הרב יצחק גגולאשוילי

Back to homepage
הרב יצחק גגולאשוילי וישב פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולא בדברי תורה לפרשת 'וישב'

פרשת וישב לקראת חג החנוכה האדם הינו טיפוס מורכב. לא בכדי הוא נקרא "אדם" כי יכול הוא להידמות למלאכים (לשון אדמה (בסגול) או חלילה להידרדר לכיוון מטה (אדמה (בקמץ). זהו

הרב יצחק גגולאשוילי וירא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולא בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת וירא בכח הנתינה פרשת השבוע פותחת באברהם אבינו שיושב בפתח האוהל ומחפש אחר אורחים שיבואו להתארח אצלו למרות מוגבלותו לאחר שמל את עצמו (בגיל 99). הקב"ה הביא על העולם

הרב יצחק גגולאשוילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולה בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא להכיר בטוב מסופר על עני מדוכא בייסורים, שבצר לו ישב וכתב מכתב, "מכתב לבורא העולמים" בו פרס את מצוקתו ושל משפחתו הענפה, עשה חישובים מתמטיים וביקש: "תשלח

דברים דברים הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים   רבש"ע, אם ידעת …! קרבים אנו ליום תשעה באב בו נחרבו שני בתי המקדש. חז"ל גילו לנו את הסיבה לחורבן: "בית ראשון חרב בעקבות עבודה זרה, שפיכות

אמור הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אמור'

פרשת אמור זהירות, המעמד מחייב! פרשתנו מתמקדת חלקה במצוות והנהגות לכוהנים כיצד עליהם לנהוג במעמדם רם המעלה, כפי שהתורה מגדירה אותם: "והכהן הגדול מאחיו" (ויקרא, כא, י). ובהמשך: "ולא תחללו

בא הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא עולם "ההזדמנויות" הפרשה היא "פרשת הגאולה", בו לאחר עשר מכות על העם המצרי, הקב"ה גואל את עם ישראל ממצרים, כאשר פרעה מלך מצרים הפעם מפציר בהם: "קומו צאו

הרב יצחק גגולאשוילי חיי שרה פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולשוילי בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

פרשת 'חיי שרה' הפנימיות שבמעשה הפרשה מתחילה בהספד אברהם אבינו על שרה אמנו, תוך ניהול משא ומתן של אברהם עם עפרון החתי, לרכישת מערת המכפלה, וקבורת שרה במערת המכפלה, כאשר

בראשית בראשית הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית גדלות האדם עומדים אנו להתחיל את התורה מחדש, מתחילים מבראשית. זאת לאחר תקופת החגים בהם התעלינו רוחנית, עם קבלות ושאיפות להתעלות רוחנית, ובתקווה ובתפילה לשנה טובה ומתוקה לנו

דברים דברים הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת 'דברים' כן, יש תקוה!   יום תשעה באב הוא שיא הימים הנקראים "ימי בין המצרים", יום בו נחרבו הבית, הראשון והשני. ניצבים אנו בערב שבת תשעה באב, שלפי הלוח

הרב יצחק גגולאשוילי כי תשא

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' "יישר כח ששברת!" במרכז הפרשה קוראים אנו את חטא העגל, כאשר מצד אחד אין זה נתפש הכיצד ירדו הם לשפל מדרגה שכזה, ובמיוחד לאחר שהגיעו ברום המעלה