חנוכה

Back to homepage
הרב רפאל טטרוא חנוכה מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ פרשת מקץ נקראת תמיד בימי חנוכה, וכתב השלטי גיבורים על המרדכי במסכת שבת דף עט. רמז לדבר, תיבת "שנתים" ראשי תיבות שמאל נר תדליק ימין מזוזה. ובא לרמוז

חנוכה מקץ פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ חנוכה ופורים הם ימים טובים שתיקנו חז"ל, אך יש ביניהם הבדל בולט בתהליך ייסוד החג: פורים נקבע מייד אחרי המלחמה, שהייתה בי"ג באדר, וכבר למחרת, "בְּאַרְבָּעָה-עָשָׂר בּוֹ", נחו,

הרב יעקב בטוניאשוילי חנוכה מקץ

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מקץ' ו'חנוכה'

פרשת מקץ וחנוכה מקץ – חנוכה "ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך" מובא בחז"ל במסכת עירובין (דף י'ג) 'כל הבורח מן

חנוכה ללא קישור מקץ פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרב מלובביץ לפרשת 'מקץ'

חנוכה ומקץ נרות חנוכה מייצגים את האור הרוחני בחייו של היהודי, המגולם בפסוק (משלי ו,כג): "כִּי נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר, וְדֶרֶךְ חַיִּים תּוֹכְחוֹת מוּסָר". כתבי חסידות תוהים לפשר התוספת של

הרב מיכאל מירון חנוכה מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'מקץ' ו'חנוכה'

פרשת 'מקץ' ו'חנוכה' ימי החנוכה דהיום כאז: ימי החנוכה הינם ימים של אור מעצם מהותם, אור שמאיר את בתי ישראל איש איש כפי מדרגתו והשגתו. ננסה מעט להבין את משמעותו

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי חנוכה

הרב בן ציון אריאל מיכאלשוילי בדברי תורה ל'חנוכה'

חנוכה 'מלחמה רוחנית' שונה הוא חג החנוכה מכל החגים האחרים, זהו החג היחיד בין חגי ישראל, שבו העם נלחם עבור שמירת התורה, ולא עבור הצלה פיזית בלבד. עיקר דתם של

חנוכה מקץ פרשת שבוע מאת... ר' אבישי אברם תתרואשוילי

ר' אבישי תתרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת 'מקץ' חג החנוכה נחגג כידוע בשל נס פך השמן שקרה בבית המקדש. מה מתרגשים כל כך מהנס הזה שמנציחים אותו? חז”ל מונים בתלמוד לפחות 14 ניסים, מדהימים לא פחות,

הרב חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל חנוכה מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

מקץ וחנוכה   הפרשה פותחת ואומרת: "וַיְהִי מִקֵּץ". הכתוב אינו מפרש הקץ של מה. מסביר המדרש רבה: 'קץ שם לחשך' – "זמן ניתן ליוסף, כמה שנים יעשה בבית האסורים, כיון

הלכות הלכות לחגים הרב יצחק מוזגרשוילי חנוכה

הרב יצחק מוזגרשוילי 'הלכות חנוכה'

הרב יצחק מוזגרשוילי הלכות חנוכה א. ימי חנוכה הם ימי שמחה והלל ולא מתענים בהם ולא אומרים תחנון ונפילת אפיים. ב. חנוכה מותר בעשיית מלאכה אך הנשים נוהגות שאין עושות

הרב רפאל טטרוא חנוכה

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה ל'זאת חנוכה'

זאת חנוכה מובא בספרים הקדושים, שהיום השמיני של חנוכה – 'זאת חנוכה' – הוא השלמתם של הימים הנוראים. אמנם הכתיבה היא בראש השנה וחתימת הדין ביום כיפור, אבל ה'מכה בפטיש'