דברים

Back to homepage
דברים הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים ספר משנה תורה כשמו כן הוא, בספר זה משה רבנו חוזר על דברים הצריכים חיזוק, לצד הפקת לקחים מכל הקורות אותם במדבר. את הפס' הבא אני רוצה ללמוד

דברים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'דברים'

פרשת דברים בספרי החסידות מוגדר חורבן בית המקדש – "אור החסד בכלי הגבורה". כלומר, ה'כלי', הביטוי החיצוני, היה פעולה של דין וגבורה, אבל האור הפנימי היה חסד. וכך מוסבר שם

דברים הרב אבישי בטאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים פרשת דברים פותחת בדברים שאומר משה רבינו בימיו האחרונים לפני פטירתו מראש חודש שבט ועד ז' באדר. רש"י מלמד כי דבריו של משה הם תוכחה על כל המקומות

דברים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'דברים'

פרשת דברים הזוהר (בפרשת נשא) אומר: "נשבע הקב"ה שלא ייכנס בירושלם של מעלה עד שייכנסו ישראל בירושלם של מטה, שנאמר בְּקִרְבְּךָ קָדוֹשׁ וְלֹא אָבוֹא בְּעִיר". לכאורה מה הדבר נותן לבני

דברים חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים נושא: חיסרון המקדש והשלכותיו אנו נמצאים בימי אבל וצער על חורבן בית המקדש, שעמד כמגדלור לעם ישראל ואף לכל העולם כולו. כדי להעריך את האבדה הגדולה כמובן עלינו

דברים הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים   בספר תורת העולה לרמ"א מובא שבשעה שראה ירמיה הנביא את חרבן בית המקדש, נפל על העצים והאבנים ובכה. פגש אותו אפלטון מחכמי יוון ושאלו, "אתה החכם שביהודים,

דברים הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא צ״ח קללות 98 קללות ישנם בפרשת כי תבוא וכן בפרשת בחוקותי בספר ויקרא. אך צריך להוסיף עליהם עוד 2 מכות והם: "כל חולי וכל מכה אשר לא

דברים פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים "הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם" (דברים א,יג) " ואקח מכם אנשים חכמים וידועים לשבטיכם ראשים עליכם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות"

דברים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'דברים'

פרשת דברים בדברי הפרידה של משה לעם ישראל יש דבר המעורר תמיהה: תחילה הוא פונה אל בני גד ובני ראובן: "ה' אֱ-לֹהֵיכֶם נָתַן לָכֶם אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ… חֲלוּצִים תַּעַבְרוּ

דברים התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים ישנו פתגם של הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב נ"ע שבשבת חזון מראים את בית המקדש השלישי (חזון מלשון ראייה) אלא שזה ראייה למרחוק. לאור האמור יובן הקשר