תרומה

Back to homepage
הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה "כל ישראל ערבים זה לזה": הגאון הרב אברהם שמואל בנימין סופר בעל ה"כתב סופר" רבה של העיר פרשבורג בירת סלובקיה הלא הוא בנו של ה"חתם סופר" זצ"ל השתדל

פרשת שבוע מאת... ר' דוד בוטראשוילי תרומה

הרב דוד בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה משה התחיל ללמוד את סודות התורה ובוקר אחד במסגרת טיפול הוא בא לפסיכולוג ושואל: אני רוצה לחיות חיים נצחיים, איך עושים את זה? הפסיכולוג נדהם לפשר השאלה ושאלו

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תרומה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה בפרשתנו הקב"ה מצווה את משה על עשיית המנורה: "וְעָשִׂיתָ מְנֹרַת זָהָב טָהוֹר, מִקְשָׁה תֵּעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה". רש"י מפרש: "מאליה, לפי שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקב"ה: השלך את

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... תרומה

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה הזכות בהחזקת התורה ראיתי בספרים של המגיד הרב גלינסקי. סיפר שפעם הגיע להתרים בארה"ב עבור מוסדות התורה. לא ידע היכן לפנות ימינה או שמאלה וכמובן כמו כולם שכר

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תרומה

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (כה-ב) הגמרא במסכת (קידושין לו.) הביאה שדוקא בני ישראל יכולים לסמוך על

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תרומה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה שולחן שבת תרומה ענייני המשכן וכליו מופיעים בתורה פעמיים: בפעם הראשונה בפרשיות תרומה ותצווה, שבהן מפורטים הציוויים של הקב"ה לבני ישראל בדבר בניית המשכן וכליו, ובפרשיות ויקהל ופקודי

הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה כתב הרב חיד"א זצוק"ל בספר "נחל קדומים", שהאדם צריך להשתדל לראות ולעשות את עצמו כאילו הוא מִקְדָּשׁ בעצמו, ויכין את עצמו הכנה גדולה לעשות בתוכו את כל כלי

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תרומה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה בין החומרים שנדרשו בני ישראל להביא לצורך בניית המשכן היה "תולעת שני" – צמר צבוע בצבע אדום, המופק מתולעת השני. בספרי הקבלה מבואר שהמילה 'תולע' זהה בגימטרייה (506)

הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה "וידבר ה' אל משה לאמור" החל מפרשה זו ועד סוף ספר שמות רובו ככולו עוסק במשכן וכליו, ופרשה זו עוסקת יותר בהבאת תרומה למשכן אשר מהם יעשו את

הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה ״דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה״ שואל בעל הטורים, מדוע עסק המשכן קרוי ״תרומה״. ועונה, דהרי תרומה גדולה לפי מידה בינונית הוא אחד מחמישים. ואם כן חצר