בלק הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

ר' יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבד ישכון ובגוים לא יתחשב" (כג-ט) לבדד – בלי שום קרבה מהמולידים, הכוונה שלא יהיו קרובים לעמים אחרים אלא רק

בלק פרשת שבוע מאת... ר' דוד בוטראשוילי

הרב דוד בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק ״ צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה…״ מי נחשב האדם צדיק ומה הערך המוסף בלהיות אדם שכזה. ולמה צדיק כתמר יפרח ולא כבננה? ואיך נכנסים בכלל למסלול של

בלק פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בלק'

פרשת בלק בתוך דברי השבח של בלעם לעם ישראל נאמר: "הֶן עָם לְבָדָד יִשְׁכֹּן וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשָּׁב". הגמרא (סנהדרין לט,א) מספרת על גוי שהקשה לפני רבי אבינא: "מה גדולתכם, הלוא

בלק הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק הענווה סוד קיומנו: כדי לזכות בתואר אלוף העולם במרוץ "ראלי דקאר" גמע ג'ינייה דה ויליירס 9,000 ק"מ בארצות ארגנטינה וצ'ילה, בסיומם הוכתר לנהג הטוב ביותר בעולם לשנת 2009,

בלק התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק בפרשתינו נאמר "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו" וכתוב על כך במדרש שזה מוסב על התקופה שבין צדקיהו המלך עד למלך המשיח, שבזמן צדקיהו המלך התחיל החורבן והגלות

בלק פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בלק'

פרשת בלק התורה מספרת בפירוט רב על הדו-שיח בין בלעם לשרי בלק: לינתם בביתו של בלעם; חלומו של בלעם, תשובתו השלילית אליהם; בואם של שרים נכבדים יותר; והודעתו של הקב"ה

בלק הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק אמרו חז"ל כי "ישראל" נוטריקון "יש ששים רבוא אותיות לתורה", וידוע שהכוונה בזה, כי יש ששים רבוא פירושים לכל פסוק ופסוק, השייכים לששים רבוא נשמות ישראל, וכל אחד

בלק פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בלק'

פרשת בלק הסיפור המופלא של בלעם, המלאך והאתון, זוכה לדיונים רבים. הרמב"ם, ב'מורה נבוכים', מבאר שכל הדו-שיח של בלעם והאתון, התגלות המלאך וכו', לא התרחשו במציאות הגשמית אלא בחזון הנבואה

בלק הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים 'בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו'. מן התורה דכתיב בפרשתנו (במדבר כב-יב) "לא תלך עמהם" וכתיב שם (כ) 'קום לך איתם' (מכות

בלק הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק פרשת בלק – חשיבותה של עבודת המידות: בכל שנה שקוראים אנו את פרשת בלק, אני משתומם מחדש כיצד ניתן להבין שבלעם הרשע שהיה מקבילו של משה רבנו באופן

בלק חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק נושא: עם ישראל בחסותו של הקב"ה בפרשתנו מובא לכאורה סיפור בלק שוכר את בלעם הרשע, אחר שהוכיח את כוחו הגדול במלחמת סיחון ומואב, סיחון לא יכל למואב עד

בלק פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בלק'

פרשת בלק הזוהר בפרשתנו מספר על רבי יצחק ורבי יהודה שהלכו בדרך והגיעו לעיר שבה חי 'ינוקא', ילד קטן. הם שמעו שאם הילד אומרת לו לגשת אל החכמים ולבקש את

בלק הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק 'וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי' נשאלת השאלה איך זכה בלק לכבוד כזה גדול שנקרא פרשה על שמו לנצח נצחים בלק לא רק שלא

בלק הרב אלירן מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק 'לחטוף מסירות נפש' כשהזמין בלק את בלעם לקלל את ישראל, התנבא בלעם כמה פעמים על העם, בפעם הראשונה נאמר 'מה אקוב ולא קבה אל ומה אזעום לא זעם

בלק פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בלק'

פרשת בלק פרשתנו מספרת על הנס שנעשה לאתונו של בלעם, כשרכב עליה בדרכו לקלל את בני ישראל. תחילה ראתה האתון את מלאך ה' חוסם את דרכה ונלחצה אל הקיר. אחר-כך

בלק הרב אברימי מיכאלשוילי

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת 'בלק' כשהגיע בלעם אל המקום שהביאו לשם בלק, כדי לקלל את ישראל, פתח את דברי נבואתו במילים: "מה אקוב לא קבה א-ל"?  – כיצד אוכל לקלל את ישראל, בשעה שהקב"ה אינו

בלק הרב מיכאל בראל פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת 'בלק' "וירא בלק בן ציפור כו' … הנה עם יצא ממצרים, הנה כסה את עין הארץ והוא יושב ממולי" שואל בעל ה"אור החיים הקדוש" זיע"א (שיום ההילולא שלו חל

בלק הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת 'בלק' להפוך את הרע לטוב פרשתנו 'בלק', קרויה למרבה הפלא על שם רשע – בלק בן ציפור מלך מואב, ששוכר את שירותיו של בלעם בן בעור, לקלל את ישראל

בלק הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת 'בלק' הכלי לברכת ה'-ביטול ומסירות נפש פרשת בלק היא 'פרשה שמימית'. יש בה הרבה רמזים על הגאולה העתידה מצד אחד, והוראות רבות ומדוייקות בעבודת ה' מצד שני. רבים מהמפרשים

בלק הרב אבישי בטאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק ידועה חשיבותה של פרשת בלק עד כדי כך שמובא בגמרא במסכת ברכות שביקשו חז"ל לקבוע לומר את פרשת בלק בקריאת שמע בכל יום ומדוע? כיון שמוזכר בפרשה זו

בלק הרב רפאל מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת 'בלק' "וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין: נאם שומע אמרי אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עיניים". (בלק כד-טו) בלעם התחיל

בלק הרב משיח מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק וירא בלק בן ציפור למה ניתן לפרשה השם בלק הרי הוא היה שונא ישראל מובהק. התשובה לשאלה הזאת נותן רבי מאיר מפרמישלן זצ"ל. באמת כל הגויים שונאים לישראל

בלק חכם אהרון מור פרשת שבוע מאת...

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת "בלק" פי האתון-וערב שבת בפרקי אבות נאמר: 'עשרה דברם נבראו בערב שבת בין השמשות פי האתון.. קבורתו של משה רבינו' וכו'. נשים לב לאיסורי עם ישראל. כאשר מגיע בין

בלק הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת  "בלק" "וישלח מלאכים אל בלק וגו' ארץ בני עמו לקרוא עימו" ( כ"ב,ה" ) ואם תאמר מפני מה השרה שכינתו על גוי רשע? כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות

בלק הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

  פרשת 'בלק'   'מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל' בסנהדרין קו: נאמר, אמר מר בנו של רבינא לבנו, כשתדרוש בכל המלכים והדיוטות לא תדרוש בהם לגנאי חוץ מבלעם שבו

בלק הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

    פרשת "בלק" "וירא בלק בן ציפור" כשרואה בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, הוא שולח שליחים אל בלעם בן בעור לקרוא לו כדי לקלל את

בלק הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת "בלק" "וירא בלק בן צפור" ידוע שחמשת פרשיות בתורה נקראות ע"ש אנשים והם: נח, יתרו, קרח, פינחס ובלק. והנה נח, הכתוב מעיד עליו "נח איש צדיק תמים" יתרו התגייר

בלק הרב אברהם חובלאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

  פרשת "בלק" חמש פרשיות בתורה נקראו ע"ש אנשים שונים: "נח", "יתרו", "קרח", "פנחס", "בלק". כעדות הכתוב על נח שהיה איש צדיק תמים בדורותיו, וכו'. יתרו הוסיף פרשה בתורה ככתוב:

בלק הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

להפוך את הרע לטוב פרשתנו 'בלק', קרויה למרבה הפלא על שם רשע – בלק בן ציפור מלך מואב, ששוכר את שירותיו של בלעם בן בעור, לקלל את ישראל בכדי למנוע