Archive

Back to homepage
הרב אילן שמילה וארא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא מטה משה ואהרן המטה מופיע מס' פעמים בפרשותינו, תחילה בפרשת שמות, במפגש של ה' עם משה בסנה. בפרשת "וארא" מופיע המטה 4 פעמים: במכות דם, צפרדע, כינים ו

הרב אילן שמילה ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש "כי עבדך ערב את הנער" – "כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו" זהו יוסף ויהודה, 2 מלכים, נועדו "עברו", "עברו" ל'כעס. יחדיו. טען יהודה ליוסף "כי עבדך ערב

הרב אלירן מושיאשוילי חיי שרה פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

פרשת חיי שרה 'ואברהם זקן בא בימים' מקובל לחשוב שפירוש המילים 'בא בימים' הוא זקן מופלג, אבל פירוש זה אינו מדויק כל כך משום שאברהם אבינו וגם דוד המלך שאותם

הרב יוסף מודזגברשווילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא 'ויברכני ה' בגללך' אמנם לבן היה מזכיר שם שמים בפיו אך לא היה ליבו שווה עם פיו הכל היה כלפי חוץ. כמו שעני בא לשני אנשים ושניהם יברכו

הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות אחד מהנושאים המרכזיים בפרשה שלנו הוא מכירת הבכורה של עשו ליעקב. מכירה שהוא עתיד להצטער עליה. למה הסכים עשו למכור את בכורתו? עשו מגיע מן השדה כשהוא עייף.

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תולדות

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות פרשתנו עוסקת בהרחבה ביעקב ועשיו ובמעשיהם השונים תכלית שינוי זה מזה. יתרה מזו, שניהם מיוצגים אף בשמה של הפרשה כולה, תולדות, כפי שרש"י מבהיר בפירושו הראשון לפרשה, על

הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות 'כי רוח מלפניי יעטוף ונשמות אני עשיתי' (ישעיהו נז-טז) 'ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק' וצריך להבין מ"ש 'ואלה' מוסיף על הראשונים ומשמע שכבר היו

חיי שרה פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'חיי שרה'

פרשת חיי שרה במשא ומתן שניהל אברהם עם בני חת על קניית מערת המכפלה הקדים ואמר: "גֵּר וְתוֹשָׁב אָנֹכִי עִמָּכֶם, תְּנוּ לִי אֲחֻזַּת קֶבֶר עִמָּכֶם וְאֶקְבְּרָה מֵתִי מִלְּפָנָי". מפרש רש"י:

הרב מיכאל מירון חיי שרה פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

פרשת חיי שרה האמת שהתחבטתי קצת האם לכתוב את המאמר הבא, אך הואיל ובטוחני שיסודי הדברים יכולים להשפיע טובה רבה, החלטתי בס"ד על אף רגישותו ועיסוקו באחד הנושאים הרגישים בחברתנו

וירא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וירא'

פרשת וירא בתחילת הפרשה מתוארת הכנסת האורחים של אברהם אבינו. למרות גילו המופלג והמילה שעבר אך לפני שלושה ימים ציפה לאורחים: "וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם", וכדברי רש"י: "לראות