הרב גבריאל יצחקי

Back to homepage
הרב גבריאל יצחקי נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל יצחקי בדברי תורה לפרשת 'ניצבים'

פרשת ניצבים פרשת ניצבים. בפרשה (דברים כט, כז) נאמר: "ויתשם ה' מעל אדמתם, באף ובחמה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה". ובמשנה בסנהדרין (קי:) תנן, עשרת השבטים אינן

הרב גבריאל יצחקי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל יצחק בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן בפרשה – במדבר (יא, י): "וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אהלו, ויחר אף ה' מאד, ובעיני משה רע". נעמוד על מעט נקודות, שאפשר ללמוד מהפסוק.

בהר בחוקותי הרב גבריאל יצחקי פרשת שבוע מאת...

ר' גבריאל יצחק בדברי תורה פרשת 'בהר בחוקותי'

פרשת בהר בחוקותי נאמר בפרשה: "וְאִם בְּחֻקֹּתַי תִּמְאָסוּ, וְאִם אֶת מִשְׁפָּטַי תִּגְעַל נַפְשְׁכֶם, לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת אֶת כָּל מִצְוֹתַי, לְהַפְרְכֶם אֶת בְּרִיתִי" (ויקרא כו, טו). ומבואר ברש"י, שהמהלך בפסוק הוא, שיש

הרב גבריאל יצחקי ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל יצחק בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי על הנאמר: "ויקם משה את המשכן" (שמות מ, יח). יש לשאול, הרי בשולחן ערוך חו"מ (סי' ח ס"ד) נפסק: וּמִצְוָה עַל הַצִּבּוּר לִנְהֹג כָּבוֹד בַּדַּיָּן, וְיִהְיֶה אֵימָתוֹ

הרב גבריאל יצחקי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל יצחקי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי "אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי" (בראשית מח, כב). החיד"א במדבר קדמות (מערכת ח אות טז) הביא, שהיה חרב לאברהם, שהיה חקוק עליה שם המפורש. והעבירה ליצחק, ויצחק