כי תשא פרשת שבוע מאת... ר' דוד בוטראשוילי

הרב דוד בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא יום אחד חסידי אדמו״ר הזקן באו אליו בתלונות קשות מאד ואמרו לו, ״ רבינו, איך יכול להיות שאנחנו עושים מעל ומעבר והמצב בפועל הוא שאנחנו בחרפת רעב.

הרב אבישי בטאשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא פרשת השבוע עוסקת בתקלה אולי הקשה ביותר שהייתה בעם ישראל לאורך כל הדורות – "חטא העגל". בקושי חלפו שלושה חודשים מאז שיצאו עם ישראל ממצרים, בסך הכול

כי תשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא הגמרא (ברכות סב,ב) מספרת שדוד המלך נענש והקב"ה אמר לו: "הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו", והוא הציווי "כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ

חכם שלום טטרואשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא הביטחון בה' אנו נמצאים בפרשיות שעם ישראל קיבל את התורה, אומנם לא כולם זוכים לשבת וללמוד אותה, אלא רק צבא ה', שאלו הם – בחורי הישיבות, אבל

הרב מיכאל מירון כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא האמונה בכל מצב: פרשתנו מלאה כתמיד בלקחים ומוסרים מתוקים מנופת צופים. אולם ברשות הקוראים היקרים אעמוד דווקא על עניין די צדדי המוזכר בדברי האור החיים הקדוש (שמות

כי תשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא עגל הזהב נוצר, כפי שרש"י מפרש (תישא לב,ד), במעשה כשפים. האם הכשפים הם אכן מציאות קיימת? בעניין זה יש מחלוקת בפוסקים. הרמב"ם (עבודה זרה, סוף פרק יא)

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי כי תשא שיחה של הרבי מלובביץ

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא לאחר מתן תורה בו קיבלו בני ישראל את התורה מאת הקב"ה הם נעשו לממלכת כהנים וגוי קדוש והתעלו למדרגה מאוד נעלית, ואז שואל משה רבינו: 'ריבונו של

הרב אבישי בטאשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא בפרשת השבוע מתארת התורה את אחד מרגעי הדרמה הגדולים לאורך ההיסטוריה של עם ישראל, משה רבינו עולה להר סיני ל-40 יום וכשהגיע הרגע שהוא צריך לרדת ולמסור

כי תשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא פרשת תישא נקראת פעמים רבות בסמוך לימי הפורים, ויש קשר בינה ובין סיפור פורים. הגמרא (מגילה יב,א) אומרת כי הסיבה לגזירת אחשוורוש הייתה – "מפני שהשתחוו לצלם".

הרב מיכאל מירון כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא מעלתה וייחודיותה של שבת קודש: "ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם" (לא' יד'). לצערנו לאחרונה שומעים אנו על ערים נוספות ומרכזי קניות, שהצטרפו למעגל חילוליהשבת ההמוניים.

הרב אילן שמילה כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא "זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" אחד הטעמים לנתינת מחצית השקל הנו כדי לפקוד את עם ישראל, כלומר "מפקד

כי תשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא פרשתנו מתארת את מסירת לוחות הברית למשה: "וַיִּתֵּן אֶל מֹשֶׁה כְּכַלֹּתוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ בְּהַר סִינַי שְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת". המילה "כְּכַלֹּתוֹ" נכתבה בכתיב חסר (בלי ו'), ויש כאן

הרב יעקב בטוניאשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא "אך את שבתותי תשמרו כי אות היא ביני ובניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדשיכם" רש"י מסביר על הפסוק שהקב"ה מזהיר את משה רבנו שאע"פ שהפקדתיך על

כי תשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא בהפטרת השבת מסופר על העימות בין אליהו לנביאי הבעל בהר הכרמל. אליהו הציע שכל צד יקריב פר, והכול יראו על מי תרד האש מן השמים. ואכן, האש

הרב מאיר מושיאשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא ביאר רבינו אליעזר פאפו, בעל ה"פלא יועץ" בספרו "אלף המגן": ראה הקב"ה שמדת התלמיד חכם היא, שהוא נמנע מלדבר על הצדקה, כי יחשדו אותו השומעים שלכבוד עצמו

הרב אברימי מיכאלשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' בפרשתנו מופיע שוב הציווי על שמירת השבת: "ושמרתם את השבת כי קודש היא… כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה". מהי מלאכה האסורה בשבת? חז"ל

הרב משיח מיכאלי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' בפרשת השבוע מובא את מעשה העגל. וכן תפלתו של משה רבינו שימחל להם על החטא הנורא ומבקש "ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" צריך להבין איך

הרב משיח מיכאלי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת "כי תשא" "ונתנו איש כופר נפשו לה'" כותב בעל הטורים: את המילה "ונתנו" אפשר לקרוא ישר והפוך. מימין לשמאל ומשמאל לימין. לומר לך: כל מה שאדם נותן לצדקה חוזר

הרב בן ציון בטאשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא  על הכתוב: "ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר" שואלים חז"ל הכיצד שבר משה את הלוחות, ובמיוחד שהיו כתובים בו שמות הקודש שאסור

הרב יוחנן מיכאלי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא'   וַיַּרְא הָעָם כִּי-בֹשֵׁשׁ מֹשֶׁה לָרֶדֶת מִן-הָהָר(לב,א) בשעה שעלה משה למרום,אמר להם לישראל,בסוף ארבעים יום בתחילת שש אני מגיע,לסוף ארבעים יום בא השטן ועירבב העולם ואמר להם

הרב יוחנן מיכאלי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' קח לך סמים נטף ושחלת וחלבונה הזכות לקרב רחוקים וחלבונה – בושם שריחו רע ומנאה הכתוב בין סממני הקטורת ללמדנו שלא יקל בעיניו לצרף באגודת תעניותינו ותפילותינו

הרב יוחנן מיכאלי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת "כי תשא" "ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר" [לב-יט] רק בעיניך תביט   ירד משה

הרב יוחנן מיכאלי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל" [ל-טו] איזהו עשיר ? השמח בחלקו הנה יש לנו להבין מי הוא זה הנקרא עשיר ומי הוא זה הנקרא

הרב יעקב בוטראשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' "כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם" ידוע מה שאמרו חז"ל אין מוקדם ומאוחר בתורה, ופרשיות הללו שהם "תרומה" "תצוה"

הרב יצחק גגולאשוילי כי תשא

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' "יישר כח ששברת!" במרכז הפרשה קוראים אנו את חטא העגל, כאשר מצד אחד אין זה נתפש הכיצד ירדו הם לשפל מדרגה שכזה, ובמיוחד לאחר שהגיעו ברום המעלה