הרב מיכאל מירון

Back to homepage
הרב מיכאל מירון מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ מהותה של חכמת יון: בחג החנוכה אותו סיימנו ממש עכשיו הרוח נצחה את החומר. האימפריה היונית על כל גודלה ועוצמתה, הובסה על ידי חלשים ומועטים ובעיקר טהורים. במסגרת

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות "וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו" (בראשית כח' ה'). האור החיים הקדוש (במקום) עומד על עניין יסודי

הרב מיכאל מירון נח פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח האדם נבחן ונקבע על פי מעשיו: "אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים התהלך נח" (בראשית ו' ט') רבותינו חולקים האם מה שכתוב "בדורותיו"

הרב מיכאל מירון כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא הקורונה – מבוא לראש השנה תשפ"א: נדמה שהכותרת מסגירה את מה שידובר כאן בשורות הבאות, ובכל אופן אי אפשר להתעלם מהקורות אותנו במשך החצי שנה האחרונה. חכמינו

דברים הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים ספר משנה תורה כשמו כן הוא, בספר זה משה רבנו חוזר על דברים הצריכים חיזוק, לצד הפקת לקחים מכל הקורות אותם במדבר. את הפס' הבא אני רוצה ללמוד

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... קרח

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח   הקטורת נותנת חיים   אחד המשפטים הדי נפוצים בקרב כלל האנושות הוא "בוא נעשה חיים". סביב רצון פנימי ואיתן זה, נעים מערכות שונות כמו המישור הפרטי, החברתי

בהר בחוקותי הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת בהר "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך" (בהר כה' לה'). מביא רש"י בשם המדרש (בתרגום חופשי): אל תתן לחברך הנזקק להגיע למצב שיפול,

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... שמיני

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני כשרות המאכלים: "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם" (ויקרא יא' מג'). בפרשתנו התורה מאריכה רבות בכל עניין כשרות המאכלים הבאים אל פינו.

הרב מיכאל מירון כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא האמונה בכל מצב: פרשתנו מלאה כתמיד בלקחים ומוסרים מתוקים מנופת צופים. אולם ברשות הקוראים היקרים אעמוד דווקא על עניין די צדדי המוזכר בדברי האור החיים הקדוש (שמות

הרב מיכאל מירון ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש החשיבות שבהרגשת החשיבות: בפרשתנו יוסף מתגלה בפני אחיו שעד עתה לא הכירוהו. וכפי שחז"ל מלמדים אותנו (יבמות פח') שהוא עזב אותם לא היה לו זקן, ובמשך התקופה הזקן