הרב אבישי בטאשוילי

Back to homepage
דברים הרב אבישי בטאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים פרשת דברים פותחת בדברים שאומר משה רבינו בימיו האחרונים לפני פטירתו מראש חודש שבט ועד ז' באדר. רש"י מלמד כי דבריו של משה הם תוכחה על כל המקומות

הרב אבישי בטאשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו פרשת השבוע, מדברת על המעמד ההיסטורי של מתן תורה כאשר הקב"ה התגלה במלוא תפארתו לכל עם ישראל, ונתן להם את תורתו, במעמד זה נכרתה הברית הנצחית בין הקב"ה

הרב אבישי בטאשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי בפרשתנו מביאה התורה את מה שהתחולל כאשר יוסף הצדיק שומע כי אביו כבר חולה וימיו ספורים והוא מביא את שני בניו מנשה ואפרים אל יעקב אביו כדי שיברכם,

הרב אבישי בטאשוילי פסח פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה ל'שבת פסח'

שבת פסח חג הפסח בסדר ההגדה נוהגים להניח בקערת שולחן הסדר שלוש מצות, המהר"ל מבאר שהמצות הם כנגד שלושת האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב ולכן שוברים את המצה האמצעית לשתיים.

הרב אבישי בטאשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא בפרשת השבוע מתארת התורה את אחד מרגעי הדרמה הגדולים לאורך ההיסטוריה של עם ישראל, משה רבינו עולה להר סיני ל-40 יום וכשהגיע הרגע שהוא צריך לרדת ולמסור

הרב אבישי בטאשוילי ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש מחשבות טובות פרשת השבוע עוסקת באחד הרגעים הדרמטיים בהיסטוריה של עם ישראל, לאחר שסיפרה התורה בפרשיות הקודמות על המעשה הנורא של מכירת יוסף וההשלכות שלו, הצער הגדול של

בלק הרב אבישי בטאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק ידועה חשיבותה של פרשת בלק עד כדי כך שמובא בגמרא במסכת ברכות שביקשו חז"ל לקבוע לומר את פרשת בלק בקריאת שמע בכל יום ומדוע? כיון שמוזכר בפרשה זו