הרב בן ציון בטאשוילי

Back to homepage
הרב בן ציון בטאשוילי ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת "ויגש" יוסף ויהודה על המלים "ויגש אליו יהודה" יש המוצאים רמז למה שאמר יהודה ליוסף בעת המפגש בר"ת: ויאמר יהודה גביע שלך אצלנו לא ימצא ואם ימצא הוא וודאי

הרב בן ציון בטאשוילי ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת 'ויקהל פקודי' הפרשיות האחרונות של ספר שמות עוסקות בתיאור הקמת המשכן וכליו, ובכל פרטי הציוויים שנאמרו בהקשר לכך מהקב"ה למשה רבינו ע"ה. גם פרשתנו פרשת 'ויקהל' עוברת לתיאור הקמת

הרב בן ציון בטאשוילי וישב פרשת שבוע מאת...

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישב'

פרשת 'וישב' תכנית ולא מקרה במציאות בה אירוע רודף אירוע, וצרות האחרונות משכחות את הראשונות, קשה להבחין כיצד כל זה  מתגבש לכלל תכנית אלוקית החותרת לתיקון העולם ולגילוי אורו של

הרב בן ציון בטאשוילי כי תצא פרשת שבוע מאת...

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תצא'

פרשת 'כי תצא' דרושה מלחמה אקטיבית   פרשת כי תצא שנקרא בע"ה השבת בביהכנ"ס פותחת בפסוק: 'כי תצא למלחמה על איביך ונתנו ה' אלהיך בידיך ושבית שביו'. לפי פשוטו הכתוב

הרב בן ציון בטאשוילי חיי שרה פרשת שבוע מאת...

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

פרשת 'חיי שרה' עילוי הנשמה הגדול ביותר לנפטר מסופר על רבנו החפץ חיים, כי פעם אחת נשאל על ידי קרובי משפחתה של אשה אחת שנקברה בעיר קלצק – האם ניתן

אמור הרב בן ציון בטאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'אמור'

פרשת "אמור" פרשת אמור וימי הספירה     בפרשת השבוע מופיע הציווי בו אנו עוסקים בימים אלו, "וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה" וגו'. ימי הספירה מתייחדים

הרב בן ציון בטאשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת "יתרו" דרושה מנהיגות מאחדת   לפני 3322 שנה התרחש מאורע היסטורי, חד-פעמי, שאיחד סביבו עם שלם, ושנצרב בתודעה של עם זה לנצח נצחים. הלא הוא האירוע הנשגב של "מתן

הרב בן ציון בטאשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת 'לך לך' "וימצאה מלאך ה׳ על עין המים" (טז,ז)   וימצאה מלאך ה׳ על עין המים וכו׳ ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי, ותאמר מפני שרה

הרב בן ציון בטאשוילי פרשת שבוע מאת... ראה

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה ידו נשמטה ממעקה המרפסת והוא צנח למטה ללא שליטה. ”אלוקים“, צרח הקמצן הכרוני בייאוש, ”אם תציל אותי אתן מעשר מרכושי לצדקה“. האדמה המשיכה להתקרב במהירות. והוא צעק בשנית:

הרב בן ציון בטאשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת שלח לך מצינו סיפור בגמרא, ושייך הוא לפרשתנו, ויותר מכך – שייך הוא לנו, לכל אחד מאיתנו! וזה הסיפור: רב אידי, אביו של רבי יעקב, רגיל היה ללכת רגלי