ר' יוסף אלאשוילי

Back to homepage
פסח פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה ל'פסח'

שבת פסח לשונות גאולה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם" (שמות ו, ו-ז). הגמרא במסכת נדרים מספרת על

וארא פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא בפרשתנו ישנו מוטיב שחוזר על עצמו כמה פעמים, והוא המשך ישיר לפרשה הקודמת ואף בפרשת בא ממשיך המוטיב לחזור על עצמו. "וידעתם כי אני ה' אלוקיכם המוציא אתכם

דברים פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים "הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם" (דברים א,יג) " ואקח מכם אנשים חכמים וידועים לשבטיכם ראשים עליכם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות"

סוכות פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

הרב יוסף אלאשוילי בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת 'סוכות' מסופר על רבי יהודה הנשיא, שפעם אחת הגיע אליו עגל שהיה מיועד לשחיטה והצליח לברוח, העגל הסתופף תחת מעילו של רבי הקדוש, אמר לו רבי: "זיל (לך) כי

בהעלותך פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

הרב יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך הכוח לשנות בפרשתנו אנו נחשפים לשני נושאים שלכאורה לא מן ההכרח שהיו צריכים להיכתב באותה פרשה, ולכתחילה ניתן היה לחשוב שנושאים אלו מקומם בפרשות אחרות, אך התורה הביאה

וישלח פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת 'וישלח' "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו… עם לבן גרתי ואחר עד עתה… ויהי לי שור וחמור" יעקב אבינו שלח מלאכים לעשיו אחיו אחרי 20 שנה שלא ראהו

האזינו פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' שירתו של משה רבינו לעם ישראל רגע לפני פטירתו מגלמת בתוכה הן דברי שבח והן דברי תוכחה לעם ישראל. משה רבנו אף "כובל" את השמים והארץ להיות עדים

סוכות פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה לחג 'הסוכות'

חג הסוכות – אז ועכשיו "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" והנה מפס' זה יש ללמוד כמה דברים: ראשית שואל הר' יצחק מאיר

מסעי פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

"זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולתיה" ידועים דברי חז"ל על משה רבנו ויהושע בן נון: שתי ירושות הורישו לנו מנהיגי ישראל, הלוא הם משה רבנו ויהושע בן