ללא קישור

Back to homepage
ללא קישור

הרב גבריאל מנחם יצחקי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח בסוף הפרשה (שמות יז, טז) נאמר: "וַיֹּאמֶר, כִּי יָד עַל כֵּס יָהּ מִלְחָמָה להויה בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר". נשאלת השאלה, מדוע לא שמענו על מצות מחיית עמלק, שיש עליה

חנוכה ללא קישור מקץ פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרב מלובביץ לפרשת 'מקץ'

חנוכה ומקץ נרות חנוכה מייצגים את האור הרוחני בחייו של היהודי, המגולם בפסוק (משלי ו,כג): "כִּי נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר, וְדֶרֶךְ חַיִּים תּוֹכְחוֹת מוּסָר". כתבי חסידות תוהים לפשר התוספת של

ללא קישור

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

'אחרי מות בעניין שביעי של פסח' שואל אדמו"ר הזקן בספר ליקוטי תורה: כתוב בפסוק "ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלקיך" (דברים טז ח) משמע שדווקא ע"י ששה

הרב אלירן מושיאשוילי וישב ללא קישור פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישב'

פרשת 'וישב' מסירות נפש ללא חשבונות כשיעקב אבינו שלח את יוסף בנו לבקר את אחיו שרעו את צאנו בשכם, התורה מספרת שבדרך הוא פגש איש וכפי שחז"ל מסבירים שהיה זה

ללא קישור

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

פרשת 'חיי שרה' ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה (כג. א) וכתב רש"י: כולן שוין לטובה. ולכאורה מנלן לרש"י זאת. ונראה דבאמת יש להבין

ללא קישור

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת "ואתחנן" א. "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר" פי' רש"י: ואתחנן – אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים

ללא קישור

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת 'בהר' "כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו ובא גואל הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו" (כה-כה) והגאולה תהיה בהעיר ליבות בני אדם ויאמרו להם הטוב לכם כי תשבו בחוץ כגולים

הרב יצחק מוזגרשוילי ללא קישור פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב יצחק מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת 'תצוה' בסוף הפרשה מצוה התורה "ועשית מזבח מקטר קטורת" וכו' "וצפית אותו זהב טהור" וכו' וזהו הנקרא מזבח הזהב שעליו מקטירים את הקטורת, ובסיום פרשת תרומה מצווה התורה על

ללא קישור

הרב משה מור 'פולחן השויון והפלורליזים'

דור דור ואפנותיו, דור דור ואליליו. אחת מזוויות המבט האפשריות על ההיסטוריה האנושית כולה הנה כרצף של רעיונות מופשטים שהניעו את האדם ויחד עמו את העולם בכוחות אדירים ואימתניים לכיוונים