משפטים

Back to homepage
הרב מיכאל מירון משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים מהי אמת ומהו שקר: בפרשתנו מצווה אותנו התורה "מדבר שקר תרחק" (שמות כג' ז'). על מנת שנוכל להתרחק מהשקר, יש לעבור שני תהליכים: א) ריחוק מוחלט מהשקר. ב)

חכם שלום טטרואשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים מצאים אנו בנס המגילה שהשחקן הראשי היה המן הרשע שקם לצרור בעם ישראל והוא לא היה הראשון ובטח לא האחרון , מאז ומתמיד עמדו עלנו הגויים להורגנו וה'

משפטים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים על המילים "ואלה המשפטים" נאמר במדרש תנחומא (פרשתנו ב): "זה שאמר הכתוב (משלי כט,ד) 'מֶלֶךְ בְּמִשְׁפָּט יַעֲמִיד אָרֶץ, וְאִישׁ תְּרוּמוֹת יֶהֶרְסֶנָּה'. אם משים אדם עצמו כתרומה הזו, שמושלכת

הרב יצחק אדרת משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים הנושא: משפט אמת: באחת משיחותיי עם קרוב משפחתי הוא העלה בפניי סיפור שאירע בצעירותו, היה זה בזמן לימודיו באוניברסיטה לצורך השלמת התואר האקדמאי ולשם כך הרצו בפני הסטודנטים

הרב רפאל טטרוא משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים התורה אומרת "ואלה המשפטים" וי"ו מוסיף על הראשונים, מה ראשונים מסיני אף אלה מסיני. שלא תחשוב שרק עשרת הדברות ניתנו לנו מסיני אלא כל התורה כולה ניתנה למשה

משפטים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים התורה מצווה יהודי להלוות כסף לחברו הנזקק, וקובעת כללים בהתנהגותו של המלווה מול הלווה. אם בבוא מועד הפירעון אין ללווה כסף לשלם את חובו, רשאי המלווה לעקל את

הרב פינחס מוזגרשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים לגייס את הגוף לעבוד ה' ולא חלילה לשברו בפרשתנו (שמות כג, ה)נאמר הציווי: "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו". הפירוש הפשוט

הרב מיכאל מירון משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים בפרשתנו נידונים סוגים רבים ומגוונים של מצוות שונות. כגון הלכות עבדים ושפחות, נזקי רכוש, הלכות גניבה ודיני השומרים השונים. והנה פעמים רבות ניתן לשמוע שאלה שחוזרת על עצמה,

משפטים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים בכ"ד בשבט התנבא הנביא זכריה (זכריה א,יא): "הִתְהַלַּכְנוּ בָאָרֶץ, וְהִנֵּה כָל הָאָרֶץ יֹשֶׁבֶת וְשֹׁקָטֶת". נבואה זו עוסקת במצבם של בני ישראל בגלות, ובה המלאך שואל את הקב"ה: "עַד

הרב מאיר מושיאשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים בפרשתנו כתוב "מדבר שקר תרחק". עלינו לדעת (למי שעדיין לא יודע) שאסור לשקר!!! כן, כן, אסור לשקר. יש מצבים שמותר לשקר, אבל כמו כל איסור, גם כאן, בשביל