כי תבוא

Back to homepage
הרב מיכאל מירון כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא הקורונה – מבוא לראש השנה תשפ"א: נדמה שהכותרת מסגירה את מה שידובר כאן בשורות הבאות, ובכל אופן אי אפשר להתעלם מהקורות אותנו במשך החצי שנה האחרונה. חכמינו

כי תבוא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא כינויה של שבת זו, 'שבת סליחות', מייחד אותה משאר השבתות. בדרך כלל השבתות נקראות על שם הפרשה או ההפטרה (כדוגמת 'שבת חזון' ו'שבת שובה'), דבר שקורה בשבת

הרב אילן שמילה כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא צ״ח קללות 98 קללות ישנם בפרשת כי תבוא וכן בפרשת בחוקותיי בספר ויקרא. אך צריך להוסיף עליהם עוד 2 מכות והם: "כל חולי וכל מכה אשר לא

הרב אלירן מושיאשוילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא "ולקחת מראשי כל פרי האדמה" לזוג צעיר במרכז הארץ נולד ילד ראשון וכמובן התרגשותם לא ראתה גבולות, שיחקו איתו כל הזמן, קנו לו את כל מה שדרוש

כי תבוא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא   בפרשתנו משה רבנו מכנה את עם ישראל 'עם סגולה', באומרו: "וַה' הֶאֱמִירְךָ הַיּוֹם לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה". מהי סגולה? אדמו"ר הזקן כותב (שולחן ערוך סימן שא,

הרב אברימי מיכאלשוילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא בין פסוקי התוכחה שבפרשתנו נאמר עונש הגלות – "והפיצך ה' בכל העמים". מובן מאליו שהכוונה והתכלית בייסורי הגלות אינן לשם נקמה, חלילה, בעם ישראל, או סתם כדי

כי תבוא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא תורת החסידות מעניקה לקללות המופיעות בפרשיות התוכחה משמעות עמוקה. אין אלה קללות אלא ברכות נעלות ביותר, עד שלא היה אפשר שיופיע כברכות גלויות, ולכן הוסתרו במסווה של

הרב יוסף מודזגברשווילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מדזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל" השמחה היא מידה שבאה לאדם מחמת רוב שלווה בלבו בלי פגע רע, ואין השכינה שורה

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא בעניין 'הכל לטובה' ישנם שני ביטויים שונים בדברי חז"ל והם: א- כל דעביד רחמנא לטב עביד. ב- גם זו לטובה. ההבדל בין שני הביטויים הוא: 'כל דעביד

כי תבוא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא בפסוקי התוכחה נאמר: "וְהִפְלָא ה' אֶת מַכֹּתְךָ". קללה זו חמורה מקודמותיה, שכן משמעותה מכות שיהיו בבחינת פלא, למעלה מההיגיון. כך יש לראות את המאורעות הקשים שפקדו את