פינחס

Back to homepage
הרב יעקב בטוניאשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס 'וידבר משה אל ה' לאמר": "יפקוד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה": "אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה'

הרב מיכאל מירון פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס פלס שמימי לעומת האנושי: פעמים רבות במבט לאחור על תקופה שחלפה, או הזדמנות שהתגלגלה משמים לפתחנו ולא נוצלה כדבעי, אנו מתמלאים בנקיפות מצפון ובהרהורי חרטה, אך כבר מאוחר

פינחס פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'פינחס'

פרשת פנחס התורה מציינת בפרשתנו את שמו של החוטא שנהרג בידי פינחס: "וְשֵׁם אִישׁ יִשְׂרָאֵל הַמֻּכֶּה, אֲשֶׁר הֻכָּה אֶת הַמִּדְיָנִית: זִמְרִי בֶּן-סָלוּא, נְשִׂיא בֵית אָב לַשִּׁמְעֹנִי". רש"י מפרש: "כשם שייחס

חכם שלום טטרואשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטואשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס הקנאות לשם ה' "וידבר ה' אל משה לאמור פינחס בן אהרון השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי אותם את בני ישראל בקנאתי

פינחס פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס פינחס זכה על מעשהו לשכר של "בְּרִית כְּהֻנַּת עוֹלָם". לפי פשוטם של דברים, הובטח שצאצאיו יהיו כוהנים לנצח. אך הספרי (סוף פרשת בלק) מגלה עומק נפלא: לא השכר

הרב אליהו גגולה פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולא בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס פרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו, פרשת פינחס. הפרשה נפתחת כך: {כה, י'-י"ג} וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל

הרב יעקב בטוניאשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן", רש"י על הפסוק מסביר "לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט

פינחס פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס הייחוס בעם ישראל נקבע על-פי האב. כך החלוקה לשבטים והשתייכות לשושלת מלוכה. על רקע זה נדרש הסבר מדוע שלוש פעמים בתורה אנו מוצאים בתולדות משפחת לוי ייחוס לאימהותיהם

הרב אילן שמילה פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס ״פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בנ״י…״ מדוע ייחסו הכתוב, מפרש רש׳׳י, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו

הרב יוסף מודזגברשווילי פינחס פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס "ויקרב משה את משפטן לפני ה'" (כז-ה) נתעלמה ממנו הלכה בגלל שאמר והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו. כלומר, בדבר שלא הזכיר את שם ה', כמו שכתוב