הרב מיכאל מירון

Back to homepage
הרב מיכאל מירון נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ניצבים'

פרשת ניצבים הערבות ההדדית בעם ישראל: פעמים רבות שעולים על הפרק נושאים של דת ומדינה, האמוציות צפות להן בשני הצדדים ולא מצליחים להגיע לעמק השווה. במאמר הבא, נלמד יחד את

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... שופטים

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'שופטים'

פרשת שופטים עגלה ערופה – כוחו של עידוד: פרשתנו מסתיימת בעניין עגלה ערופה. נסביר בקצרה. אדם הולך לו לתומו בדרך ולפתע רואה אדם הרוג ולא ידוע מי הכה אותו. ההלכה

הרב מיכאל מירון פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס פלס שמימי לעומת האנושי: פעמים רבות במבט לאחור על תקופה שחלפה, או הזדמנות שהתגלגלה משמים לפתחנו ולא נוצלה כדבעי, אנו מתמלאים בנקיפות מצפון ובהרהורי חרטה, אך כבר מאוחר

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'שלח'

פרשת שלח כח הדיבור והשלכותיו: בפרשתנו אנו עדים להשלכות ההרסניות של חטא דיבור לשון הרע. לבקשת עם ישראל, משה רבנו בוחר שנים עשר אנשים "כולם אנשים ראשי בני ישראל המה".

בהר בחוקותי הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'בהר בחוקותי'

פרשת בהר בחוקותי עמל התורה: פרשת בחוקותי פותחת בפס' הבא: "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם". מפרש רש"י במקום ההליכה המדוברת כאן בחוקות ה' אין הכוונה לקיום המצוות

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע הבידוד כמסר לחיים תקינים ובלתי תלויים: בתקופת הקורונה (שלצערנו טרם הגיע הזמן לומר כי היא מאחורינו), כולם הכירו את המונח בידוד כמונע את התפשטות הנגיף, שהספיק כבר

הרב מיכאל מירון ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי החזקת תורה: ר' אלחנן ווסרמן זצ"ל (מגדולי תלמידיו של החפץ חיים, נרצח ע"י הנאצים הארורים ימ"ש) שימש בתפקיד ראש ישיבת ברנוביץ'. מתוקף תפקידו היה הרב מכתת את

הרב מיכאל מירון משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים מהי אמת ומהו שקר: בפרשתנו מצווה אותנו התורה "מדבר שקר תרחק" (שמות כג' ז'). על מנת שנוכל להתרחק מהשקר, יש לעבור שני תהליכים: א) ריחוק מוחלט מהשקר. ב)

הרב מיכאל מירון וארא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא ביאור הויכוח של משה ואהרון עם פרעה: במחוזותינו מקובל ללעוג לפרעה, ולצחוק על טיפשותו בסירובו לשלח את עם ישראל מארץ מצרים. אולם כיון שהתורה איננה ספר היסטוריה, ולא

הרב מיכאל מירון מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ מהותה של חכמת יון: בחג החנוכה אותו סיימנו ממש עכשיו הרוח נצחה את החומר. האימפריה היונית על כל גודלה ועוצמתה, הובסה על ידי חלשים ומועטים ובעיקר טהורים. במסגרת