בא

Back to homepage
בא הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא יוסף בא איך פועל הדבר שהצדיק נותן עיניו באדם והורגו? 'ומת כל בכור' (יא-ה) ותמה האור החיים הקדוש למה לא אמר והרגתי כל בכור ומה משמעות הלשון 'ומת'

בא הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא "החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה" רש"י אומר על הפסוק הראהו הקב"ה לבנה בחידושה ואמר לו כשהירח מתחדש אז יהיה לכם ראש חודש ואין

בא הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא "וּלְמַעַן תְּסַפֵּר בְּאָזְנֵי בִנְךָ וּבֶן בִּנְךָ וכו' וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי ה'". בגמרא (בבא מציעא פה): אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן: כל שהוא תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם,

בא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בא'

פרשת בא אחד הניסים הגדולים שהתרחשו ערב יציאת מצרים הוא: "למכה מצרים בבכוריהם" (תהילים קלו,י). בכורי מצרים שמעו על מכת בכורות המתקרבת, ופתחו במלחמה עם אבותיהם ועם השלטון, בדרישה לשחרר

בא הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

ר' יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא "ומת כל בכור" איך פועל הדבר שהצדיק נותן עיניו באדם והורגו? ותמה האוה"ח (אור החיים) הקדוש, למה לא אמר והרגתי כל בכור ומה הלשון 'ומת' שמשמע מאליו? ועוד

בא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בא'

פרשת בא יסוד מרכזי, שעליו מבוססת התורה כולה, הוא עקרון הבחירה החופשית, הקובע שהאדם בוחר את דרכו בבחירתו החופשית, ולכן הוא זכאי לשכר על מעשיו הטובים ונענש על מעשיו הרעים.

בא הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו" לאחר רד"ו שנים שעם ישראל משעובד במצרים בעבודת

בא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בא'

פרשת בא בליל ט"ו בניסן, בחצי הלילה, הִכה ה' את בכורי מצרים, במכה העשירית והאחרונה, שאחריה יצאו אבותינו ממצרים. בתיאור המכה הצפויה נאמר: "וּלְכֹל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יֶחֱרַץ כֶּלֶב לְשֹׁנוֹ,

בא הרב יוסף יצחק מירילאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים" (שמות י"ג ט'). פסוק זה אנו קוראים בפרשה הזו

בא הרב יעקב גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא בפרשתנו נשלמים כל עשר המכות שניחתו על המצריים. ורבו ההיבטים במפרשים השונים ובספרי הסוד לטעם שבאו דווקא עשר מכות על מצרים. ומדוע דווקא מכות אלו? ובקצרה אפשר לסכם