הרב יוחנן מיכאלי

Back to homepage
הרב יוחנן מיכאלי וישלח פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת וישלח 'קטֹנתי מכל החסדים' (לב-יא) לחוש בקטנות מול חסדי הקב"ה יעקב אבינו מכיר בערך הטובה שמרעיף עליו הקב"ה ומרגיש מקטנותו מול חסדי ה'. כך מבאר הרב משה רייס שליט"א

הרב יוחנן מיכאלי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן 'ולמדתם אותם את בניכם' וגו (יא-יט) הצלחה בחינוך הילדים רק במסירות נפש משעה שהבן יודע לדבר למדהו 'תורה ציוה לנו משה' שיהיה זה לימוד דיבורו, מכאן אמרו רק

הרב יוחנן מיכאלי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת 'ויחי' עבודת המידות נדמה כי היינו מבקשים מאדם שאינו מכיר את סיפורם של יוסף ואחיו לקרוא את הפסוקים של פרשה זו מן הסתם היה אותו קורא מחכה ומצפה מיוסף

הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת... שמות שמות

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת 'שמות' 'וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ' 'ויקוצו מפני בני ישראל' 'בה' בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם' כשמת יוסף הצדיק הפרו ברית מילה

הרב יוחנן מיכאלי וירא פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת 'וירא' 'ויאמר אל תשלח ידך אל הנער' (כב-יב) מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה ויאמר אל תשלח ידך אל הנער – אמר לו: אוציא ממנו טפת דם! אמר לו: אל תעש לו מאומה, אל

הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת 'שלח לך' 'ויקרא משה להושע בן נון יהושע' רוח אחרת הייתה עמו שניים הם שנבדלו מעדת המרגלים. יהושע וכלב הם היו אחים לדעה ובכל זאת לאורך כל הדרך נראה

אחרי מות הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת 'שלח לך' 'ויקרא משה להושע בן נון יהושע' רוח אחרת הייתה עמו שניים הם שנבדלו מעדת המרגלים. יהושע וכלב הם היו אחים לדעה ובכל זאת לאורך כל הדרך נראה

אחרי מות הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת 'אחרי מות' ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל' ותשחק ליום אחרון הגאון רבי שמשון רפאל הירש זק"ל בספרו 'מעגלי השנה' כותב, הרי שני

הרב יוחנן מיכאלי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא'   וַיַּרְא הָעָם כִּי-בֹשֵׁשׁ מֹשֶׁה לָרֶדֶת מִן-הָהָר(לב,א) בשעה שעלה משה למרום,אמר להם לישראל,בסוף ארבעים יום בתחילת שש אני מגיע,לסוף ארבעים יום בא השטן ועירבב העולם ואמר להם

הרב יוחנן מיכאלי מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת 'מקץ' אַתָּה תִּהְיֶה עַל בֵּיתִי וְעַל פִּיךָ יִשַּׁק כָּל עַמִּי, אמונה וביטחון בה' בכל מצב. פרעה מעלה את יוסף לגדולה באופן פתאומי ומיד הוא מכריז 'ועל פיך ישק כל