Archive

Back to homepage
חכם שלום טטרואשוילי שמות

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת שמות האות והמופת בעין התורה בפרשתינו מובא הולדתו בטהרה של אבי אבות הנביאים שעליו נאמר 'לא קם כמשה'. אנו רואים מלווים אותו ניסי נסים עוד מזמן לידתו שה' שמר

בא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בא'

פרשת בא יסוד מרכזי, שעליו מבוססת התורה כולה, הוא עקרון הבחירה החופשית, הקובע שהאדם בוחר את דרכו בבחירתו החופשית, ולכן הוא זכאי לשכר על מעשיו הטובים ונענש על מעשיו הרעים.

הרב יעקב בטוניאשוילי חנוכה מקץ

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מקץ' ו'חנוכה'

פרשת מקץ וחנוכה מקץ – חנוכה "ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך" מובא בחז"ל במסכת עירובין (דף י'ג) 'כל הבורח מן

וארא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וארא'

פרשת וארא תכליתן של עשר המכות הייתה, לפי רש"י – "למען הרבות בו אותותיי ותכירו את גבורתי". על כך מתעוררת שאלה פשוטה: אם אמנם המטרה היא הפגנת כוחו של הקב"ה,

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שמות

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שמות'

פרשת שמות פרשת שמות נפתחת בשינוי שחל ביחסו של השלטון המצרי לבני ישראל: "וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם… וַיַּעֲבִדוּ מִצְרַיִם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּפָרֶךְ", ועד לגזירה הנוראה: "כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד

וישב פרשת שבוע מאת... ר' דוד בוטראשוילי

ר' דוד בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישב'

פרשת וישב ״צַדִּיק ה' בְּכָל דְּרָכָיו וְחָסִיד בְּכָל מַעֲשָׂיו״ תהלים קמה (יז׳) מה זה צדיק, ומה זה חסיד? האם יש קשר בין תורת החסידות לחינוך ליצירתיות? הרי כל העולם והחינוך

ויחי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי על הפסוק "וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת בְּנֵי יוֹסֵף, וַיֹּאמֶר: מִי אֵלֶּה?", מפרש רש"י: "ביקש לברכם, ונסתלקה שכינה ממנו… מהיכן יצאו אלו שאינן ראויין לברכה?". דברי רש"י דורשים הסבר: מה