Archive

Back to homepage
הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה "כל ישראל ערבים זה לזה": הגאון הרב אברהם שמואל בנימין סופר בעל ה"כתב סופר" רבה של העיר פרשבורג בירת סלובקיה הלא הוא בנו של ה"חתם סופר" זצ"ל השתדל

הרב מיכאל מירון משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים מהי אמת ומהו שקר: בפרשתנו מצווה אותנו התורה "מדבר שקר תרחק" (שמות כג' ז'). על מנת שנוכל להתרחק מהשקר, יש לעבור שני תהליכים: א) ריחוק מוחלט מהשקר. ב)

פרשת שבוע מאת... צו שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'צו'

פרשת צו השבת שלפני פסח נקראת 'שבת הגדול', ואדמו"ר הזקן כותב שנוהגים לקרוא בה קטעים מההגדה של פסח, "לפי שבשבת הגדול הייתה התחלת הגאולה והניסים". הדבר קשור לקרבן תודה, שדיניו

ויקרא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא סדר היום במשכן ובמקדש החל והסתיים בהקרבת קרבן התמיד. זמן שחיטתו הוא (רמב"ם תחילת הלכות תמידין ומוספין): "קודם שתעלה החמה, משייאור פני כל המזרח". זמן שחיטת תמיד של

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תצווה

חכם יוסף מודזגברשוולי בדברי תורה לפרשת 'תצווה'

פרשת תצווה ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור והעלות נר תמיד' (כז-כ) בגמרא (שבת כא.) תני רמי בר חמא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהם בשבת, אין מדלקין

חכם שלום טטרואשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים מצאים אנו בנס המגילה שהשחקן הראשי היה המן הרשע שקם לצרור בעם ישראל והוא לא היה הראשון ובטח לא האחרון , מאז ומתמיד עמדו עלנו הגויים להורגנו וה'

הרב מאיר מושיאשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו "כבד את אביך ואת אמך" וגו'. אמרו חז"ל (קידושין ל, ב): תָּנוּ רַבָּנָן: נֶאֱמַר: "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ", וְנֶאֱמַר (משלי ג, ט): "כַּבֵּד אֶת ה' מֵהוֹנֶךָ" –

הרב אבישי בטאשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא פרשת השבוע עוסקת בתקלה אולי הקשה ביותר שהייתה בעם ישראל לאורך כל הדורות – "חטא העגל". בקושי חלפו שלושה חודשים מאז שיצאו עם ישראל ממצרים, בסך הכול

הרב שמואל בראשי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו הפסוק אומר "וַיִּסְעוּ מֵרְפִידִים וַיָּבֹאוּ מדְבַּר סִינַי וַיַּחֲנוּ בַּמִּדְבָּר וַיִּחַן שָׁם יִשְׂרָאֵל נֶגֶד הָהָר" (שמות יט, ב). "ויחנו במדבר", פירושו: השפלות והענווה. בגמרא (ב"ק יז ע"א), הומשלה התורה

בא הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא רגשות הזולת הגמרא במסכת ב"ב (דף י:) מביאה מעשה נורא, המלמד עד כמה יש לגלות הבנה ברגשות הזולת שרבי יוסף ב"ר יהושע נפטר, כשקם לתחייה שאל אותו אביו: