התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בפרשתינו מסופר שכאשר אברהם אבינו הגיע לגיל תשעים ותשע ציווה אותו הקב"ה לקיים את מצוות המילה, והשוני הוא שאת שאר המצוות קיים אברהם אבינו מבלי שנצווה על

חכם שלום טטרואשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בגאון ובזקיפות קומה היה רב אחד בתל אביב משיירי הדור הקודם שהיה נוהג לטייל מידי יום ביומו בשעות בין הערביים בשדרות רוטשילד בתל אביב. באותו העת השדרה

לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך מצוות המילה מעוררת שאלה, כפי שזו נשאלה מפי "פילוסוף אחד" (בראשית רבה פרשה יא,ו): "אם חביבה היא, מפני מה לא ניתנה לאדם הראשון". כלומר, אם הבורא רוצה

הרב אליהו גגולה לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולא בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך השם "אברהם" כשנגלה הקב"ה לאברהם כדי לצוותו על מצוות ברית המילה, הוא צירף לכך הודעה על אודות שינוי שמו. מכאן ואילך ישתנה שמו מ"אברם" ל"אברהם". כתוצאה משינוי

לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך הזוהר בפרשתנו מספר כי רבי אבא הכריז שמי שמעוניין בעושר ובאריכות ימים בעולם הבא, יבוא ויעסוק בתורה. בא בחור, יוסי שמו, והצהיר כי רצונו ללמוד תורה כדי

הרב מאיר מושיאשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך מעשה בחכם אחד מקובל גדול, שמצאו לו עלילה בשקר מצד הממשלה, והמושל הניחו בבית האסורים. ולא הִנִּיחוֹ לישב עם האסורים ביחד, אלא הניחו בחדר אחד קטן, שיהיה

הרב מיכאל מירון לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך לך לך- הנהגת הבריאה ואנחנו: בפרשתנו מתארת לנו התורה, את מעמד ברית בין הבתרים. שם נגלה הקב"ה אל אברם במחזה כלשון התורה. לאחר שאברהם שואל את השאלה

לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בציווי לאברהם אבינו אומר הקב"ה: "לֶךְ-לְךָ". מדוע לא הסתפק ב"לך" בלבד? מסביר רש"י: "לְךָ" הכוונה "להנאתך ולטובתך". ההנאה והטובה שיתקבלו מההליכה הן "וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל, וַאֲבָרֶכְךָ, וַאֲגַדְּלָה

הרב מאיר מושיאשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בן כמה אתה באמת??? "וְאַבְרָם בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים וְשִׁבְעִים שָׁנָה בְּצֵאתוֹ מֵחָרָן" (בראשית ח, כא-כב). רבינו יוסף חיים, ה"בן איש חי", פירש פסוק זה (בספרו בן איש

לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך לפני ירידתם למצרים פנה אברהם אל שרה וביקש ממנה: "אִמְרִי נָא אֲחֹתִי אָתְּ, לְמַעַן יִיטַב לִי בַעֲבוּרֵךְ וְחָיְתָה נַפְשִׁי בִּגְלָלֵךְ". אברהם חשש שהמצרים יבקשו לקחת את שרה

הרב אילן שמילה לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך נמרוד ואברהם המדרש במספר על עשרה ניסיונות שנתנסה אאע"ה, וישנם חילוקי דעות בתיאור העשרה, י"א (רש"י וכו') דניסיון אור כשדים ג"כ היה במנין הניסיונות. וי"א (רמב"ן וכו')

הרב יצחק מוזגרשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת 'לך לך'   נאמר בפרשה בתחילתו "ויאמר אל אברם לך לך מארצך" וכו' התנא במשנה מס' אבות פ"ה מ"ג אומר: "בעשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ע"ה ועמד בכלם", להודיע

הרב יעקב טטרוא לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת 'לך לך' 'לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך' וגו' 'ואעשך לגוי גדול' וגו', היה צריך לומר 'לך מארצך' וכו' מהי 'לך לך' ועוד, סידר הכתוב מארצך וממולדתך ומבית אביך

הרב אברהם טטרואשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת 'לך לך' ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך… וילך אברם כאשר דבר אליו ה' ופירש רש"י "לך לך. להנאתך ולטובתך ושם אעשך לגוי גדול וכאן אי אתה

הרב יעקב צביקה לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב צביקה בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת "לך לך" מוסר השכל מאברהם אבינו מעשה אבות סימן לבנים וגם ללוט ההולך את אברם המאבק בין אברהם ללוט מתואר בתורה כמאבק אובייקטיבי, של מצב נתון, שבו משאבי הקרקע

הרב רפאל טטרוא לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך "זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר" (י"ז י') מצוות ברית מילה היא אחת המצוות הנשמרות ביותר בעם ישראל. גם בימים

הרב זבולון טוריקאשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב זבולון טוריקאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת "לך לך" "ויעתק משם ההרה… ויבן שם מזבח לה'" (בראשית יב-ח) מה העתיק והעביר? כדי להבין זאת נביא מעשה שכתוב בספר 'שמואל בקורא שמו' מסופר מעשה פלא: בסערת מלחמת

הרב שמעון בן יצחק לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב שמעון בן יצחק בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת "לך לך"   בתחילת פרשת לך-לך מובא הפסוק:   וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל וַאֲבָרֶכְךָ וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ וֶהְיֵה בְּרָכָה:   רש"י הקדוש מפרש ופותח בשאלה על הפסוק: רש"י בראשית פרק יב

הרב בן ציון בטאשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת 'לך לך' "וימצאה מלאך ה׳ על עין המים" (טז,ז)   וימצאה מלאך ה׳ על עין המים וכו׳ ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי, ותאמר מפני שרה

הרב בן ציון בטאשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת "לך לך" בתחילת הפרשה מצווה הקב"ה את אברהם: 'לך לך מארצך וממולדתך' וגו' ולכאורה צריך להבין מה הכוונה במילה 'לך לך ? הרי יכול הכתוב לומר 'לך מארצך'? ועל

הרב יוחנן מיכאלי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך "ויאמר משה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" דרגות שונות בניסיון אמר רבי לוי, שתי פעמים נכתב 'לך לך' בפרשה זו ובפרשת העקידה ואין אנו

הרב יוחנן מיכאלי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת "לך לך"   "ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את" עד עכשיו לא הכיר בה, מתוך צניעות שבשניהם –

הרב יוחנן מיכאלי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת "לך לך" "ויסע לוט מקדם" [יג-יא]   ריחוק מהאבות גורם להתרחקות מהקב"ה 'הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר אי אפשר לא באברהם ולא באלוהיו' [רש"י] על כרחך נראה שבמילים

לך לך פרשת שבוע מאת...

ר' דוד בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת 'לך לך' ״אָחוֹת לָנוּ קְטַנָּה וְשָׁדַיִם אֵין לָהּ, מַה נַּעֲשֶׂה לַאֲחוֹתֵנוּ בַּיּוֹם שֶׁיְּדֻבַּר בָּהּ. אִם חוֹמָה הִיא נִבְנֶה עָלֶיהָ טִירַת כָּסֶף וְאִם דֶּלֶת הִיא נָצוּר עָלֶיהָ לוּחַ אָרֶז ״

הרב בן ציון בטאשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת 'לך לך' "וימצאה מלאך ה׳ על עין המים" (טז,ז) וימצאה מלאך ה׳ על עין המים וכו׳ ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי, ותאמר מפני שרה גברתי

הרב גבריאל מירלא לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת 'לך לך' "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" באבות פרק ה' משנה ג' עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ע"ה ועמד בכולם.

לך לך שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך 'לך

פרשת 'לך לך אל מסעותיו של אברהם אבינו, המתוארים בפרשתנו, התלווה לוט. מספרת התורה: "וְגַם לְלוֹט הַהֹלֵךְ אֶת אַבְרָם הָיָה צֹאן וּבָקָר וְאֹהָלִים". הגמרא רואה בכך מקור לאִמרה הנפוצה בין

הרב יעקב בוטראשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

  פרשת לך לך 'לך לך מארצך' – 'לך לך אל ארץ המוריה'   בשני מקומות אנו מוצאים ציווי דומה באותו נוסח. האחד הוא כאן בפרשתינו – 'ויאמר ה' אל

הרב יצחק גגולאשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך במהלך שהותו בכלא הרוסי, שאל הסוהר שהתעניין ביהדות, את רבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל, האדמור הזקן: מהי שאלתו של הקב"ה לאדם "אייכה?", וכי לא ידע ה' היכן