נשא

Back to homepage
הרב מאיר מושיאשוילי נשא פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא   "צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וִישַׁלְּחוּ מִן הַמַּחֲנֶה כָּל צָרוּעַ וְכָל זָב וְכֹל טָמֵא לָנָפֶשׁ". התורה מצוה כאן, שיש לשמור על טהרת מחנות ישראל, ולשלח את הטמאים מתוך

נשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נשא'

פרשת נשא   הגמרא (בבא בתרא קמז, א) מספרת: "שלושה דברים ציווה אחיתופל את בניו: אל תהיו במחלוקת, ואל תמרדו במלכות בית דוד, ויום טוב של עצרת בָּרוּר – זִרעו

הרב רפאל טטרוא נשא פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא בענין הקשר בין ברית מילה לברכת כהנים, רבינו יוסף חיים זי"ע בספרו "מלאך הברית" המכיל דרושים ורמזים וסודות עמוקים, על ענייני ברית מילה לפי סדר הפרשיות, וכתב בפרשת

נשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נשא'

פרשת נשא שבט אחד לא השתתף בקרבנות הנשיאים לרגל חנוכת המשכן – שבט לוי. הדבר מעורר תמיהה: הלוא שבט לוי היה מובחר משבטי ישראל, כנאמר (במדבר א,מט): "אך את מטה

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי נשא פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא בפרשת נשא מתבאר דין הסוטה: כשאיש מקנא לאשתו ומזהירה 'אל תסתרי עם איש פלוני' והיא איננה שומעת בקולו גם אם לא חטאה עם איש פלוני הרי רק משום

הרב אילן שמילה נשא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא ״איש איש כי תשטה אשתו״ אומר החתם סופר, ישנן 2 אפשרויות להתעשר: פעם אחת היה נוכח אדם, עם הארץ אחד, בשיעור תורה בבית הכנסת, ושם הוא שמע מהרב

נשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נשא'

פרשת נשא כאשר סיים משה להקים את המשכן, מסופר בפרשתנו, הרימו נשיאי ישראל את תרומתם: "ויָּבִיאוּ אֶת קָרְבָּנָם לִפְנֵי ה', שֵׁשׁ עֶגְלֹת צָב… עֲגָלָה עַל שְׁנֵי הַנְּשִׂאִים". תרומה זו מעוררת

הרב אילן שמילה נשא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא ״איש איש כי תשטה אשתו״ אומר החתם סופר, ישנן שתי אפשרויות להתעשר: פעם אחת היה נוכח אדם, עם הארץ אחד, בשיעור תורה בבית הכנסת, ושם הוא שמע מהרב

נשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נשא'

פרשת נשא ציוויי התורה והוראותיה הם נצחיים, וגם ציוויים שניתנו לשעה מסויימת נושאים בתוכם הוראות בעבודתו של יהודי בכל זמן ובכל מקום. פרשתנו נפתחת בציווי מיוחד שניתן למשה רבנו במדבר

הרב יעקב בטוניאשוילי נשא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא "לאביו ולאימו לאחיו ולאחותו לא יטמא להם במותם כי נזר אלוהיו על ראשו" "כל ימי נזרו קדוש הוא לה'". בהמשך הפרשה כתוב על הנזיר שאם הנזיר נטמא בימי