הרב חכם רפאל רפאל אלאשוילי זצ"ל בדברי תורה ל'כיפור'

הרב חכם רפאל רפאל אלאשוילי זצ"ל בדברי תורה ל'כיפור'

'כיפור'

תשובה תפילה וצדקה

על תיבת אלול נדרשו הרבה ראשי תיבות,אבל הראשי תיבות העיקריים הם שלושה:"אני לדודי ודודי לי" המרמז על תפילה,כלומר שיש להרבות בתפילה בחדש אלול .

"[ומל ה' אלקיך] את לבבך ואת לבב [זרעך]" המרמז על תשובה,כלומר שבחדש אלול יש להרבות בתשובה.

"איש לרעהו ומתנות לאביונים" המרמז על צדקה,כלומר שמחדש אלול יש להרבות בצדקה.

וזהו מה שאומרים בתפלת "ונתנה תוקף" [שחיבר ר' אמנון ממגנצא]:"ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה".שהם שלשת הענינים המרומזים בחדש אלול אזי מובטח שמעבירים לו את רוע הגזרה.

ויש לציין שבכמה מחזורים מובא, ש"תשובה" זהו "צום" [שכן התשובה מתבטאת ביום זה על ידי התענית], "ותפלה" זהו "קול" [שכן ענין התפלה הוא על ידי קול], וצדקה זהו "ממון" [שנותנים ממון לצדקה], המעניין הוא שהגימטריא של קול צום וממון הם זהים,כל אחד מהם עולה למנין136 ,ואם נחבר את שלשתם יחד[קול,צום,ממון] יעלה למנין 408 [שכן 136 כפול 3 שווה 408].וזהו מה שכתוב [ויקרא טז,ג] "בזאת יבוא אהרן אל הקדש."זאת"בגימטריא 408, לומר לנו שרק ב"זאת" יוכל האדם להכנס אל הקדש,כלומר רק מי שיש בידו את שלשת הענינים-,"תשובה תפלה וצדקה" יוכל להכנס את הקודש, אל תוך היום הקדוש-

 

יום הכיפורים,שבכך מובטח לו ששלשת הדברים האלו יחד "מעבירים את רוע הגזירה",וייכתב וייחתם לחיים טובים ולשלום.אמנם יש כאלה שרוצים להסתפק רק בשנים בלבד,בתשובה ותפלה,כי קשה להם לתת ממונם לצדקה,באומרם שגם צום וקול [תשובה ותפילה]בלבד מספיקים לו להעביר את רוע הגזירה[ולא זו בלבד אלא הוא אף שמח בצום שלו,שהרי בכך הוא גם חוסך ממון].

 

ועל כך אומר דוד המלך בתהילים [צב,ז] "איש בער לא ידע ,וכסיל לא יבין את זאת",מי שחושב להסתפק רק בצום וקול [בתשובה ותפלה] שיידע שהוא "בער",שהרי "בער" בגימטריא 272 שהם פעמיים 136 [צום וקול], שלא מבין את הערך והמעלה של "זאת" בגימטריא  408 [גימטריא של צום קול וממון יחדיו]. כל מי שיש לו צום וקול הוא "בער" ש"לא ידע",ולא יעזור לו ליום הדין,בלי "זאת",בלי נתינת ממון לצדקה.וזהו גם מה שאומרים בפרק כ"ז בתהילים "אם תחנה עלי מחנה לא ירא לבי,אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח".אדם שיש לו "זאת"[צום קול וממון] אין לו להתיירא משום דבר,אלא יש לו לבטוח בה',שבודאי יעביר את רוע הגזרה.  [מדרשותיו של הרב חכם רפאל זצ"ל]

 

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*