הרב אלירן מושיאשוילי

Back to homepage
הרב אלירן מושיאשוילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא "ולקחת מראשי כל פרי האדמה" לזוג צעיר במרכז הארץ נולד ילד ראשון וכמובן התרגשותם לא ראתה גבולות, שיחקו איתו כל הזמן, קנו לו את כל מה שדרוש

בראשית הרב אלירן מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית בפרשתנו מסופר על בריאת האדם ועל המצווה הראשונה שציווה אותו ה', והיא 'לא לאכול מעץ הדעת'. מדברי המדרש רבה מובן שהאיסור לא לאכול מעץ הדעת נאמר רק על

בהעלותך הרב אלירן מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך נחמתו של אהרן הכהן בפרשה הקודמת קראנו על חנוכת המזבח על ידי שנים עשר נשיאי ישראל, שהקריבו איש איש את קרבנו בשנים עשר הימים הראשונים של חודש ניסן.

הרב אלירן מושיאשוילי פסח פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה ל'פסח'

פסח לחג הפסח יש קשר הדוק עם חינוך, את פסח אנו חוגגים לזכר גאולת בני ישראל ממצרים ויציאתם לעבר הר סיני שם קיבלו את התורה המהווה חינוך והדרכה בחיי היום

הרב אלירן מושיאשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים 'פרשת משפטים היא הפרשה ה- 18 במניין הפרשות החל מפרשת בראשית. את הקשר בין המספר 18 שבגימטריה ח"י לפרשה זו מסביר הרבי מליובאוויטש: על התורה נאמר כי הם

הרב אלירן מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... שמות שמות

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת שמות בפרשתנו מבטיח הקב"ה למשה שכאשר יצאו בני ישראל ממצרים הם יבקשו בהשאלה מהמצרים כסף וזהב וכלים נאים והמצרים יסכימו בשמחה לתת להם את מבוקשם כלשון הפסוק: 'ונתתי את

הרב אלירן מושיאשוילי חיי שרה פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

פרשת חיי שרה 'ואברהם זקן בא בימים' מקובל לחשוב שפירוש המילים 'בא בימים' הוא זקן מופלג, אבל פירוש זה אינו מדויק כל כך משום שאברהם אבינו וגם דוד המלך שאותם

הרב אלירן מושיאשוילי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לשבת 'כיפור'

שבת כיפור אין דבר העומד בפני התשובה במפלגה האנטישמית בהונגריה היה אדם ששמו צ'ואנד סגדי, למעמד הזה הגיע ע"י נאומים אנטישמיים נוטפי ארס וכריזמה גבוהה כמובן שאדם זה היה שנואי

הרב אלירן מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... ראה

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה אנו עומדים כעת בימים הסמוכים לחודש אלול שעניינו של חודש זה הוא חשבון נפש על מעמד מצבנו, איך ניתן לשפר את דרכינו ולהתקרב יותר אל ה' ותורתו, והרמז

בלק הרב אלירן מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק 'לחטוף מסירות נפש' כשהזמין בלק את בלעם לקלל את ישראל, התנבא בלעם כמה פעמים על העם, בפעם הראשונה נאמר 'מה אקוב ולא קבה אל ומה אזעום לא זעם