Archive

Back to homepage
פרשת שבוע מאת... שופטים שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שופטים'

פרשת שופטים התורה מצווה בפרשתנו "שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ". למעשה, כל יהודי הוא מלך, ותפקידו לשלוט ב'עולם קטן', זה האדם. חייו של אדם הם מלחמה רצופה של יצר הטוב נגד

הרב מיכאל מירון כי תצא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'כי תצא'

פרשת כי תצא האיזון שנדרש מהאדם ובכל עת: פרשה זו מלאה במצוות רבות הנוגעות לסיטואציות שונות המקיפות את חיי האדם. במאמרנו הפעם, ניגע במצווה מעניינת הקשורה לבניית מעקה לגג ביתו

הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת... ראה

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה בפרשתנו "כי ירחיב ה' אלוהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכול בשר בכל אות נפשך תאכל בשר" (דברים יב, כ). ומבאר רש"י

פרשת שבוע מאת... ראה שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ראה'

פרשת ראה מצוות מעשר שני המוזכרת בפרשתנו נושאת בתוכה שני קצוות: פירות המעשר ניתנים לאכילת הבעלים, אך עליו לאוכלם בתחום ירושלים בלבד – "לִפְנֵי ה' אֱלֹקֶיךָ תֹּאכְלֶנּוּ, בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... ראה

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה בפרשתנו הפליגה התורה בפסוקים רבים (טו, ד- יא), בחובתה ובחשיבותה של מצות הצדקה והנתינה לדל ולאביון. ומלבד זאת נתפרש מתן שכרה בצידה- "נתון תתן לו, ולא ירע לבבך

הרב מיכאל בראל עקב פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב "וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל”… (דברים ח' פסוק י"ח) אחת ממצוות הזכירה התמידיות היא : לזכור את חסדי ה' הנותן לנו כוח

הרב אילן שמילה עקב פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב ״ועתה ישראל מה ה׳ אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה…״ אומר ספר החינוך: ״אחת מהמצוות התמידיות שלא תפסק זמנה לא ביום ולא בלילה, אחת מתוך 6 המצוות התמידיות

עקב פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'עקב'

פרשת עקב בפרשתנו מזכיר משה את "אֲשֶׁר עָשָׂה לְדָתָן וְלַאֲבִירָם… אֲשֶׁר פָּצְתָה הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ וַתִּבְלָעֵם… בְּקֶרֶב כָּל יִשְׂרָאֵל". רש"י מביא על כך שני פירושים: רבי יהודה – "כל מקום

ואתחנן פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן בדברי הפרידה של משה לעם ישראל יש דבר המעורר תמיהה: תחילה הוא פונה אל בני גד ובני ראובן: "ה' אֱ-לֹהֵיכֶם נָתַן לָכֶם אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ… חֲלוּצִים תַּעַבְרוּ

הרב יעקב בטוניאשוילי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן "ואתחנן אל ה'בעת ההיא לאמור" "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון" "ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ה' אלי