סוכות

Back to homepage
הרב יעקב בטוניאשוילי סוכות פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לחג ה'סוכות'

חג הסוכות כתוב בתורה "בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלוקיכם" בעל

סוכות פרשת שבוע מאת...

שיחה של הרבי מלובביץ לשבת 'סוכות'

שבת סוכות הגמרא (סוכה כז,ב) קובעת שאדם יכול לקיים את מצוות סוכה בסוכתו של חברו (ברשותו כמובן), שלא כלולב שהאדם צריך להיות בעליו, וכדי שיוכל להשתמש בלולב של חברו, על

הרב רפאל טטרוא סוכות פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת סוכות "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים". ושואל הזרע קודש (מועדים נז): שמשמע מהפסוק ששורש מצות סוכה היא לזכור את הניסים שעשה

הרב יוסף מודזגברשווילי סוכות פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה ל'סוכות'

סוכות חג הסוכות הוא חג של שמחה. מדוע התורה מצווה אותנו לשמוח במיוחד בחג הסוכות? שלש פעמים התורה מזכירה לשמוח בחג הסוכות "ושמחת בחגך" "והיית אך שמח" "ושמחתם שבעת ימים"

סוכות פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לחג 'הסוכות'

חג הסוכות הישיבה בסוכות היא זכר ליציאת מצרים. אך זו הייתה באביב, ומדוע אנו יושבים בסוכות בסתיו? מבאר ה'טור' (אורח חיים סימן תרכה): "לפי שהוא ימות הקיץ, ודרך כל אדם

הרב גבריאל מירלא סוכות פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת סוכות שבת שבתוך החג מוסיפין בה שמחה יתירה יותר מן הרגיל בכל שבת משום שמחת יום טוב. "ושמחת בחגך אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר

הרב יוסף מודזגברשווילי סוכות פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת סוכות בספר ויקרא פרשת אמור (כג-לד) התורה אומרת "דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים" המילה 'הזה' לכאורה מיותרת היה צריך

סוכות פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לשבת 'סוכות'

שבת סוכות פרשת ברכה נפתחת בברכותיו של משה לבני ישראל: "וְזֹאת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בֵּרַךְ מֹשֶׁה אִישׁ הָאֱלֹקִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי מוֹתוֹ". רש"י מפרש: "סמוך למיתתו, שאם לא עכשיו –

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי סוכות פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לחג הסוכות

סוכות לחג הסוכות יש כמה וכמה מצוות מיוחדות ועם זאת החג נקרא על שם 'סוכות' ולא על שם המצוות האחרות (ד' מינים וכו') מסביר הרבי מליובאוויטש: אחד הסיבות לדבר הוא,

סוכות פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לסוכות

סוכות במצוות חג-הסוכות מופיעה הדגשה מיוחדת בתורה, שהסוכה וארבעת המינים צריכים להיות של מקיים המצווה. בארבעת המינים נאמר "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר", ומהמילה "לכם" למדו חז"ל שארבעת