תולדות

Back to homepage
הרב פינחס מוזגרשוילי פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות הנסיון העשירי שהתנסה אברהם אבינו הוא נסיון העקידה. והגמרא (סנהדרין פט, ב, וכן הובא בפירש"י על הפסוק) על הפסוק "קח נא את בנך" נאמר: – "ניסיתיך בכמה נסיונות

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תולדות

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות בפתח פרשתנו מסופר: "וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לה' לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא". מתעוררת כאן השאלה, מנין ליצחק שהסיבה לאי-הצלחתם להוליד ילדים היא בגלל רבקה, ולא מפני שהוא עצמו לא

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות "וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו" (בראשית כח' ה'). האור החיים הקדוש (במקום) עומד על עניין יסודי

הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות "וַיְהִי כִּי זָקֵן יִצְחָק וַתִּכְהֶיןָ עֵינָיו מֵרְאֹת". בגמרא אמרו שאחת הסיבות שכהו עיניו של יצחק היא מפני שהיה מסתכל בפניו של עשו הרשע, וזו לשון הגמרא (מגילה כח,

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תולדות

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות בפרשתנו מסופר (תולדות כו,יב): "וַיִּזְרַע יִצְחָק בָּאָרֶץ הַהִיא, וַיִּמְצָא בַּשָּׁנָה הַהִיא מֵאָה שְׁעָרִים, וַיְבָרְכֵהוּ ה'". היבול הכפיל את עצמו פי מאה, וזאת למרות אקלים קשה ושנת בצורת. בתורת

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תולדות

ר' יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות "ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי" (כה-לא) במדרש רבא על הפסוק "ויזד יעקב נזיד" מובא: אמר לו מה טיבו של נזיד זה? אמר לו שמת אותו זקן,

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תולדות

ר' יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות הקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים – ולכן "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא" (כה-כא). נאמר לנוכח אשתו ולא על אשתו, מלמד ששניהם עקורים היו, ומפני מה

יעקב מיכאלי פרשת שבוע מאת... תולדות

ר' יעקב מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות פרשת השבוע מתארת לנו את תהליך הריונה של רבקה אמנו – "ויתרצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנכי, ותלך לדרוש את ה'" – נשאלת השאלה –

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תולדות

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות פרשתנו עוסקת בהרחבה ביעקב ועשיו ובמעשיהם השונים תכלית שינוי זה מזה. יתרה מזו, שניהם מיוצגים אף בשמה של הפרשה כולה, תולדות, כפי שרש"י מבהיר בפירושו הראשון לפרשה, על

הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות אחד מהנושאים המרכזיים בפרשה שלנו הוא מכירת הבכורה של עשו ליעקב. מכירה שהוא עתיד להצטער עליה. למה הסכים עשו למכור את בכורתו? עשו מגיע מן השדה כשהוא עייף.