הרב יוחנן מיכאלי וזאת הברכה פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'וזאת הברכה'

פרשת 'וזאת הברכה'   שמח זבולון בצאתך ישככר באהלך מי מחזיק את מי זבולון ויששכר עשו שותפות זבולון לחוף ימים ישכון, יוצא לפרקמטיא בספינות ונותן לתוך פיו של יששכר והם