הרב מיכאל מירון

Back to homepage
דברים הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים ספר משנה תורה כשמו כן הוא, בספר זה משה רבנו חוזר על דברים הצריכים חיזוק, לצד הפקת לקחים מכל הקורות אותם במדבר. את הפס' הבא אני רוצה ללמוד

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... קרח

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח   הקטורת נותנת חיים   אחד המשפטים הדי נפוצים בקרב כלל האנושות הוא "בוא נעשה חיים". סביב רצון פנימי ואיתן זה, נעים מערכות שונות כמו המישור הפרטי, החברתי

בהר בחוקותי הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת בהר "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך" (בהר כה' לה'). מביא רש"י בשם המדרש (בתרגום חופשי): אל תתן לחברך הנזקק להגיע למצב שיפול,

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... שמיני

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני כשרות המאכלים: "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם" (ויקרא יא' מג'). בפרשתנו התורה מאריכה רבות בכל עניין כשרות המאכלים הבאים אל פינו.

הרב מיכאל מירון כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא האמונה בכל מצב: פרשתנו מלאה כתמיד בלקחים ומוסרים מתוקים מנופת צופים. אולם ברשות הקוראים היקרים אעמוד דווקא על עניין די צדדי המוזכר בדברי האור החיים הקדוש (שמות

הרב מיכאל מירון ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש החשיבות שבהרגשת החשיבות: בפרשתנו יוסף מתגלה בפני אחיו שעד עתה לא הכירוהו. וכפי שחז"ל מלמדים אותנו (יבמות פח') שהוא עזב אותם לא היה לו זקן, ובמשך התקופה הזקן

הרב מיכאל מירון וירא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת וירא המסר של אברהם אבינו פרשתנו פותחת ומספרת על גילוי השכינה לו זוכה אברהם אבינו. וכפי שדרשו רבותינו (סוטה יד'.) יום זה היה השלישי למילה, וכידוע זהו היום הקשה

האזינו הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו חשיבות האמונה בחיינו: "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" (האזינו לב' ד'). רש"י במקום מביא את דרשת חז"ל בספרי שהקב"ה

הרב מיכאל מירון ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן   ואתחנן – דור העתיד: "וזאת המצוה החוקים והמשפטים אשר ציוה ה' אלוקיכם ללמד אתכם…למען תירא את ה' אלוקיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנכי מצוך אתה

אמור הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'אמור'

פרשת אמור כוחה של החלטה נכונה: בפרשתנו התורה מדברת על קדושתם של הכוהנים, וייחודם על פני שאר העם. ידועים דברי החפץ חיים זצ"ל שאמר פעם לת"ח גדול שהגיע לבקרו, מה