הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

פרשת חיי שרה

'ואברהם זקן בא בימים'
מקובל לחשוב שפירוש המילים 'בא בימים' הוא זקן מופלג, אבל פירוש זה אינו מדויק כל כך משום שאברהם אבינו וגם דוד המלך שאותם המילים נכתבו עליו בהפטרה שלנו, שהרי אברהם היה בן 137, נכון שבמושגים שלנו הוא בהחלט היה זקן, אבל ביחס לדור שבו הוא חי הוא היה נחשב לצעיר בימים, מה גם שהוא עצמו נפטר עשרות שנים לאחר מכן בגיל 175 קרוב לארבעים שנה עד פטירתו, אם כן מדוע קוראת לו התורה 'בא בימים'.

שאלה זו מתורצת בזוהר על פי פנימיות העניינים שמילים אלו בא בימים מסמלות על אדם שיכול לעבור על כל ימי חייו ולומר שכל יום שלו ניצל לעבודת ה', לא היה אף יום אחד שהלך לבטלה, שלא התקדמתי בו למטרה שבשבילה אני נמצא בעולם הזה של קיום תורה ומצוות.

וכאן מגיע הרבי מיליובאוויטש ושואל, הלוא ידוע שאברהם אבינו הכיר את בוראו בגיל 3 כמרומז בפסוק 'עקב אשר שמע אברהם בקולי' עקב גימטריא 172 כלומר מתוך ימיו של אברהם שהיו 175 הוא התהלך ושמע לקול הקב"ה 172 שנים, מכאן שאברהם הכיר את בוראו רק בגיל 3 אם כן, מדוע אומרת התורה שכל ימיו של אברהם היו מלאים בתורה ובמצוות? ובפרט שיש דעות שסוברות שאברהם הכיר את ה' רק בגיל 40 או 48 מדוע אפוא אמר הפסוק שכל חייו הקדיש להקב"ה?

שאלה זו ניתן לשאול כל אחד מאתנו, הרי רק מגיל 13 מתחיל החיוב לקיים מצוות קודם לכן הוא לומד ומתחנך אבל חיוב ממש אין עליו, אם כן כיצד יתכן שלכל יהודי חסרות לו 13 שנים של עבודת ה'.

ההסבר הפשוט הוא שגם שנות הלימוד והחינוך אינן שנים חסרות, להיפך כל תפקידם הוא להכשיר ולהכין אותנו לקיום מצוות בשלימות כאשר יוטל החיוב, זאת אומרת 13 השנים הראשונות לחיי האדם אינן רק בכדי לפטור את האדם מן החיוב והעונש 'מלכתחילה רצונו של הקב"ה שבמשך 13 שנות חייו ישקיע האדם בלימוד בחינוך ובהכשרה לקיום המצוות, ובגיל הבר מצווה ואילך יתחיל לקיימם בשלימותן.

וזהו גם התירוץ על אברהם אבינו אומנם הוא הכיר את בוראו רק בגיל 3 או 40 אבל משום שקודם לכן הוא עסק בחיפוש האמת לכן נחשבות גם השנים הללו חלק מעבודת ה'. אמנם לא שייך לומר על שנים אלו שהוא 'שמע בקול ה" אבל ודאי שהוא ניצל את הזמן בשלימות וזה מה שנדרש ממנו באותו הזמן.

בתקופה הכללית שאנו נמצאים לפני בוא המשיח נדרש מאתנו ההכנה וההכשרה בהוספה בקיום המצוות לימוד התורה ואהבת ישראל לקראת השלימות שתהיה בגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש.

הרב אלירן מושיאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*