פסח

Back to homepage
הרב יוסף מודזגברשווילי פסח פרשת שבוע מאת...

ח' יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה ל'שביעי של פסח'

שביעי של פסח "ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל' (יב-כו) ידוע שעיקר יציאת מצרים היה על ידי השם

הרב יצחק גגולאשוילי פסח פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולא בדברי תורה ל'שביעי של פסח'

שביעי של פסח אורו העצום של החג מסופר על אדם שישב וראה 2 יונים שהתקוטטו בניהם, עד שאחד היונים קם והרג את חברתה, לאחריה הלכה היונה והביאה מרקחת ושם אותה

פסח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ ל'שביעי של פסח'

שביעי של פסח שביעי של פסח שונה במהותו מהיום הראשון של החג. בחג הראשון מדגישים בעיקר את ליל הסדר. אנו אומרים בהגדה: "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים; 'בעבור

הרב יצחק מוזגרשוילי פסח פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק מוזגרשוילי שליט"א הלכות לחודש ניסן

הלכות לחודש ניסן א. ידוע מה שתקנו חז"ל ששלושים יום קודם לחג שואלים ודורשים בהלכות החג, וזאת כדי שהעם ידע וייזכר כיצד עליו לקיים ולשמור את מצוות החג כהלכה. ב.

הרב גבריאל מירלא פסח פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה ל'פסח'

פסח בהגדה אנו חותמים 'ברוך אתה.. אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה לאכל בו מצה ומרור, כן ה' אלוקינו וכו'. ונודה לך שיר חדש על גאולתינו ועל

פסח פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה ל'פסח'

שבת פסח לשונות גאולה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם" (שמות ו, ו-ז). הגמרא במסכת נדרים מספרת על

פסח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ ל'שבת פסח'

שבת פסח על הפסוק "וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם" אומרים חז"ל (מכילתא בשלח יג,יח) ש"וחמושים" הוא במובן של "אחד מחמישה". כלומר, אחד בלבד מכל חמישה מבני ישראל יצא ממצרים. בהמשך

הרב רפאל טטרוא פסח פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה ל'פסח'

שבת פסח אחת מהמצוות החשובות בליל הסדר היא מצוות ארבע הכוסות, וידוע שארבע הכוסות הללו הם כנגד ארבעת לשונות של גאולה, וכפי שכתב בילקוט שמעוני תורה פרשת וישב (רמז קמז

פסח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפסח

פסח בהגדה של פסח אנו מציינים את חשיבותה של זכירת יציאת מצרים, על-פי הפסוק: "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". בן-זומא אומר שהמילה 'כל' באה לרבות

הרב אבישי בטאשוילי פסח פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה ל'שבת פסח'

שבת פסח חג הפסח בסדר ההגדה נוהגים להניח בקערת שולחן הסדר שלוש מצות, המהר"ל מבאר שהמצות הם כנגד שלושת האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב ולכן שוברים את המצה האמצעית לשתיים.