חכם שלום טטרואשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטואשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס הקנאות לשם ה' "וידבר ה' אל משה לאמור פינחס בן אהרון השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי אותם את בני ישראל בקנאתי

פינחס פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס פינחס זכה על מעשהו לשכר של "בְּרִית כְּהֻנַּת עוֹלָם". לפי פשוטם של דברים, הובטח שצאצאיו יהיו כוהנים לנצח. אך הספרי (סוף פרשת בלק) מגלה עומק נפלא: לא השכר

הרב אליהו גגולה פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולא בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס פרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו, פרשת פינחס. הפרשה נפתחת כך: {כה, י'-י"ג} וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל

הרב יעקב בטוניאשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן", רש"י על הפסוק מסביר "לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט

פינחס פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס הייחוס בעם ישראל נקבע על-פי האב. כך החלוקה לשבטים והשתייכות לשושלת מלוכה. על רקע זה נדרש הסבר מדוע שלוש פעמים בתורה אנו מוצאים בתולדות משפחת לוי ייחוס לאימהותיהם

הרב אילן שמילה פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס ״פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בנ״י…״ מדוע ייחסו הכתוב, מפרש רש׳׳י, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו

הרב יוסף מודזגברשווילי פינחס פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס "ויקרב משה את משפטן לפני ה'" (כז-ה) נתעלמה ממנו הלכה בגלל שאמר והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו. כלומר, בדבר שלא הזכיר את שם ה', כמו שכתוב

פינחס פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס בפרשתנו הקב"ה מודיע למשה כי לא יכניס את בני ישראל לארץ ישראל. מיד אחר-כך משה מדבר אל ה' ומבקש שימנה לו מחליף: "יִפְקֹד ה', אֱ-לֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר,

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס בפרשת השבוע פרשת פנחס מסופר שבשעה שאירע מעשה זימרי לא ידעו בני ישראל מה לעשות למרות שהיו במקום משה רבינו ואלעזר הכהן וזקני ישראל אך הנה קם פנחס

הרב מאיר גור פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס חכמים מלמדים אותנו כי הסיבה שנסמכה פרשת בנות צלפחד למניין האנשים שחיו במדבר לאחר הגזירה של המרגלים, היא שעל הנשים לא נגזרה אותה גזירה כיוון שהן חיבבו את

הרב גבריאל מירלא פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת 'פינחס' בניסוי שנעשה בעיר רוטרדם שבהולנד הציגו שאלה זהה ל- 9 משתתפים: עקרת בית, מיילדת, רואה חשבון, איש מחשבים,פילוסוף,פיזיקאי,יהודי,בנקאי ועורך דין. הם נשאלו כמה הם: 2+2? השיבה עקרת הבית

הרב אליהו גגולה פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולה בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת 'פינחס' פינחס הוא אליהו בשם חז"ל מובא (בבא מציע קיד.) ועוד פינחס הוא אליהו וצריך להבין את הקשר שבין פינחס לאליהו, מדוע דווקא פינחס הוא אליהו. ונאמרו בזה כמה

הרב אברהם דניאלוב פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם דניאלוב בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת 'פינחס' 'וירא פנחס בן אלעזר וכו'.. ויקח רומח בידו וכו'.. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את

הרב רפאל טטרוא פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת 'פינחס' פנחס – קנאות יהודית פרשת פנחס נקראת על שמו של "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן". התורה כותבת את הסיבה שבגינה זכה פנחס לכבוד ולתמורה לו ולדורותיו. משום

הרב בן ציון בטאשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת 'פינחס' הפסוק הראשון בפרשת פנחס אומר: "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי" לכאורה

הרב בן ציון בטאשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת "פינחס" על הפסוק "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" מבאר רש"י:לפי שהיו השבטים מבזין אותו-הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו(יתרו) עגלים לע"ז והרג נשיא שבט מישראל לפיכך בא

הרב יוחנן מיכאלי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת "פינחס" "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי" [כה-יא] כוחו של יחיד ראה פנחס מעשה ונזכר בהלכה, הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, "ויקם מתוך העדה" וכו'. וקינא

הרב יעקב בוטראשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת "פינחס" סמיכות הפרשה "ויהיו המתים במגיפה ארבעה ועשרים אלף, פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן". והוא כי לכאורה יבואו ויאמרו מה טובה גדולה עשה פינחס לישראל, והלא מתו במגיפה

הרב אברהם מיכאלשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת 'פינחס' פרשת 'פינחס' ופרשת 'בלק' שלפניה הן שתים מחמש פרשיות בתורה הקרויות על שם אישים (שלוש הפרשיות האחרות הן נח, יתרו וקרח). אומרים חכמי ישראל: מן הראוי להפיק מוסר

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת 'פינחס' בתחילת פרשתנו מדברת התורה על השכר שניתן לפינחס, ש"השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם". פינחס ראה את הסכנה שמאיימת על עם ישראל, עקב הפירצה

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

"פרשת פינחס" בסוף הפרשה הקודמת מסופר על מעשהו של פינחס שקינא את קנאת ה' כאשר חטאו בני ישראל עם בנות מואב.בהמשך לכך אומר ה' בתחילת פרשתנו:פינחס בן אלעזר בן אהרון

פינחס פרשת שבוע מאת... ר' מאור בטאשוילי

ר' מאור בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת 'פינחס' בסיום הפרשה הקודמת מלמדת אותנו התורה שבעצת בלעם הרשע שולחים המדיינים את בנותיהם להחטיא את ישראל. נשיא שבט שמעון – זמרי בן סלוא – ביצע את העבירה החמורה

פינחס שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'פינחס'

יש דברים התלויים בתולדה, והאדם אינו יכול לשנות אותם, גם אם יתאמץ מאוד. כזאת היא, למשל, הכהונה: מי שנולד לאב כוהן – כוהן הוא, ומי שאביו אינו כוהן – לעולם

הרב שמואל בראשי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת פינחס

"לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" מהו שלום?! בגמרא (ברכות דף נו:), אמר רב חנן שלוש שלומות הן נהר ציפור וקדירה. וצריך להבין מה מיוחד יש בשלושת הדברים