ויקרא

Back to homepage
ויקרא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא אחת המטרות של הקרבנות היא לכפר על האדם שעשה חטא. אלא שעל-פי המדרש (ילקוט שמעוני תהילים רמז תשב) רעיון הקרבן הוא חידוש שאינו מובן מאליו. וכך נאמר שם:

הרב יוסף מודזגברשווילי ויקרא פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרתש ויקרא "ויקרא אל משה" מובא במדרש תנחומא זה שאמר הכתוב: גַּאֲוַת אָדָם תַּשְׁפִּילֶנּוּ וּשְׁפַל רוּחַ יִתְמֹךְ כָּבוֹד (משלי כט) כל מי שבורח מן השררה, השררה רודפת אחריו. עם משה

הרב אילן שמילה ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא ״מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם״ מן הבקר – דרשו רבותינו, שאדם צריך ללמוד מוסר מבהמות. הגמרא מספרת, שפעם הגנבים גנבו את אתונו של ר׳ פנחס בן

הרב יוסף מודזגברשווילי ויקרא פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא עלה אשה ריח ניחוח לה' (א-ט) בגמרא מסכת מנחות (קי:) נאמר בעולת בהמה אשה ריח ניחוח, ובעולת העוף אשה ריח ניחוח, לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד

הרב יעקב בטוניאשוילי ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא ספר ויקרא זהו הספר השלישי מתוך חמשה חומשי תורה שנקרא גם "תורת כהנים" "ספר הקורבנות". לאחר שלמדנו על הקמת המשכן וכליו מפרשת תרומה ועד פרשת פקודי, עכשיו אנחנו

ויקרא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא עולת העוף שונה מעולת בהמה, באי-הקרבת המעיים שלה על המזבח. על הבהמה נאמר (א,יג): "וְהַקֶּרֶב וְהַכְּרָעַיִם יִרְחַץ בַּמָּיִם, וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה", אך על העוף התורה

ויקרא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא ידוע שכל מילה בתורה צופנת בתוכה אין-ספור משמעויות נסתרות, וכן הוא גם באשר לכל אות ותג בתורה. המחשה לכך מופיעה במילה הראשונה של פרשת השבוע, ויקרא, שהיא גם

הרב מיכאל בראל ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא "ויקרא אל משה "…'” אדם כי יקריב מכם קרבן לה'” וגו' ידוע הפירוש מדוע במילה "ויקרא" האות אלף היא קטנה (זעירא) מכיוון שמשה רבינו בענוותנותו לא רצה להראות

ויקרא ויקרא חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא עיקר מטרתם של הקורבנות בהגדה אנו אומרים: בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו בקורבנות שיוקרבו שם, שואל הרב החיד"א:מאחר ובית המקדש כיפר בעבודות שבו על

הרב יוסף מודזגברשווילי ויקרא ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא "כל חלב לה" (ג-טז) כל אדם הרוצה לזכות את עצמו במצוות הצדקה יכוף יצרו ויביא קרבנו מן היפה והמשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו כנאמר בתורה: "והבל הביא