ויגש

Back to homepage
התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויגש פרשת שבוע מאת...

בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש כתוב במדרש שכאשר יעקב אבינו שלח את יהודה לארץ גושן הוא ציווה עליו להקים ישיבה. התורה היא כל חייו של היהודי, ולכן כאשר הוא נוסע למדינה חדשה עליו

הרב יוסף מודזגברשווילי ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש "וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך" (מה-יא) יוסף אמר לאחיו: "מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך

ויגש פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש פרשת ויגש נפתחת בעימות בין יהודה ליוסף. יהודה מתייצב מול יוסף ומשמיע באוזניו דברים קשים, כפי שרש"י מפרש על הפסוק "וְאַל יִחַר אַפְּךָ" – "מכאן אתה למד שדיבר

הרב שמואל בראשי ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה (בראשית מד, יח). במדרש רבה (פרשה צג, ו), מתואר

ויגש פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש בעניין פועלו של יוסף מצאנו ניגודים מן הקצה אל הקצה. הללו מרומזים בברכת משה ליוסף: "וּלְיוֹסֵף אָמַר, מְבֹרֶכֶת ה' אַרְצוֹ, מִמֶּגֶד שָׁמַיִם מִטָּל, וּמִתְּהוֹם רֹבֶצֶת תָּחַת" (דברים לג,יג)

הרב מיכאל מירון ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש החשיבות שבהרגשת החשיבות: בפרשתנו יוסף מתגלה בפני אחיו שעד עתה לא הכירוהו. וכפי שחז"ל מלמדים אותנו (יבמות פח') שהוא עזב אותם לא היה לו זקן, ובמשך התקופה הזקן

ויגש פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש כאשר אחֵי יוסף ירדו למצרים, דיבר איתם יוסף קשות, האשים אותם בריגול, והשיא היה בהטמנת הגביע באמתחת בנימין ודרישתו של יוסף שבנימין יישאר במצרים ויהיה לו לעבד. הזוהר

הרב אבישי בטאשוילי ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש מחשבות טובות פרשת השבוע עוסקת באחד הרגעים הדרמטיים בהיסטוריה של עם ישראל, לאחר שסיפרה התורה בפרשיות הקודמות על המעשה הנורא של מכירת יוסף וההשלכות שלו, הצער הגדול של

הרב אילן שמילה ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש ״ולא יכלו אחיו לענות אותו״ אומרת הגמ׳ במס׳ חגיגה: אוי לו לאדם, מה יענה ביום הדין כשיבוא הקב׳׳ה וידון כל אדם לפי מה שהוא. יוסף, קטנם של שבטים

ויגש פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש בפרשת ויגש נסגר המעגל שהחל בחלומותיו של יוסף – החלומות שחלם התגשמו במלואם. תחילה ירדו אֶחיו למצרים והשתחוו לו, ולאחר ירידתם של יעקב ובניו למצרים השתחוו לו גם