האזינו

Back to homepage
האזינו התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו פרשתינו מתחילה בפסוק "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" הביטוי הזה מופיע גם בישעיהו הנביא אבל באופן הפוך "שמעו שמיים והאזיני ארץ", המפרשים מסבירים את הדבר בכך

האזינו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו בשירת האזינו נאמר "כִּי חֵלֶק ה' עַמּוֹ, יַעֲקֹב – חֶבֶל נַחֲלָתוֹ". הפסוק הזה מובן בפשטות – עם ישראל הוא החלק שבו בחר הקב"ה, ובני יעקב הם נחלתו החביבה.

האזינו הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרת האזינו אלוהי הכסף ואלוהי הזהב: ישיבה חשובה הייתה לפני כמה עשרות שנים בעיר וולואז'ין שבראשה עמד רבי חיים סולובייצ'יק זצ"ל. מידי תקופה גבאי הצדקה של הישיבה היה עורך מסע

האזינו הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו חשיבות האמונה בחיינו: "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" (האזינו לב' ד'). רש"י במקום מביא את דרשת חז"ל בספרי שהקב"ה

האזינו הרב יוסף יזדי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יזדי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו מובא בגמרא ( שבת י, ע"ב) שהקב"ה אמר למשה רבינו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. ופירש הרב הגאון רבי גדליה שארר זצ"ל בעל ספר 'אור

האזינו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו שולחן שבת האזינו שבת שאחרי יום הכיפורים יש בה סגולה מיוחדת הקשורה בעניין התשובה. תהליך התשובה של האדם מתעצם בשבת הזו לרמה גבוהה אף מזו של יום הכיפורים,

האזינו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו ההלכה הבסיסית במצוות סוכה קובעת שאם יש לסוכה שלוש דפנות – היא כשרה. יתרה מזו, דיי שיהיו בה שתי דפנות שלמות והשלישית ברוחב טפח. הדימוי המוחשי לכך הוא

האזינו הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו "זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם, בִּינוּ שְׁנוֹת דֹּר וָדֹר" (דברים לב, ז). במדרש מובא מעשה נפלא על רבי יוחנן (מגדולי האמוראים, מחבר התלמוד הירושלמי, וגם התלמוד הבבלי מלא ממאמריו), הביאו

האזינו הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו שבת שובה 'האזינו השמים והארץ ותשמע הארץ אמרי פי' רש"י מסביר על פי הספרי למה דווקא משה רבינו מעיד על עם ישראל את השמיים והארץ, אלא אמר משה

האזינו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו השבת שאחרי יום הכיפורים יש בה סגולה מיוחדת הקשורה בעניין התשובה. תהליך התשובה של האדם מתעצם בשבת הזו לרמה גבוהה אף מזו של יום הכיפורים, על-פי הכלל 'מעלין