תזריע מצורע

Back to homepage
הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע "וְכִבֶּס הַמִּטַּהֵר אֶת בְּגָדָיו וְגִלַּח אֶת כָּל שְׂעָרוֹ וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָהֵר…" (ויקרא יד, ח). כתב רבנו יוסף חיים זצוק"ל בספרו "בן איש חי דרשות": הפסוק מלמד שטהרת

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע הבידוד כמסר לחיים תקינים ובלתי תלויים: בתקופת הקורונה (שלצערנו טרם הגיע הזמן לומר כי היא מאחורינו), כולם הכירו את המונח בידוד כמונע את התפשטות הנגיף, שהספיק כבר

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תזריע מצורע

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע עבודת ה' צריכה להיות מתוך התקדמות מתמדת. האדם נדרש להיות במגמה בלתי-פוסקת של התעלות, ובכל יום ויום עליו להשיג מדריגה גבוהה מזו שבה עמד אתמול. אם כך

הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע אישה כי תזריע וילדה זכר" ידוע שפרשת תזריע מצורע הם שתי פרשיות מחוברות ברוב השנים, אבל כל פרשה בפני עצמה מדברת על דברים שונים שמהם אנו לומדים

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תזריע מצורע

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע פרשת מצורע כונתה בדורות הראשונים 'זאת תהיה' (על-פי תחילת הפסוק: "זאת תהיה טהרת המצורע"), ואילו בדורות שלאחריהם החלו לכנותה 'מצורע'. אכן, מנהג ישראל תורה הוא, אך מה

הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע הפרשיות תזריע מצורע יש מילה אחת כמעט בכל פסוק המילה היא: 'כהן' וראהו הכהן, והובא אל הכהן, והסגירו הכהן, ונראה שנית אל הכהן, וטמאו הכהן, וטהרו הכהן,

הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע אביא כאן אחד מחידושי בספרי "תורת מאיר" על התורה (שחלק ממנו זכיתי כבר להדפיס, ה' יזכני להוציאו לאור בשלימותו): בפרשתנו כתוב, שלאחר שנתרפא המצורע מצרעתו, הוא צריך

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תזריע מצורע

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע חתן שנתגלתה צרעת בגופו, בבגדיו או בביתו, פוסק הרמב"ם שהטיפול בצרעת נדחה עד לאחר שבעת ימי המשתה. מקור הדין בפרשתנו: "וציווה הכוהן ופינו את הבית". במקרה של

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תזריע מצורע

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע המצורע נכלל בין הארבעה ה"חשובים כמת", המנויים בגמרא במסכת נדרים (לצד מי שאין לו בנים, סומא ועני). מדוע המצורע, שסובל מתופעה בת-חלוף, נחשב כמת, ונמנֶה בשורה אחת

הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע מהי הדרך הטובה ביותר להכיר את העולם הפנימי של האדם? תתארו לעצמכם שהייתה בידכם נוסחה או טכניקה שבאמצעותה יכולתם לחקור כליות ולב. האם כזו נוסחה הייתה מועילה