני מה

יעקב מיכאלי פרשת שבוע מאת... תולדות

ר' יעקב מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות פרשת השבוע מתארת לנו את תהליך הריונה של רבקה אמנו – "ויתרצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנכי, ותלך לדרוש את ה'" – נשאלת השאלה –

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תולדות

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות פרשתנו עוסקת בהרחבה ביעקב ועשיו ובמעשיהם השונים תכלית שינוי זה מזה. יתרה מזו, שניהם מיוצגים אף בשמה של הפרשה כולה, תולדות, כפי שרש"י מבהיר בפירושו הראשון לפרשה, על

הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות אחד מהנושאים המרכזיים בפרשה שלנו הוא מכירת הבכורה של עשו ליעקב. מכירה שהוא עתיד להצטער עליה. למה הסכים עשו למכור את בכורתו? עשו מגיע מן השדה כשהוא עייף.

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תולדות

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות פרשתנו עוסקת בהרחבה ביעקב ועשיו ובמעשיהם השונים תכלית שינוי זה מזה. יתרה מזו, שניהם מיוצגים אף בשמה של הפרשה כולה, תולדות, כפי שרש"י מבהיר בפירושו הראשון לפרשה, על

הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות 'כי רוח מלפניי יעטוף ונשמות אני עשיתי' (ישעיהו נז-טז) 'ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק' וצריך להבין מ"ש 'ואלה' מוסיף על הראשונים ומשמע שכבר היו

הרב מיכאל בראל פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות' "ואלה תולדות יצחק בן אברהם- אברהם הוליד את יצחק". לכאורה לא מובן: ב"אלה תולדות נוח": מבאר רש"י :.."ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים – מעשים טובים". אך ביצחק אומר