וארא

Back to homepage
הרב מיכאל מירון וארא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא ביאור הויכוח של משה ואהרון עם פרעה: במחוזותינו מקובל ללעוג לפרעה, ולצחוק על טיפשותו בסירובו לשלח את עם ישראל מארץ מצרים. אולם כיון שהתורה איננה ספר היסטוריה, ולא

וארא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וארא'

פרשת וארא שולחן שבת וארא בתחילת הפרשה הקב"ה שולח את משה רבנו להוציא את בני ישראל ממצרים, ומתגלה אליו בשם הוי'ה, באומרו: "וָאֵרָא אֶל אַבְרָהָם, אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב בְּאֵ-ל

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי וארא פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא גאולת מצרים גלות מצרים היתה מאוד קשה לעם ישראל, עד כדי כך שכשמשה רבינו הגיע לספר להם על הגאולה שמתקרבת הם לא האמינו לו, כמ"ש בפסוק: "ולא שמעו

הרב יוסף מודזגברשווילי וארא פרשת שבוע מאת...

ח' יוסף מודזגברשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא וידבר אלקים אל משה וכו' וארא אל אברהם… ושמי ה' לא נודעתי להם' מפרש רבינו בחיי, נאמר וידבר ואלוקים ששניהם דיבורים קשים כנגד השאלה ששאל משה את ה'

הרב יצחק אדרת וארא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא מי הוא המלך!! היו היה סוחר רמאי וממולח באירופה של פעם, בכל שבוע היה ממציא רעיון חדש כיצד למשוך לבם של האנשים ולפתותם לרכוש מרכולתו. למען האמת הוא

וארא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וארא'

פרשת וארא מה הייתה מטרת עשר המכות שניחתו על המצרים? מפרשי התורה מסבירים שהמכות נועדו לגרום לפרעה להכיר בה' ולציית לו, לאחר שמיאן לשמוע בקולו. כמו-כן המכות היו גם מילוי

הרב גבריאל מירלא וארא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא "וגם את הגוי דן אנוכי" כך בישר הבורא יתברך לאברהם אבינו כשהודיעו על גלות מצרים ואכן המכות הגיעו לסדרן בזו אחר זו. הראשונה שבהן מכת דם, מה המסר

וארא פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא בפרשתנו ישנו מוטיב שחוזר על עצמו כמה פעמים, והוא המשך ישיר לפרשה הקודמת ואף בפרשת בא ממשיך המוטיב לחזור על עצמו. "וידעתם כי אני ה' אלוקיכם המוציא אתכם

וארא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וארא'

פרשת וארא תכליתן של עשר המכות הייתה, לפי רש"י – "למען הרבות בו אותותיי ותכירו את גבורתי". על כך מתעוררת שאלה פשוטה: אם אמנם המטרה היא הפגנת כוחו של הקב"ה,

וארא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וארא'

פרשת וארא בפרשתנו התורה מציגה את משה ואהרון בשני פסוקים סמוכים, אך בסדר שונה: בתחילה נאמר "הוּא אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה אֲשֶׁר אָמַר ה' לָהֶם, הוֹצִיאוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם עַל