Archive

Back to homepage
התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי וישב פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישב'

פרשת וישב בפרשתינו מספרת התורה על יוסף הצדיק שהיה יפה תואר ויפה מראה ובגלל שהוא היה מסלסל בשערו אשת פוטיפר רצתה להינשא לו וזה גרם לכך ששמו את יוסף במאסר

ויצא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא על הפסוק "וַיִּפְגְּעוּ בוֹ מַלְאֲכֵי אֱלֹקִים" רש"י מסביר: "מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו, ללוותו לארץ". עוד בהיות יעקב בחוץ-לארץ שיגר הקב"ה מלאכים מארץ ישראל כדי "ללוותו". המילה

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תולדות

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות בפרשתנו מסופר (תולדות כו,יב): "וַיִּזְרַע יִצְחָק בָּאָרֶץ הַהִיא, וַיִּמְצָא בַּשָּׁנָה הַהִיא מֵאָה שְׁעָרִים, וַיְבָרְכֵהוּ ה'". היבול הכפיל את עצמו פי מאה, וזאת למרות אקלים קשה ושנת בצורת. בתורת

הרב מאיר גור וישלח פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת וישלח עצת החלוקה בשנת תשל"ז (1977) הגיע ראש ממשלת ישראל מנחם בגין לביקור ממלכתי ראשון בארצות הברית. בגין החליט טרם יציאתו כי ראוי שיגיע בראשונה לניו יורק לפני בואו

הרב יצחק אדרת חיי שרה פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

פרשת חיי שרה פרשת חיי שרה: הנושא- עם ישראל ברוך הוא. בספר "שבעים שנה בירושלים" מסופר אודות מברק שהגיע בחודש תמוז תרס"ה לבית הראשון לציון הגאון רבי יעקב אלישר זצ"ל,

הרב מאיר מושיאשוילי וירא פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת וירא "וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו, וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאֹהֶל". אברהם אבינו נמצא ביום השלישי למילתו, היום בו הכאב מברית המילה הוא הכי גדול. אך כשרואה הוא הזדמנות