שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תבוא'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא

על הפסוק "וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ, וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ", דרשו חז"ל (ברכות ו, א): "אלו תפילין שבראש". רבנו הרא"ש מבאר: "מפני קיום מצוות תפילין (שמניחין על הזרוע והקדקוד) ותיקונן, יתקיים באנשי המלחמה: 'וְטָרַף זְרוֹעַ אַף קָדְקֹד'". נמצא שכדי להשיג ניצחון במלחמה הגשמית, שיהיה בבחינת "וטרף זרוע אף קדקוד", נדרשת פעולה רוחנית דומה, והיא הנחת תפילין על הזרוע והקדקוד.

במלחמה יש שני מרכיבים: התקפה והגנה. ביטוי לכך עולה מדברי המשנה (שבת סג,א): "לא ייצא האיש לא בסַיִף… בתריס… ברומח". הסַיִף והרומח הם כלי תקיפה, ואילו התריס נועד להגנה על הלוחם. את המגן אחז הלוחם בידו השמאלית, בעוד ידו הימנית והחזקה יותר החזיקה ברומח. כדי לנצח את האויב נדרשים שני שלבים: תחילה "וטרף זרוע" – פגיעה בידו השמאלית האוחזת במגן, כדי לנטרל את יכולת ההתגוננות שלו, ואז פגיעה בראשו – "אף קדקוד".

בני שבט גד היו גיבורים יוצאי דופן. הם לא הזדקקו לשתי פעולות כדי להכריע את האויב, אלא עשו אותן במכה אחת – "וטרף זרוע אף קדקוד". יתרונם נבע מהעבודה הרוחנית הייחודית שלהם. כמו מלחמה גשמית, גם מלחמה רוחנית נעשית בשלבים. תחילה תוקפים את יצר הרע מכיוון אחד, ואחר-כך מנסים להכריעו לחלוטין. אבל כאשר יוצאים למלחמה במסירות נפש, מסתערים על יצר הרע ומחסלים אותו בפעולה אחת, שמתחילה ב'זרוע' – הוצאת כוח המעשה מרשותו, ורתימתו לעשיית מצוות ומעשים טובים בלבד, ומייד בא גם כיבוש ה'קדקוד' – שגם כוחות השכל יהיו מסורים להבנת אלוקות בלבד. זו הייתה גבורתם הרוחנית של בני גד, שיצאו למלחמה במסירות נפש.

על-פי זה יובנו דברי הרא"ש במקום אחר (הלכות קטנות מנחות לו,א): "הסח בין תפילה לתפילה חוזר מעורכי המלחמה". מי שמדבר ומפסיק בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש אינו רשאי להיות בין לוחמי צבא ישראל. כי נדרש מהלוחם לנצח את היריב במכה אחת, "וטרף זרוע אף קדקוד", ומי שמפסיק בין התפילין של יד לתפילין של ראש, אינו יכול לנצח יד וראש יחד. סגולתה המיוחדת של מצוות תפילין, להפיל אימה על אויבי ישראל, מתבטאת בעיקר בתפילין של ראש, מהסיבה הפשוטה שהתפילין של ראש גלויות לעיני האויב, הרואה את שם ה' הנוצר בצירוף האות ש' שעל ה'בית', עם האותיות ד' וי' שברצועות התפילין, בעוד התפילין של יד מכוסות ומוסתרות. ועם זה, כדי להשיג ניצחון מכריע בבחינת "וטרף זרוע אף קדקוד" נדרשת הקפדה הן על תפילין של יד הן על של ראש. (תורת מנחם)

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*