בראשית

Back to homepage
בראשית הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לשבת 'בראשית'

פרשת בראשית מי לא רוצה סוכריה! האם ראיתם או שמעתם פעם על ילד או ילדה שצריך לשכנעם על מנת ליטול סוכריה המוצעת להם? טרם אפרש שאלתי אספר לכם סיפור. צמד

בראשית הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית פרשת בראשית פרשת בראשית היא התחלה חדשה, זה עתה סיימנו את פרשת וזאת הברכה ושוב מתחילים מיד מהתחלה. כשאדם נמצא בנקודת המוצא לקראת היעד ששואף ורוצה להגיע אליו,

בראשית פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית בתוך תיאור מעשה הבריאה מופיע פירוט של בריאת גן העדן. בין השאר התורה מספרת כי "נָהָר יֹצֵא מֵעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת אֶת הַגָּן, וּמִשָּׁם יִפָּרֵד וְהָיָה לְאַרְבָּעָה רָאשִׁים". התורה גם

בראשית הרב אלירן מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית בפרשתנו מסופר על בריאת האדם ועל המצווה הראשונה שציווה אותו ה', והיא 'לא לאכול מעץ הדעת'. מדברי המדרש רבה מובן שהאיסור לא לאכול מעץ הדעת נאמר רק על

בראשית הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית 'ותרא האשה כי טוב העץ למאכל, ותתן גם לאשה עמה ויאכל' (ג-ו) פרש"י: שלא תמת היא ויחיה הוא וישא אחרת. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה

בראשית בראשית פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית בספר הזוהר נאמר שכאשר עלה ברצונו של הקב"ה לברוא את האדם הזדעזעו כל הברואים העליונים והתחתונים, וביום השישי לבריאה התעלו למדרגה עליונה יותר. מדוע הזדעזעו כל הברואים? מבואר

בראשית בראשית פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית בספר הזוהר נאמר שכאשר עלה ברצונו של הקב"ה לברוא את האדם הזדעזעו כל הברואים העליונים והתחתונים, וביום השישי לבריאה התעלו למדרגה עליונה יותר. מדוע הזדעזעו כל הברואים? מבואר

בראשית בראשית הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית בראשית- חטא אדם הראשון והשלכותיו: מתחילים אנו כעת את התורה הקדושה מחדש, וידועים דברי חז"ל כי אין בית מדרש בלא חידוש. אשר על כן ננסה במאמר הבא להבין

בראשית בראשית התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית פרשת בראשית שקוראים בסוף חודש תשרי שהוא תחילת השנה יש בה הוראות לכל השנה. אחד העניינים המסופרים בפרשה זו הוא על הציווי הראשון של הקב"ה לאדם הראשון שלא

בראשית בראשית הרב יעקב צביקה פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב צביקה בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת 'בראשית' התרגום הירושלמי מפרש "בראשית ברא אלקים" – בחכמתא, בתורה. חז"ל פירשו – בשביל ראשית, ואין ראשית אלא תורה, ובשביל ראשית – זה ישראל. בירושלמי, הכוונה היא לכך ש"ה'