Archive

Back to homepage
בהר בחוקותי הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת בהר "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך" (בהר כה' לה'). מביא רש"י בשם המדרש (בתרגום חופשי): אל תתן לחברך הנזקק להגיע למצב שיפול,

הרב רפאל טטרוא נשא פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא בענין הקשר בין ברית מילה לברכת כהנים, רבינו יוסף חיים זי"ע בספרו "מלאך הברית" המכיל דרושים ורמזים וסודות עמוקים, על ענייני ברית מילה לפי סדר הפרשיות, וכתב בפרשת

במדבר פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר התורה מצווה שכאשר בני ישראל יוצאים למסע במדבר עליהם לכסות את כלי המשכן. וזה הליך כיסוי ארון הברית: "וּבָא אַהֲרֹן וּבָנָיו בִּנְסֹעַ הַמַּחֲנֶה, וְהוֹרִדוּ אֵת פָּרֹכֶת הַמָּסָךְ וְכִסּוּ

בהר בחוקותי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בהר בחוקותי'

פרשת בהר בחוקותי המדרש (שמות רבה נב,ג) מספר כי תלמיד של רבי שמעון בר-יוחאי הלך למקום אחר והתעשר, והתקנאו בו חבריו. הוציאם רשב"י לבקעה ואמר: "בקעה בקעה, מִלְאִי דינרי זהב".

אחרי מות קדושים חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים להיות בשמחה ולהודות על מה שיש לנו אנו נמצאים בפרקי אבות, התנא באבות אומר 'איזהו העשיר השמח בחלקו', הרבה אופנים והרבי צדדים נאמרו בפירוש הדברים, ראיתי

הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע אישה כי תזריע וילדה זכר" ידוע שפרשת תזריע מצורע הם שתי פרשיות מחוברות ברוב השנים, אבל כל פרשה בפני עצמה מדברת על דברים שונים שמהם אנו לומדים