במדבר

Back to homepage
במדבר הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר כל מי שקורא את פרשת במדבר אינו יכול שלא לראות שלאורך כל הפרשה ישנה מילה אחת שהיא מופיעה לאורך כל הפרשה והיא "משפחה", וזאת למה?! כדי להעביר לנו

במדבר הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

ר' יוסף מודזגברשוילי בדברי תורה לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר 'מי זאת עולה מן המדבר' (שיר השירם ג-ו) המילה 'זאת' מרמזת על התורה שנאמר "וזאת התורה אשר שם משה" ועם ישראל קיבל את התורה במדבר, וגם המשכן, הסנהדרין,

במדבר פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר בסוף פרשתנו מופיע הציווי (במדבר ד,יט): "וְזֹאת עֲשׂוּ לָהֶם וְחָיוּ וְלֹא יָמֻתוּ: בְּגִשְׁתָּם אֶת קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים, אַהֲרֹן וּבָנָיו יָבֹאוּ, וְשָׂמוּ אוֹתָם אִישׁ-אִישׁ עַל עֲבֹדָתוֹ וְאֶל מַשָּׂאוֹ". אהרון ובניו

במדבר הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר נאמר בפסוק: "פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם, כל זכר מבן חודש ומעלה תפקדם, ויפקוד אותם משה על פי ה' כאשר צווה" (ג, טו-טז) וכתב רש"י –

במדבר פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר התורה מצווה שכאשר בני ישראל יוצאים למסע במדבר עליהם לכסות את כלי המשכן. וזה הליך כיסוי ארון הברית: "וּבָא אַהֲרֹן וּבָנָיו בִּנְסֹעַ הַמַּחֲנֶה, וְהוֹרִדוּ אֵת פָּרֹכֶת הַמָּסָךְ וְכִסּוּ

במדבר פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג-השבועות, והיא בבחינת הכנה לקראתו. בפרשה זו מדובר על מפקד בני-ישראל, ועל שם זה נקרא ספר במדבר כולו – "חומש הפקודים". יש ספירה

במדבר הרב אליהו מירילאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירלאשולי בדברי תורה לפרשת 'בדמבר'

פרשת במדבר "שאו את ראש כל עדת בני ישראל" וכו'. שואל הבן איש חי הקדוש יש להבין מדוע נכתבה בפס' המילה 'כל' והרי ניתן היה לכתוב 'שאו את ראש עדת

במדבר הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשולי בדברי תורה לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר הרב חיד"א זצוק"ל כתב (בספרו "נחל קדומים) פירוש נפלא, ואלו הם דבריו: הנה הפרשה הקודמת (המסיימת את ספר ויקרא) מסיימת בפסוק "אלה המצות אשר ציוה ה' את משה

במדבר הרב אליהו מירילאשוילי פרשת שבוע מאת... שבועות

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'במדבר' 'שבועות'

פרשת במדבר ושבועות עומדים אנו בפתחו של חג השבועות היום שבו בחר ה' בנו מכל העמים והעניק לנו ברחמיו וברוב חסדיו, את התורה הקדושה חמדה גנוזה שנבראה תתקע"ד דורות קודם

במדבר פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלוביץ לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר ארון הברית, שעמד בקודש הקודשים, היה נסתר מעיני העם. גם כאשר הגיעה שעת מסע נצטוו בני קהת להסיר את פרוכת המסך, שחצצה בין קודש הקודשים ובין הקודש, ולכסות