חכם שלום טטרואשוילי

Back to homepage
חכם שלום טטרואשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בגאון ובזקיפות קומה היה רב אחד בתל אביב משיירי הדור הקודם שהיה נוהג לטייל מידי יום ביומו בשעות בין הערביים בשדרות רוטשילד בתל אביב. באותו העת השדרה

חכם שלום טטרואשוילי כי תצא פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תצא'

פרשת כי תצא העיקר והטפל בחיים אנו נמצאים בתחילת חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. בפרשת כי תצא המשותף שבניהם שהתורה מלמדת אותנו שהחיים זה מלחמה תמידית והתמודדות שבלי זה אי

חכם שלום טטרואשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטואשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס הקנאות לשם ה' "וידבר ה' אל משה לאמור פינחס בן אהרון השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי אותם את בני ישראל בקנאתי

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח   יחיד ורבים הלכה כרבים פרשת קרח מאז ומתמיד יפה הייתה נדרשת על ידי המגידים. ראיתי דרך יפה לפרש העניין על פי הגמרא בבא מציעא (נט:) תנורו של

אחרי מות קדושים חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים להיות בשמחה ולהודות על מה שיש לנו אנו נמצאים בפרקי אבות, התנא באבות אומר 'איזהו העשיר השמח בחלקו', הרבה אופנים והרבי צדדים נאמרו בפירוש הדברים, ראיתי

חכם שלום טטרואשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא הביטחון בה' אנו נמצאים בפרשיות שעם ישראל קיבל את התורה, אומנם לא כולם זוכים לשבת וללמוד אותה, אלא רק צבא ה', שאלו הם – בחורי הישיבות, אבל

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... תרומה

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה הזכות בהחזקת התורה ראיתי בספרים של המגיד הרב גלינסקי. סיפר שפעם הגיע להתרים בארה"ב עבור מוסדות התורה. לא ידע היכן לפנות ימינה או שמאלה וכמובן כמו כולם שכר

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... שמות

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת שמות טוֹב מְלֹא כַף נָחַת מִמְּלֹא חָפְנַיִם עָמָל וּרְעוּת רוּחַ נמצאים אנו בפרשיות של תחילת הגלות, ירידת עם ישראל למצרים, הגלות והסבל ומצד שני הבטחה של הקב"ה 'ואחרי כן

חכם שלום טטרואשוילי נח פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים בפרשתינו מוזכר המסירות של נח ובניו, כדי לקיים את העולם במשך שנה טיפלו והתמסרו לברואיו של הקב"ה לא נתנו שינה

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... שופטים

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'שופטים'

פרשת שופטים   לדעת ש"ס זה לא מותרות הגמרא (סוכה כ"ח.) 80 תלמידים היו לו להלל הזקן, 30 היו ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו, 30 מהם ראויים שתעמוד להם