בשלח הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח "התיצבו וראו את ישועת ה" המדרש אומר "למה היו ישראל דומים באותה שעה, ליונה שברחה מפני בן הנץ ונכנסה לנקיק סלע והיה הנחש נושף בה אם תיכנס לפנים

בשלח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח שולחן שבת בשלח אחרי הניסים המופלאים של קריעת ים-סוף התורה מספרת: "וַיַסַע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור". לדברי חז"ל, המילה "וַיַסַע" משמעותה: "הסיען בעל

בשלח התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח כשבני ישראל יצאו ממצרים בדרכם להר סיני כדי לקבל את התורה אירעו להם שתי מלחמות, האחת המלחמה עם פרעה והשניה המלחמה עם עמלק. בפרשת השבוע מספרת התורה על

בשלח הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח ״עם זו קנית״ מפרש רש״י, מנין לנו קנין זה לה/ כחפץ הקנוי לאדם בדמים יקרים דהוא מאוד חביב על האדם. מה הפירוש לזה? מרע״ה, בחטא העגל, התפלל לה׳

בשלח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח חמישה-עשר בשבט קשור בפירות שבהם נשתבחה ארץ ישראל – "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש". פנימיות התורה מבארת את עניינם של הפירות האלה בנפש

בשלח הרב אברימי מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח בפרשתנו מסופר על מלחמת עמלק בישראל: "וַיָּבֹא עֲמָלֵק וַיִּלָּחֶם עִם יִשְׂרָאֵל בִּרְפִידִם". בהמשך, בספר דברים, אנו למדים שעמלק תקף את החוטאים שבבני ישראל, כלשון הפסוק: "וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל

בשלח פרשת שבוע מאת... ר' שמואל אלישעשוילי

ר' שמואל אלישעשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח קריעת ים סוף הנס ומה שבניהם כדי להבין את הדברים נתבונן בפרשה ונבין את גדלות הנסים שקרו בפרשה זו. בפרשתנו מסופר שהמצרים ראו את בני ישראל בתוך הים

בשלח הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

ח' יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח 'כתב זאת זיכרון בספר' (יז-יד) והנה חז"ל אמרו (מגילה יג.) למה נקרא שמה אסתר? על שם אסתהר (לבנה), כי הנה לפעמים הקב"ה עושה נסים אשר הם למעלה מהטבע

בשלח התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשולי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח כשבני ישראל יצאו ממצרים להר סיני על מנת לקבל את התורה אירעו להם בדרכם שתי מלחמות, המלחמה עם פרעה והמלחמה עם עמלק. בפרשת השבוע פרשת בשלח מספרת התורה

בשלח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח קריעת ים סוף התחוללה כאשר משה נצטווה להרים את מטהו ולנטות את ידו על הים. על-פי תרגום יונתן היו חקוקים על מטה משה שמו הגדול של הקב"ה, עשר

בשלח הרב אלירן מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח בפרשתנו מסופר שכאשר עם ישראל יצא ממצרים לקבל תורה על הר סיני הם עברו שתי מלחמות, האחת המלחמה עם פרעה ועבדיו, והשניה המלחמה עם עמלק. ההבדל בין שתי

בשלח הרב יעקב גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח ויהי בשלח (שם, יג-יז) הנה ידוע שמנהג כל בית ישראל שאוכלים בשבת זו תבשיל חיטה לזכר הנס שנעשה במן שאכלו בני ישראל במדבר שמשה רבינו ציווה את בני

בשלח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח בפרשתנו מסופר על מלחמת עמלק בישראל: "וַיָּבֹא עֲמָלֵק וַיִּלָּחֶם עִם יִשְׂרָאֵל בִּרְפִידִם". בהמשך, בספר דברים, אנו למדים שעמלק תקף את החוטאים שבבני ישראל, כלשון הפסוק: "וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל

בשלח הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'בשלח' ו-ט"ו בשבט

מגלות לגאולה ההשגחה העליונה פועלת בדרכים נסתרות. לא תמיד אנחנו מצליחים להבין או לגלות כיצד הובלנו בדרך פלאית אל עבר היעד שקבעה ההשגחה. לעיתים, במבט לאחור ורק בדיעבד עינינו יכולות

בשלח הרב יעקב טטרוא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח' פרשת שירה אז ישיר משה ובני ישראל וגו'. כל מפרשי התורה שואלין ודורשין: א- מה היה צורך במילה 'אז' היה צריך לכתוב 'וישר משה ובנ"י' ב- מדוע התורה

בשלח הרב אברהם טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח' 'וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים'. איתא בזוהר הקדוש שהקב"ה הביא את נשמתו של יעקב אבינו לראות את גאולתן של ישראל מיד מצרים, וזהו מה

בשלח הרב רפאל מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח' וַיִּרְדְּפוּ מִצְרַיִם אַחֲרֵיהֶם וַיַּשִּׂיגוּ אוֹתָם חֹנִים עַל הַיָּם כָּל סוּס רֶכֶב פַּרְעֹה וּפָרָשָׁיו וְחֵילוֹ…….. (שמות יד,ט) וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה מַה תִּצְעַק אֵלָי דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסָּעוּ:

בשלח הרב יוסף אברמשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח' בפרשת שמות מצינו כשהי"ת מתגלה למשה רבינו בסנה שילך ויגאל את עם ישראל, משה רבינו עונה "מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים"

בשלח הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת "בשלח" בשלח יוחנן "אז ישיר משה" [טו-א] אודך ה' כי עניתני אמר משה: "באז חטאתי שאמרתי, ומאז באתי לדבר אל פרעה הרע לעם הזה" ובאז אני אומר שירה [מדרש

בשלח הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח' "פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה"[יג-יז] "ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל ה'" [יד-י] איננו נראה כי בני אדם הצועקים אל ה' להושיעם יבעטו בישועה אשר עשה

בשלח הרב יוסף יצחק מירילאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח' "אז ישיר משה ובני ישראל" מובא במדרש (מכילתא) רבי נחמיה אומר: רוח הקדש שרתה על ישראל, יהיו אומרים שירה כבני אדם שהן קורין את שמע (כלומר: כולם אמרו

בשלח הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח סמיכות הפרשה. נאמר בסוף פרשת בא "כי בחוזק הוציאנו ה' ממצרים" וסמיך לה "ויהי בשלח פרעה", ונראה לפרש על פי מה שאמרו חז"ל: על ידי שיצאו ישראל ממצרים

בשלח הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת "בשלח" המעשה הגואל פרשתנו, פרשת הגאולה, ראויה לעיון והעמקה. היעלה על הדעת, עם שלם הסובל זה 210 שנות פרך ושעבוד, לאחר שהקב"ה מביא על המצרים שואה בעשרת המכות, יוצאים

בשלח הרב גרשון בוטראשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

  פרשת "בשלח" פרעה שולח את עם ישראל אחרי 10 מכות קשות לחוג ג' ימים בשמעו כי עם ישראל בורח ממצרים. פרעה מחליט לצאת למלחמה עם – עם ישראל, והקב"ה

בשלח הרב אברהם חובלאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם חובלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

  פרשת "בשלח" "ויאסר את רכבו"   על הפסוק: "ויאסר את רכבו" אומר רש"י: הוא בעצמו אסרו. אומר על כך ר' שמעון בר יוחאי זיע"א במדרש רבה: אהבה מקלקלת את

בשלח הרב אברהם מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח' עצמות יוסף: נאמר במדרש: "לב חכם יקח מצוות". הכוונה בפסוק היא על משה רבינו, שלא כעם ישראל, אשר עסק בביזת מצרים, התעסק בעצמות יוסף. נשאלת השאלה, לכאורה הרי