ואתחנן

Back to homepage
ואתחנן פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן "ואתחנן", אומר רש"י, הוא אחד מעשרה לשונות של תפילה. לדעת הרמב"ם, התפילה היא מצוות עשה: "להתפלל בכל יום" (תחילת הלכות תפילה). היו שהקשו עליו וטענו כי זו מצוות

הרב אילן שמילה ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן גימ׳ ואתחנן הוי 515, וידוע דאם היה מתפלל מ״ר תפילה נוספת אחת בלבד, תפילתו היתה מתקבלת. מה מסתתר מאחורי זה, מדוע דוקא 516?! ומסבירים ע״פ הידוע דמ״ר, מחילה

הרב רפאל מיכאלי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן מעלת התפילה ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר. האור החיים אומר שיש ד' עניינים בתפילה, א. תחנונים, ב. מתנת חינם, ג. בזמן הראוי, ד. ברור. וזה שאמר "ואתחנן"

הרב מיכאל מירון ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן   ואתחנן – דור העתיד: "וזאת המצוה החוקים והמשפטים אשר ציוה ה' אלוקיכם ללמד אתכם…למען תירא את ה' אלוקיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנכי מצוך אתה

ואתחנן פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן   הגמרא (בסוף מסכת תענית) אומרת שיום ט"ו באב, שבו הלילות מתחילים להתארך, מסמן את נקודת הזמן שממנה יש להוסיף בלימוד התורה: "מכאן ואילך דמוסיף יוסיף". מפרש רש"י:

ואתחנן פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן בדברי הפרידה של משה לעם ישראל יש דבר המעורר תמיהה: תחילה הוא פונה אל בני גד ובני ראובן: "ה' אֱ-לֹהֵיכֶם נָתַן לָכֶם אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ… חֲלוּצִים תַּעַבְרוּ

הרב יעקב בטוניאשוילי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן "ואתחנן אל ה'בעת ההיא לאמור" "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון" "ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ה' אלי

ואתחנן חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

ח' שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן המלחמה הקשה ביותר באחרית הימים אנו בימים שאחר החורבן עוד ספוגים בבכי ובצער של תשעת הימים. יש מדרש שמספר שאליהו הנביא בזמן שהיה מצור והחורבן על ירושלים ראה

הרב יוחנן מיכאלי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן 'ולמדתם אותם את בניכם' וגו (יא-יט) הצלחה בחינוך הילדים רק במסירות נפש משעה שהבן יודע לדבר למדהו 'תורה ציוה לנו משה' שיהיה זה לימוד דיבורו, מכאן אמרו רק

ואתחנן פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן   בפרשתנו מופיע הציווי: "וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ, וְדִבַּרְתָּ בָּם, בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ, וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ, וּבְשָׁכְבְּךָ, וּבְקוּמֶךָ". חז"ל הסבירו: "וְדִבַּרְתָּ בָּם – בדברי תורה הכתוב מדבר". תורת החסידות מעניקה לפסוק פירוש