האזינו התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו פרשתינו מתחילה בפסוק "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" הביטוי הזה מופיע גם בישעיהו הנביא אבל באופן הפוך "שמעו שמיים והאזיני ארץ", המפרשים מסבירים את הדבר בכך

האזינו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו בשירת האזינו נאמר "כִּי חֵלֶק ה' עַמּוֹ, יַעֲקֹב – חֶבֶל נַחֲלָתוֹ". הפסוק הזה מובן בפשטות – עם ישראל הוא החלק שבו בחר הקב"ה, ובני יעקב הם נחלתו החביבה.

האזינו הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרת האזינו אלוהי הכסף ואלוהי הזהב: ישיבה חשובה הייתה לפני כמה עשרות שנים בעיר וולואז'ין שבראשה עמד רבי חיים סולובייצ'יק זצ"ל. מידי תקופה גבאי הצדקה של הישיבה היה עורך מסע

האזינו הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו חשיבות האמונה בחיינו: "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" (האזינו לב' ד'). רש"י במקום מביא את דרשת חז"ל בספרי שהקב"ה

האזינו הרב יוסף יזדי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יזדי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו מובא בגמרא ( שבת י, ע"ב) שהקב"ה אמר למשה רבינו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. ופירש הרב הגאון רבי גדליה שארר זצ"ל בעל ספר 'אור

האזינו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו שולחן שבת האזינו שבת שאחרי יום הכיפורים יש בה סגולה מיוחדת הקשורה בעניין התשובה. תהליך התשובה של האדם מתעצם בשבת הזו לרמה גבוהה אף מזו של יום הכיפורים,

האזינו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו ההלכה הבסיסית במצוות סוכה קובעת שאם יש לסוכה שלוש דפנות – היא כשרה. יתרה מזו, דיי שיהיו בה שתי דפנות שלמות והשלישית ברוחב טפח. הדימוי המוחשי לכך הוא

האזינו הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו "זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם, בִּינוּ שְׁנוֹת דֹּר וָדֹר" (דברים לב, ז). במדרש מובא מעשה נפלא על רבי יוחנן (מגדולי האמוראים, מחבר התלמוד הירושלמי, וגם התלמוד הבבלי מלא ממאמריו), הביאו

האזינו הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו שבת שובה 'האזינו השמים והארץ ותשמע הארץ אמרי פי' רש"י מסביר על פי הספרי למה דווקא משה רבינו מעיד על עם ישראל את השמיים והארץ, אלא אמר משה

האזינו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו השבת שאחרי יום הכיפורים יש בה סגולה מיוחדת הקשורה בעניין התשובה. תהליך התשובה של האדם מתעצם בשבת הזו לרמה גבוהה אף מזו של יום הכיפורים, על-פי הכלל 'מעלין

האזינו הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו בשירת האזינו יש מוסרים נפלאים ופסוקים מיוחדים. רואים בה נבואה שמתגשמת אחת לאחת, בכל הדורות עד ימינו אנו. היא אמורה להיות שגורה על לשוננו. היא התזכורת שלנו שמלווה

האזינו הרב אברימי מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' שירת האזינו נפתחת בפסוק: "האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי". משה צפה שאומות העולם לאחר מותו יבאו וירננו על בני ישראל ויכפרו במעמד הר סיני,לכן העיד משה

האזינו הרב יעקב טטרוא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' בשלהי פר' וילך (לא-יט) נא' ועתה כתבו לכם את השירה הזאת' וגו' אחד הביאורים שבארו חז"ל מובא ברש"י הקדוש 'את השירה הזאת' – 'האזינו השמים' עד 'וכפר אדמתו

האזינו הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' כיצד להשיג יותר בחיים? אין אדם שלא רוצה חיים טובים יותר. יותר בריאות, יותר פרנסה, יותר חכמה, יותר שמחה ומכול דבר יותר. אם תיקח עשרה אנשים ותשאל אותם,

האזינו הרב בן ציון בטאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לשבת 'תשובה' ופרשת 'האזינו'

  שבת תשובה – האזינו השבת נקראת שבת תשובה מפני שני טעמים: א) ההפטרה שפותחת ב"שובה ישראל".ב) שבת זו נמצאת בין ר"ה ליו"כ בימי עשי"ת. ישנו קשר בין פרשת האזינו 

האזינו הרב בן ציון בטאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת "האזינו" בפרשתנו נאמר "יצרנהו כאישון עינו "- דהיינו שעם ישראל נמשל לאישון עינו של הקב"ה, וע"ז אמרו חז"ל :"כל הנוגע בכם (בבנ"י)כאילו נוגע בבבת עינו של הקב"ה". שואל על

האזינו הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת "האזינו" "ה לה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך" [לב-ו]   בית מלון ללא תשלום?   הכינוי "נבל" מופיע בתורה רק בפרשה

דעה אישית מאת הרב... האזינו פרשת שבוע מאת... ר' דוד בוטראשוילי

ר' דוד בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' ״אַחַת, דִּבֶּר אֱלֹהִים–שְׁתַּיִם-זוּ שָׁמָעְתִּי״ ( תהלים סב׳) האם יכול להיות שלדוד המלך היתה בעיית קשב וריכוז? למען ההגינות, כמה אנשים באמת מקשיבים למה שאתה אומר? למה יש כאלה

האזינו שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' חג הסוכות שונה מחג הפסח ומחג השבועות. פסח ושבועות קשורים באירועים מיוחדים – פסח הוא זמן יציאת מצרים, וחג השבועות הוא יום השלמת היציאה ממצרים, לאחר הספירה של

האזינו פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' שירתו של משה רבינו לעם ישראל רגע לפני פטירתו מגלמת בתוכה הן דברי שבח והן דברי תוכחה לעם ישראל. משה רבנו אף "כובל" את השמים והארץ להיות עדים

האזינו הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו"   בשירת האזינו מתואר הקשר של הקב"ה לעם ישראל לחבל כמו שנאמר: כי "חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו", הדימוי של

האזינו הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' כיצד להשיג יותר בחיים? אין אדם שלא רוצה חיים טובים יותר. יותר בריאות, יותר פרנסה, יותר חכמה, יותר שמחה ומכול דבר יותר. אם תיקח עשרה אנשים ותשאל אותם,

האזינו הרב גרשון בוטראשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

  פרשת "האזינו" הפסוק אומר: "האזינו השמים ואדברה" ותשמע הארץ אמרי פי. משה רבנו הולך להתרות בעם ישראל שיקיימו תורה ומצות, ומי יהיו העדים בהתראה ובדוקא בחר משה רבינו בשמים