שיחה של הרבי מלובביץ

Back to homepage
לך לך פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך בגמרא (נדרים לב,א) נאמר: "בן מ"ח שנה הכיר אברהם את בוראו". האם הכוונה שהשלים אז ארבעים ושמונה שנים או שנכנס לשנתו זו? שאלה זו מזמינה דיון רחב

נח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נח'

פרשת נח כאשר התורה מתחילה לספר על נח היא מייד מעניקה לו דברי שבח יוצאי דופן: "נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו, אֶת הָאֱלֹקִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ". חכמינו עמדו על היחס

האזינו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו' הגמרא (יומא עא,ב) מספרת על כוהן גדול שיצא מבית המקדש ביום הכיפורים והקהל ליווה אותו לביתו. בתוך כך ראו האנשים את החכמים שמעיה ואבטליון מתקרבים לעברם, עזבו את

כי תבוא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא על הפסוק "וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ, וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ", דרשו חז"ל (ברכות ו, א): "אלו תפילין שבראש". רבנו הרא"ש מבאר: "מפני קיום מצוות

כי תצא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תצא'

פרשת כי תצא בפרשתנו התורה מצווה: "לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ". במצווה זו בוחר מחבר השולחן ערוך לחתום את ספרו – ב'דיני חסימה' של בעל-חיים ושל פועל, שגם עניינו מובא בפרשתנו:

פרשת שבוע מאת... שופטים שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שופטים'

פרשת שופטים בתחילת הלכות סנהדרין הרמב"ם מגדיר את המצווה להעמיד שופטים ושוטרים בכל מדינה ובכל מחוז: "מצוות עשה של תורה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך, שנאמר

פרשת שבוע מאת... ראה שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ראה'

פרשת ראה בדיני מעשר שני, האמורים בפרשתנו, ההלכה קובעת כי אף-על-פי שמותר לפדות פירות מעשר שני בכסף, הרי הפירות שנקנו בכסף אינם יכולים להיפדות. כך כותב הרמב"ם (הלכות מעשר שני

עקב פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'עקב'

פרשת עקב בפרשת 'והיה אם שמוע' המופיעה בפרשתנו מצוּוה כל יהודי ללמד תורה את ילדיו: "וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם". גם בפרשה הראשונה של קריאת שמע, שקראנו בפרשה שעברה,

ואתחנן פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן נפתחת בתפילתו של משה רבנו לקב"ה שיתיר לו להיכנס לארץ ישראל. רש"י אומר ש'ואתחנן' הוא "אחד מעשרה לשונות שנקראת תפילה". בתפילות יש כמה וכמה סוגים, והתפילה

דברים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'דברים'

פרשת דברים בפרשתנו פונה משה רבנו אל שבטי גד וראובן ומזכיר להם את הדרישה שהציב לפניהם, תנאי לקבלת עבר הירדן: "חֲלוּצִים תַּעַבְרוּ לִפְנֵי אֲחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל בְּנֵי חָיִל". בתוך