הרב מאיר גור

Back to homepage
הרב מאיר גור וישלח פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת וישלח עצת החלוקה בשנת תשל"ז (1977) הגיע ראש ממשלת ישראל מנחם בגין לביקור ממלכתי ראשון בארצות הברית. בגין החליט טרם יציאתו כי ראוי שיגיע בראשונה לניו יורק לפני בואו

הרב מאיר גור וישלח פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת וישלח בזוהר הקדוש יש ביטוי חריף על כל מי שחושב שהתורה היא סיפורים. זו עובדה שישנם סיפורים בתורה הקדושה. אך התביעה מכל יהודי היא לראות ולהוציא את ההוראות הנלמדות

הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות אחד מהנושאים המרכזיים בפרשה שלנו הוא מכירת הבכורה של עשו ליעקב. מכירה שהוא עתיד להצטער עליה. למה הסכים עשו למכור את בכורתו? עשו מגיע מן השדה כשהוא עייף.

האזינו הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו בשירת האזינו יש מוסרים נפלאים ופסוקים מיוחדים. רואים בה נבואה שמתגשמת אחת לאחת, בכל הדורות עד ימינו אנו. היא אמורה להיות שגורה על לשוננו. היא התזכורת שלנו שמלווה

הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת... שופטים

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'שופטים'

פרשת שופטים עצה נפלאה להצלחה בעבודת השם האם ידעתם כי גודל הצלחת שהאדם אוכל ממנה, משפיעה על כמות האוכל שהוא יאכל? אנשים נוטים לאכול יותר כאשר הצלחות גדולות ואילו מצלחות

הרב מאיר גור פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס חכמים מלמדים אותנו כי הסיבה שנסמכה פרשת בנות צלפחד למניין האנשים שחיו במדבר לאחר הגזירה של המרגלים, היא שעל הנשים לא נגזרה אותה גזירה כיוון שהן חיבבו את

בהעלותך הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך תכלית המצוות מדוע ציווה אותנו הקב"ה לקיים את מצוותיו? בתשובה לשאלה הזו טמון אחד מהיסודות החשובים, העיקריים והחיוניים ביותר ביהדות. עבודת ה' בלימוד התורה וקיום המצוות ללא הידיעה

הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע מהי הדרך הטובה ביותר להכיר את העולם הפנימי של האדם? תתארו לעצמכם שהייתה בידכם נוסחה או טכניקה שבאמצעותה יכולתם לחקור כליות ולב. האם כזו נוסחה הייתה מועילה

הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת... צו

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו התורה מכפרת על כל העוונות חכמים מספרים על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה מהלך בירושלים ליד הר הבית, בזמן שהוא היה חרב. אחריו היה הולך רבי יהושוע בבכי

בשלח הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'בשלח' ו-ט"ו בשבט

מגלות לגאולה ההשגחה העליונה פועלת בדרכים נסתרות. לא תמיד אנחנו מצליחים להבין או לגלות כיצד הובלנו בדרך פלאית אל עבר היעד שקבעה ההשגחה. לעיתים, במבט לאחור ורק בדיעבד עינינו יכולות