Archive

Back to homepage
דברים הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים עסקים עם הקדוש ברוך הוא: בת בכורה הייתה לו ליוסף דוד המכונה דוד'ל ושושנה רייזל שמה, בת שמונה עשרה הייתה ולפיכך הגיעה לפרקה. שמחה מהולה בעצב אפפה את

הרב גבריאל יצחקי נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל יצחקי בדברי תורה לפרשת 'ניצבים'

פרשת ניצבים פרשת ניצבים. בפרשה (דברים כט, כז) נאמר: "ויתשם ה' מעל אדמתם, באף ובחמה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה". ובמשנה בסנהדרין (קי:) תנן, עשרת השבטים אינן

כי תבוא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא על הפסוק "וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ, וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ", דרשו חז"ל (ברכות ו, א): "אלו תפילין שבראש". רבנו הרא"ש מבאר: "מפני קיום מצוות

כי תצא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תצא'

פרשת כי תצא בפרשתנו התורה מצווה: "לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ". במצווה זו בוחר מחבר השולחן ערוך לחתום את ספרו – ב'דיני חסימה' של בעל-חיים ושל פועל, שגם עניינו מובא בפרשתנו:

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

בהתמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי דברי תורה לפרת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא בפרשתינו מופיעה פרשת התוכחה, שמפורטים בה הקללות הנוראות שיכולים לבוא על עם ישראל אם הם לא ישמעו בקולו של הקב"ה, כל מי שקורא את הקללות הללו הוא

הרב רפאל טטרוא עקב פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב עקב אמונה ובטחון דוד המלך ע"ה: אומר "מזמור לדוד, ה' מי יגור באהלך, מי ישכון בהר קדשך – הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו" (תהלים טו). ובכל

הרב יצחק גגולאשוילי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולא בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן "נחמו נחמו עמי…", כי יש תקווה! "ימי בין המצרים" והאבלות על חורבן בתי המקדש מאחורינו, והשבת נקרא הפטרת " נחמו" ע"ש ההפטרה "נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי יֹאמַר אֱלֹקיכֶם" (ישעיהו