חכם שלום טטרואשוילי

Back to homepage
חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

התבוננות נכונה על פי התורה אנו נכנסים לחודש תמוז שבאמצעיתו כבר מתחילים כל נושא הצער והאבלות על ירושלים. בעניין זה ראיתי בגמרא (יבמות סב:) 12 אלף זוגות תלמידים היו לרבי

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצווה'

פרשת תצווה כוחה של נשמה יהודית אנו רואים את כוחו של משה רבינו כמנהיג מיתולוגי של עם ישראל שמסר את עצמו עליהם, ואפילו ביקש שימחה שמו ואל תיפול משערתם של

חכם שלום טטרואשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים מצאים אנו בנס המגילה שהשחקן הראשי היה המן הרשע שקם לצרור בעם ישראל והוא לא היה הראשון ובטח לא האחרון , מאז ומתמיד עמדו עלנו הגויים להורגנו וה'

וישב חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישב'

פרשת וישב ראיה לעתיד בפרשתנו אנו קוראים על ניסיונו של יוסף הצדיק ועמידתו בזה, לכאורה מה מלמדת אותנו התורה מכך. הרי איסור חומרת עריות מהעוונות החמורות ביותר של יהרג ועל

חכם שלום טטרואשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בגאון ובזקיפות קומה היה רב אחד בתל אביב משיירי הדור הקודם שהיה נוהג לטייל מידי יום ביומו בשעות בין הערביים בשדרות רוטשילד בתל אביב. באותו העת השדרה

חכם שלום טטרואשוילי כי תצא פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תצא'

פרשת כי תצא העיקר והטפל בחיים אנו נמצאים בתחילת חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. בפרשת כי תצא המשותף שבניהם שהתורה מלמדת אותנו שהחיים זה מלחמה תמידית והתמודדות שבלי זה אי

חכם שלום טטרואשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטואשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס הקנאות לשם ה' "וידבר ה' אל משה לאמור פינחס בן אהרון השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי אותם את בני ישראל בקנאתי

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח   יחיד ורבים הלכה כרבים פרשת קרח מאז ומתמיד יפה הייתה נדרשת על ידי המגידים. ראיתי דרך יפה לפרש העניין על פי הגמרא בבא מציעא (נט:) תנורו של

אחרי מות קדושים חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים להיות בשמחה ולהודות על מה שיש לנו אנו נמצאים בפרקי אבות, התנא באבות אומר 'איזהו העשיר השמח בחלקו', הרבה אופנים והרבי צדדים נאמרו בפירוש הדברים, ראיתי

חכם שלום טטרואשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא הביטחון בה' אנו נמצאים בפרשיות שעם ישראל קיבל את התורה, אומנם לא כולם זוכים לשבת וללמוד אותה, אלא רק צבא ה', שאלו הם – בחורי הישיבות, אבל