ויקהל פקודי

Back to homepage
הרב מיכאל מירון ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי החזקת תורה: ר' אלחנן ווסרמן זצ"ל (מגדולי תלמידיו של החפץ חיים, נרצח ע"י הנאצים הארורים ימ"ש) שימש בתפקיד ראש ישיבת ברנוביץ'. מתוקף תפקידו היה הרב מכתת את

הרב גבריאל יצחקי ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל יצחק בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי על הנאמר: "ויקם משה את המשכן" (שמות מ, יח). יש לשאול, הרי בשולחן ערוך חו"מ (סי' ח ס"ד) נפסק: וּמִצְוָה עַל הַצִּבּוּר לִנְהֹג כָּבוֹד בַּדַּיָּן, וְיִהְיֶה אֵימָתוֹ

ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויקהל פקודי'

ויקהל פקודי כאשר התורה פותחת את סיכום מלאכת המשכן היא מכנה אותו "משכן העדות". רש"י מפרש: "עדוּת לישראל שוויתר להם הקב"ה על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו עליהם". מתעוררת כאן

הרב מאיר מושיאשוילי ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם, אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר צִוָּה ה' לַעֲשֹׂת אֹתָם". מובא בילקוט שמעוני כאן: "וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה" – רַבּוֹתֵינוּ בַּעֲלֵי אַגָּדָה אוֹמְרִים:

הרב יצחק אדרת ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי ברכה מן השמים: באחת מן הפעמים הגיע החפץ חיים לביקור בעיר צ'רניקוב, והגיעה שמועה לאוזניו בדבר יהודי המתגורר בעיר שיש ברשותו בית חרושת המעסיק פועלים יהודיים בשבת.

ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי כשהתורה מסכמת את תרומות המשכן היא מתארת את התורמים במילים "וְכֹל אֲשֶׁר נָדְבָה רוּחוֹ אֹתוֹ". הרמב"ם משתמש בביטוי הזה בבואו להגדיר את מי שמוסרים עצמם לעבודת הבורא:

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי נדבות למשכן בפרשתינו מספרת התורה כיצד הביאו כל ישראל, אנשים נשים וטף נדבות למשכן. בנדבת מחצית השקל היו הגבלות: בסכום הנדבה – היה צריך להביא מחצית השקל

הרב אילן שמילה ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי ״אלה פקודי המשכן משכן העדות״ כמה שנים עמד המשכן? הפתרון מפס׳ בנביא בספר מלכים: ״ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה״ בצאת בנ״י מארץ מצרים… ״משכן״ – הוי

ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי כשהתורה מסכמת את תרומות המשכן היא מתארת את התורמים במילים "וְכֹל אֲשֶׁר נָדְבָה רוּחוֹ אֹתוֹ". הרמב"ם משתמש בביטוי הזה בבואו להגדיר את מי שמוסרים עצמם לעבודת הבורא:

הרב מיכאל מירון ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי ישיבת וואלוז'ין העסיקה משולח שתפקידו היה להסתובב בין תומכי הישיבה להביא את תרומתם ( בעידן בו עדיין לא היו העברות דיגטליות), ובין היתר להרחיב את מעגל התורמים