בלק

Back to homepage
בלק הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק הענווה סוד קיומנו: כדי לזכות בתואר אלוף העולם במרוץ "ראלי דקאר" גמע ג'ינייה דה ויליירס 9,000 ק"מ בארצות ארגנטינה וצ'ילה, בסיומם הוכתר לנהג הטוב ביותר בעולם לשנת 2009,

בלק התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק בפרשתינו נאמר "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו" וכתוב על כך במדרש שזה מוסב על התקופה שבין צדקיהו המלך עד למלך המשיח, שבזמן צדקיהו המלך התחיל החורבן והגלות

בלק פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בלק'

פרשת בלק התורה מספרת בפירוט רב על הדו-שיח בין בלעם לשרי בלק: לינתם בביתו של בלעם; חלומו של בלעם, תשובתו השלילית אליהם; בואם של שרים נכבדים יותר; והודעתו של הקב"ה

בלק הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק אמרו חז"ל כי "ישראל" נוטריקון "יש ששים רבוא אותיות לתורה", וידוע שהכוונה בזה, כי יש ששים רבוא פירושים לכל פסוק ופסוק, השייכים לששים רבוא נשמות ישראל, וכל אחד

בלק פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בלק'

פרשת בלק הסיפור המופלא של בלעם, המלאך והאתון, זוכה לדיונים רבים. הרמב"ם, ב'מורה נבוכים', מבאר שכל הדו-שיח של בלעם והאתון, התגלות המלאך וכו', לא התרחשו במציאות הגשמית אלא בחזון הנבואה

בלק הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים 'בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו'. מן התורה דכתיב בפרשתנו (במדבר כב-יב) "לא תלך עמהם" וכתיב שם (כ) 'קום לך איתם' (מכות

בלק הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק פרשת בלק – חשיבותה של עבודת המידות: בכל שנה שקוראים אנו את פרשת בלק, אני משתומם מחדש כיצד ניתן להבין שבלעם הרשע שהיה מקבילו של משה רבנו באופן

בלק חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק נושא: עם ישראל בחסותו של הקב"ה בפרשתנו מובא לכאורה סיפור בלק שוכר את בלעם הרשע, אחר שהוכיח את כוחו הגדול במלחמת סיחון ומואב, סיחון לא יכל למואב עד

בלק פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בלק'

פרשת בלק הזוהר בפרשתנו מספר על רבי יצחק ורבי יהודה שהלכו בדרך והגיעו לעיר שבה חי 'ינוקא', ילד קטן. הם שמעו שאם הילד אומרת לו לגשת אל החכמים ולבקש את

בלק הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק 'וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי' נשאלת השאלה איך זכה בלק לכבוד כזה גדול שנקרא פרשה על שמו לנצח נצחים בלק לא רק שלא