סוכות

Back to homepage
הרב גבריאל מירלא סוכות פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת סוכות שבת שבתוך החג מוסיפין בה שמחה יתירה יותר מן הרגיל בכל שבת משום שמחת יום טוב. "ושמחת בחגך אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר

הרב יוסף מודזגברשווילי סוכות פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת סוכות בספר ויקרא פרשת אמור (כג-לד) התורה אומרת "דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים" המילה 'הזה' לכאורה מיותרת היה צריך

סוכות פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לשבת 'סוכות'

שבת סוכות פרשת ברכה נפתחת בברכותיו של משה לבני ישראל: "וְזֹאת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בֵּרַךְ מֹשֶׁה אִישׁ הָאֱלֹקִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי מוֹתוֹ". רש"י מפרש: "סמוך למיתתו, שאם לא עכשיו –

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי סוכות פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לחג הסוכות

סוכות לחג הסוכות יש כמה וכמה מצוות מיוחדות ועם זאת החג נקרא על שם 'סוכות' ולא על שם המצוות האחרות (ד' מינים וכו') מסביר הרבי מליובאוויטש: אחד הסיבות לדבר הוא,

סוכות פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לסוכות

סוכות במצוות חג-הסוכות מופיעה הדגשה מיוחדת בתורה, שהסוכה וארבעת המינים צריכים להיות של מקיים המצווה. בארבעת המינים נאמר "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר", ומהמילה "לכם" למדו חז"ל שארבעת

סוכות פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ ל'סוכות'

סוכות המדרש דן בשאלה מדוע שמיני עצרת, שהוא ה'עצרת' של חג הסוכות, צמוד ליום השביעי של סוכות, בעוד ה'עצרת' של חג הפסח, הלוא היא חג השבועות, מרוחקת חמישים יום מחג

סוכות פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

הרב יוסף אלאשוילי בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת 'סוכות' מסופר על רבי יהודה הנשיא, שפעם אחת הגיע אליו עגל שהיה מיועד לשחיטה והצליח לברוח, העגל הסתופף תחת מעילו של רבי הקדוש, אמר לו רבי: "זיל (לך) כי

הרב יוסף מודזגברשווילי סוכות פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת סוכות 'חג הסוכות' מדוע נקרא חג הסוכות ולא נקרא חג ארבעת המינים? אלא טעם הדבר שיש מעלה בסוכה שאין בארבעת המינים. את מצוות סוכה אנו מתחילים לקיים מהרגע הראשון

הרב אברימי מיכאלשוילי סוכות

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה ל'סוכות'

'סוכות' אחד הדברים המאפיינים את חג הסוכות הוא השמחה הגדולה של שמחת בית השואבה, כאשר היו שואבים את המים בעבור מצוות ניסוך המים בבית המקדש. השאיבה הייתה נעשית מתוך שמחה

הרב יעקב צביקה סוכות פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב צביקה בדברי תורה ל'סוכות'

שבת חול המועד סוכות המנהג לקרוא את קהלת בשבת חול המועד של סוכות נפסק ברמ"א, והסברים שונים ניתנו לעניין זה. כמובן שתמיד אפשר לומר שלאחר שארבע המגילות נקראות במועדים השונים,