וארא

Back to homepage
הרב יוסף מודזגברשווילי וארא פרשת שבוע מאת...

ח' יוסף מודזגברשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא וידבר אלקים אל משה וכו' וארא אל אברהם… ושמי ה' לא נודעתי להם' מפרש רבינו בחיי, נאמר וידבר ואלוקים ששניהם דיבורים קשים כנגד השאלה ששאל משה את ה'

הרב יצחק אדרת וארא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא מי הוא המלך!! היו היה סוחר רמאי וממולח באירופה של פעם, בכל שבוע היה ממציא רעיון חדש כיצד למשוך לבם של האנשים ולפתותם לרכוש מרכולתו. למען האמת הוא

וארא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וארא'

פרשת וארא מה הייתה מטרת עשר המכות שניחתו על המצרים? מפרשי התורה מסבירים שהמכות נועדו לגרום לפרעה להכיר בה' ולציית לו, לאחר שמיאן לשמוע בקולו. כמו-כן המכות היו גם מילוי

הרב גבריאל מירלא וארא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא "וגם את הגוי דן אנוכי" כך בישר הבורא יתברך לאברהם אבינו כשהודיעו על גלות מצרים ואכן המכות הגיעו לסדרן בזו אחר זו. הראשונה שבהן מכת דם, מה המסר

וארא פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא בפרשתנו ישנו מוטיב שחוזר על עצמו כמה פעמים, והוא המשך ישיר לפרשה הקודמת ואף בפרשת בא ממשיך המוטיב לחזור על עצמו. "וידעתם כי אני ה' אלוקיכם המוציא אתכם

וארא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וארא'

פרשת וארא תכליתן של עשר המכות הייתה, לפי רש"י – "למען הרבות בו אותותיי ותכירו את גבורתי". על כך מתעוררת שאלה פשוטה: אם אמנם המטרה היא הפגנת כוחו של הקב"ה,

וארא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וארא'

פרשת וארא בפרשתנו התורה מציגה את משה ואהרון בשני פסוקים סמוכים, אך בסדר שונה: בתחילה נאמר "הוּא אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה אֲשֶׁר אָמַר ה' לָהֶם, הוֹצִיאוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם עַל

הרב מיכאל בראל וארא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא "ולא שמעו לא משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" (פרק ו' פסוק ט') ידועה השאלה : מפני מה גלגל הקב"ה שבנ"י ישראל יעבדו עבודת פרך על מה ולמה עבודה

הרב אילן שמילה וארא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא מטה משה ואהרן המטה מופיע מס' פעמים בפרשותינו, תחילה בפרשת שמות, במפגש של ה' עם משה בסנה. בפרשת "וארא" מופיע המטה 4 פעמים: במכות דם, צפרדע, כינים ו

הרב יעקב גגולאשוילי וארא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא הרב יעקב גאגולאשווילי שליט”א רב שכונות ד’-ה’ אשדוד ודומ"ץ ואב"ד ממונות – ירושלים פרשת וארא – וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי. (שמות ו'-ג'). כאשר