הרב מאיר מושיאשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא "וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע, וַיֵּלֶךְ חָרָנָה". הפעם נביא בס"ד חידוש מספרי "תורת מאיר" כ"י (ה' יזכני להוציאו לאור): הפסוק יובן בדרך רמז, ולהבין הענין נקדים ג' הקדמות: א.

ויצא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובייץ לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא בפרשתנו מתוארות שתי פגישות בין יעקב למלאכים, בפתיחת הפרשה ובסופה. הראשונה התרחשה כאשר יעקב היה בדרכו לחרן: "וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם… וַיַּחֲלֹם וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה… וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹקִים עֹלִים

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא בפרשתנו כתוב "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". לשם העיר באר שבע שני הסברים: א- על שם השבועה שנשבעו אברהם אבינו ואבימלך זה לזה בעת שכרתו ביניהם ברית.

הרב פינחס מוזגרשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא פרשתנו נפתחת ביציאת יעקב אבינו מארץ ישראל לחרן, אל לבן הארמי "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". בדרך לשם עצר ב"בית א-ל" שם התפלל לקב"ה ושכב לישון –

הרב מאיר מושיאשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא "וַיִּירָא וַיֹּאמַר מַה נּוֹרָא הַמָּקוֹם הַזֶּה, אֵין זֶה כִּי אִם בֵּית אֱלֹקִים וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָיִם". יעקב אבינו ע"ה פחד, כי הבין את קדושת המקום, שבו נמצא השם יתברך.

ויצא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא על הפסוק "וַיִּפְגְּעוּ בוֹ מַלְאֲכֵי אֱלֹקִים" רש"י מסביר: "מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו, ללוותו לארץ". עוד בהיות יעקב בחוץ-לארץ שיגר הקב"ה מלאכים מארץ ישראל כדי "ללוותו". המילה

הרב גבריאל מירלא ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא '"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו" הגאון ר' שמחה זיסל כתב באיגרת לבנו שעל פסוק זה פרש"י שהיה מתיירא מפני חיות רעות לפיכך נטל אבנים ועשאן כמין מרזב סביב

הרב אילן שמילה ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא ״ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה״ מפרש רש״י, יציאת צדיק מן המקום עושה רושם, פנה זיוה, פנה הודה, פנה הדרה. וכן ״באר שבע״ בגימ׳ = 575. יעקב =

ויצא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא כאשר השיג לבן את יעקב אחרי המרדף אחריו, הוא טען כלפיו: "וְעַתָּה הָלֹךְ הָלַכְתָּ כִּי נִכְסֹף נִכְסַפְתָּה לְבֵית אָבִיךָ, לָמָּה גָנַבְתָּ אֶת אֱלֹהָי?". השימוש בתורה בכפל לשון לא

ויצא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא כאשר השיג לבן את יעקב אחרי המרדף אחריו, הוא טען כלפיו: "וְעַתָּה הָלֹךְ הָלַכְתָּ כִּי נִכְסֹף נִכְסַפְתָּה לְבֵית אָבִיךָ, לָמָּה גָנַבְתָּ אֶת אֱלֹהָי?". השימוש בתורה בכפל לשון לא

הרב יוסף מודזגברשווילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא 'ויברכני ה' בגללך' אמנם לבן היה מזכיר שם שמים בפיו אך לא היה ליבו שווה עם פיו הכל היה כלפי חוץ. כמו שעני בא לשני אנשים ושניהם יברכו

הרב אילן שמילה ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא "ויספר ללבן את כל הדברים האלה" מה סיפר יעקב ללבן (שלמעט שמו, כולו היה שחור), על כך שאליפז גנב את כל רכושו בדרך. ומה קרה שם באמת? מספר

הרב אליהו גגולה ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולה בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' בפרשתנו אנו קוראים על יעקב שהלך לחרן כדי לייסד את עם ישראל. שם הקב"ה מתגלה אליו ומבטיח ואומר לו שארץ ישראל תיהיה שלו, וכן שזרעו יהיה כעפר הארץ

הרב דניאל מיכאלי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב דניאל מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' "ויקרא את שם המקום ההוא בית א-ל" (כח,י ט) הגמרא במסכת פסחים (דף פח עמוד א) אומרת: "ואמר רבי אליעזר: "מאי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה

הרב רפאל מיכאלי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת "ויצא" "וְיַעֲקֹב הָלַךְ לְדַרְכּוֹ וַיִּפְגְּעוּ בוֹ מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים: וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב כַּאֲשֶׁר רָאָם מַחֲנֵה אֱלֹהִים זֶה וַיִּקְרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא מַחֲנָיִם" (בראשית ל"ב ב-ג). צריך להבין: א. מה משמעות ה"פגיעה"

ויצא חכם אהרון מור פרשת שבוע מאת...

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" פרשת 'ויצא' מגוללת בפנינו תקופה של 20 שנה בחיי יעקב אבינו שבהן שהה בעל כורחו מחוץ לגבולות ארץ ישראל, מאז יצאה הקריאה

הלכות הרב רפאל טטרוא ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא 'פלפול הלכתי בדיני יציאה לחוץ לארץ'

פלפול הלכתי בפרשת ויצא "דיני יציאה לחוץ לארץ" בפרשתנו מצטווה יצחק אבינו (בראשית כו, ב) "אל תרד מצרימה, שכן בארץ אשר אומר אליך". רש"י מבאר, שיצחק אבינו רצה לנהוג כמנהג

הרב ברוך ציקואשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת "ויצא" השליחות שכל אחד יכול למלא   חכמינו ז"ל לימדונו, כי כל סיפורי התורה לא נכתבו רק על מנת למלא את דפי ההיסטוריה. גם אין זה מעניינה של התורה

הרב בן ציון בטאשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' בנביא (יחזקאל פרק י פסוק י"ד) נאמר על מעשה המרכבה: "וארבעה פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני נשר". אותה

ויצא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' כאשר ילדה לאה את בנה-בכורה, קראה לו ראובן, והסבירה את הסיבה לבחירתה בשם הזה: "כי ראה ה' בעוניי, כי עתה יאהבני אישי". בדרך-כלל זה נימוק הגיוני, כי כאשר

הרב אלירן מושיאשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' לעמוד בתוקף נגד כל המתנגדים בפרשה הקודמת שלחו יצחק ורבקה את יעקב אל לבן שגר בחרן על מנת שיתחתן שם ויקים משפחה. בדרך, עצר יעקב בבית אל ששם

הרב יוחנן מיכאלי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' "ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני" בזכותה של רחל ניגאל דבריה של לאה תמוהים ביותר, הרי רחל היא שמסרה את הסימנים שנתן לה

הרב מיכאל מירון ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' טראמפ מחייב אותנו: הגאון בעל החפץ חיים זצ"ל אמר כי אם יקח מאן דהו ארגז ויניח אותו ברחבת השוק, יעלה עליו וינאם בלשון הקודש, אין ספק כי לא

הרב יוחנן מיכאלי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת "ויצא" "ויצא יעקב" [כח-י]                                . צריך לדעת מתי יוצאים לדרך  אמרו חז"ל י"ד שנה נטמן יעקב בבית עבר ועסק בתורה אחרי שנטל את הברכות [גמ' מגילה יז.]                                  . הנהגתו של

הרב יוחנן מיכאלי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' "ויצא יעקב וגו' ויפגע במקום וילן שם ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא ויחלום " "אנו משכימים והם משכימים" התורה מתארת באופן מפורט את פעולותיו של

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה: אומר רבי שמעון בר יוחאי בזהר הקדש שיעקב יצא מכלל ארץ ישראל והלך לרשות אחרת שהיא חוץ לארץ ששם שולט הסיטרא אחרא.

הרב יעקב בוטראשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' יעקב אבינו בדרכו לחרן חזה סולם וירא במקום מה נורא ובעת נדרו אמר "אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך והיה ה' לי לאלוקים" ונשאלת

הרב יצחק גגולאשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' "ובית עשו לקש…" בסוף הפרשה הקודמת, התורה מספרת: וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל … על נשיו לו לאשה… ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי

הרב גרשון בוטראשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

  פרשת "ויצא"   הפסוק אומר: "ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש" וכו' מלמד הוא שתיקן את תפילת ערבית. ואומר רש"י מלמד ששקעה לו החמה פתאום שלא בעיתה. המדרש