הרב יעקב בטוניאשוילי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב פרשת עקב זהו פרשה שמתחילת הפרשה ועד סופה כמעט כל הפרשה כולה משה רבנו מתדרך את עם ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל כיצד עליהם לנהוג שהרי הם הגיעו

עקב פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'עקב'

פרשת עקב בפרשתנו משה רבנו מתאר את שבירת הלוחות בעקבות חטא העגל: "וָאֶתְפֹּשׂ בִּשְׁנֵי הַלֻּחֹת, וָאַשְׁלִכֵם מֵעַל שְׁתֵּי יָדָי, וָאֲשַׁבְּרֵם לְעֵינֵיכֶם". אמרו חז"ל (תנחומא תישא כו ועוד) ש"פרח אות הכתב

הרב יוסף מודזגברשווילי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב "והיה עקב תשמעון" הגמרא במסכת (יומא כ:) אומרת שיש שלשה דברים שנשמעים מסוף העולם ועד סופו ואחד מהם זה יציאת הנשמה מגופו של האדם, והאדם שקולט ששבעים או

עקב פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'עקב'

פרשת עקב   בפרשתנו משה רבנו מזכיר לעם את חטא העגל, שבעקבותיו שבר את הלוחות, ולאחר מכן עלה להר סיני לקבל את הלוחות השניים. גם אז שהה בהר ארבעים יום:

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי עקב פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב   לפני שבני ישראל נכנסו לארץ בפעם הראשונה הם עברו ארבעים שנה במדבר. המדבר הוא סימן לגלות בה אנו נמצאים לפני שנעבור למצב טוב יותר שהיא הגאולה האמיתית

הרב אילן שמילה עקב פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב ״ועתה ישראל מה ה׳ אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה…״ אומר ספר החינוך: ״אחת מהמצוות התמידיות שלא תפסק זמנה לא ביום ולא בלילה, אחת מתוך 6 המצוות התמידיות

הרב מיכאל בראל עקב פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב "וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל”… (דברים ח' פסוק י"ח) אחת ממצוות הזכירה התמידיות היא : לזכור את חסדי ה' הנותן לנו כוח

הרב אילן שמילה עקב פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב ״ועתה ישראל מה ה׳ אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה…״ אומר ספר החינוך: ״אחת מהמצוות התמידיות שלא תפסק זמנה לא ביום ולא בלילה, אחת מתוך 6 המצוות התמידיות

עקב פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'עקב'

פרשת עקב בפרשתנו מזכיר משה את "אֲשֶׁר עָשָׂה לְדָתָן וְלַאֲבִירָם… אֲשֶׁר פָּצְתָה הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ וַתִּבְלָעֵם… בְּקֶרֶב כָּל יִשְׂרָאֵל". רש"י מביא על כך שני פירושים: רבי יהודה – "כל מקום

הרב יעקב בטוניאשוילי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב "וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" רבי יוסף חיים בעל ה'בן איש חי' מביא בספרו בשנה ראשונה ובשנה השנייה את הפסוק הנ"ל ומסביר

עקב פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'עקב'

פרשת עקב בפרשתנו מעורר משה רבנו את בני ישראל לזכור את הקב"ה, שהוציא את העם ממצרים והוליך אותו "בַּמִּדְבָּר הַגָּדֹל וְהַנּוֹרָא, נָחָשׁ שָׂרָף וְעַקְרָב". את המילים "הגדול והנורא" מפרש המדרש

הרב גבריאל מירלא עקב פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת 'עקב' מעשה שהיה לפני חודשים מספר, סיפר אותו מפיץ ספרי קודש בירושלים ובבני ברק כשהוא מפיץ בעצמו. נוסע מחנות לחנות סוחב חבילות, גובה כספים, בזיעת אפיו אוכל לחם. להפצה

הרב אברהם דניאלוב עקב פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם דניאלוב בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת 'עקב' "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם: ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך". כתוב: "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני

הרב מאיר גור עקב פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת 'עקב' פרשת עקב – עצה לחינוך הילדים כולם רוצים עצות לחינוך ילדים. כמות הספרים שנכתבו בנושא, היא בלתי ניתנת לספירה. אולי יותר מכל דבר אחר, האדם שואף שילדיו יהיו

הרב יוחנן מיכאלי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת 'עקב' "ולמדתם את בניכם" וגו' (י"א,י"ט) כזה ראה וקדש בחינוך הילדים משעה שהבן יודע לדבר – למדהו תורה ציוה לנו משה, שיהיה זה לימוד דיבורו (רש"י)   מובא בגמרא

הרב יוחנן מיכאלי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת "עקב" "והיה עקב תשמעון" [ז-יב] גדלות האדם נכרת במעשיו הקטנים היומיומיים. אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון [רש"י] הקב"ה מבטיח שאם תשמעו את מה שאני מצווה אתכם אז

הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד עקב פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת "עקב" "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך" אמרו חז"ל בגמרא (מנחות מג: ) תניא היה רבי מאיר ואמר: חייב אדם לברך מאה

הרב יעקב בוטראשוילי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת "עקב" "והיה עקב תשמעון את המשפטים הלאה ושמרתם ועשתם אותם ושמר ה' לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך" ונשאלת השאלה מדוע צריך השי"ת לשמור לנו חסדי אבות

הרב יעקב בוטראשוילי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב "והיה עקב תשמעון את המשפטים הלאה ושמרתם ועשתם אותם ושמר ה' לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך" ונשאלת השאלה מדוע צריך השי"ת לשמור לנו חסדי אבות

הרב יצחק גגולאשוילי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת 'עקב' תפילה מעומק הלב! מאורעות חיינו מהתקופה האחרונה, מעידה עד כמה החיים הינם מפתיעים, בוודאי חיינו כיהודים. כאשר אויבינו מסביב אינם שוקטים לרגע, וכל שאיפתם היא להשמידנו. אך הבטחת

הרב מאיר גור עקב פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת 'עקב' עצה לחינוך הילדים כולם רוצים עצות לחינוך ילדים. כמות הספרים שנכתבו בנושא, היא בלתי ניתנת לספירה. אולי יותר מכל דבר אחר, האדם שואף שילדיו יהיו מחונכים. בפרשתנו ישנה

עקב שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'עקב'

המשנה מספרת שיום כ' באב היה יום-טוב במשפחה אחת, משום שביום הזה השתמשו בעצים שתרמה המשפחה הזאת להקרבת הקרבנות על-גבי המזבח בבית-המקדש. זו הייתה למעשה תרומת העצים הראשונה לאחר ט"ו

הרב מאיר מושיאשוילי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת עקב

"כִּי תֹאמַר בִּלְבָבְךָ: רַבִּים הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה מִמֶּנִּי, אֵיכָה אוּכַל לְהוֹרִישָׁם? לֹא תִירָא מֵהֶם! זָכֹר תִּזְכֹּר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה ה' אֱלֹקֶיךָ לְפַרְעֹה וּלְכָל מִצְרָיִם. הַמַּסֹּת הַגְּדֹלֹת אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ, וְהָאֹתֹת וְהַמֹּפְתִים