חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים

להיות בשמחה ולהודות על מה שיש לנו
אנו נמצאים בפרקי אבות, התנא באבות אומר 'איזהו העשיר השמח בחלקו', הרבה אופנים והרבי צדדים נאמרו בפירוש הדברים, ראיתי בספר שהובא מעשה על יהודי חכם מבני ברק שהיה רגיל להתפלל כל בוקר בבית כנסת גדול ברחוב רבי עקיבא. עוד בזמן ש'דובק' (מפעל לסיגריות) היה ממוקם שם, והוא מספר שכל בוקר כשהיה בא להתפלל היה רואה אחד שמגיע לבית הכנסת עם טלית ותפילין, אך לפני שנכנס לתפילה היה אותו אדם שם פעמיו תחילה למפעל הסיגריות הסמוך, לא היה יכול להבין את פשר הדברים, מה יש ליהודי לחפש שם בזמן שאתה מתכונן לתפילת שחרית, אדרבה תתאפק ותתעטף בטלית ותאמר את סדר הקורבנות כיאה ליהודי שומר תורה ומצוות, אבל להיכנס למפעל סיגריות מה כל כך דחוף לך ועוד לפני התפילה. אותו תלמיד חכם שהקושיא הציקה לו מאוד ובפרט שאותו האדם המדובר לא היה אדם פשוט מהרחוב, אלא אדם מן השורה שומר תורה ומצוות ואם כן התעלומה היתה מאוד גדולה. והנה באחד הימים כשעמד קרוב לידו ניגש אליו ומתוך הרבה התנצלויות ולאחר הרבה מילות הקדמת כבוד אמר לו: היודע כבודו שלפני התפילה אסור לעשות שום דבר, ואם כל למה אתה הולך למפעל של הסיגריות?, והנה התשובה שיצא מפיו הפתיעה וגם הפליאה אותו, ואמר לו: ידוע לך שהמרכזן במפעל 'דובק' לא עלינו אדם עיוור בשני עיניו, המרכזיה הותקנה בשבילו, לחצנים בולטים במיוחד וכשמתקבלת שיחת טלפון ממשש המרכזן את הלחצנים וכך הוא יכול להעביר שיחה למקום המתאים, אם למחלקת יצור או מחלקת שיווק, וכן הלאה, ובכל בוקר לפני התפילה אני נכנס למשרדו המרכזן ומסתכל עליו ואחר כך אני אומר בכוונה גדולה ובתודה עצומה 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך.. פוקח עוורים'.
הרי לנו שעם מחשבה נכונה יכול האדם להגיע לאהבת ה', ובפרט בהנהגה של לתת תודה לה' והודאה לה' על כל מה שנתן לנו ולהיות שמח בחלקנו. לפי זה גם יובן מאמר הגמרא – 'משנכנס אדר מרבים בשמחה' (תענית כט.) לא נאמר בגמרא משנכנס אדר מתחילים בשמחה, כי צריך לשמוח במשך כל השנה על מה שה' נותן לנו ובחודש אדר משנכס מרבים בשמחה יותר מאשר בכל ימות השנה. ואיך אפשר להגיע לשמחה, כמובן בקיום המצוות על ידי אהבת ה' אפשר להגיע לשמחה בעבודת ה', ועל ידי חשיבה נכונה יכול אדם להגיע לאהבת ה' וכמובן להודות על כל הטוב שה' חנן אותו.
עוד בעניין זה, בישיבת קלם עלה הסבא קדישא על הבימה לפני ערבית של ליל שבועות נתן שיחה שלא ערכה יותר משתי דקות וכך אמר הסבא מול התלמידים, טייערי קינדעלך (בני היקרים) הקב"ה ברא עולם כזה גדול שהיקף כדור הארץ יותר מארבעים אלף ק"מ בינו לבין עצמו יש מרחק שנות אור, המרחב השמיימי הוא מעבר לתפיסת אנוש, הקב"ה ברא עולם כל כך גדול והיה כדאי לו לבורא את העולם הזה עם כל מה שיש בו למשך 6000 שנה ורק בכדי שרק פעם אחת בחיים יהודי יאמר לפניו 'ברוך הוא וברוך שמו', והוסיף על זה הסבא הקדוש ואמר: אלף ברוך הוא וברוך שמו לא מגיעים ל'אמן' אחת, ואלף 'אמנים' לא מגיעים ליהא שמיה רבה מברך, ואלף יה שמיה רבה מברך לא מגיע לדקה אחת של לימוד תורה. ולפי זה כל כך קל להגיע לשמחה שאנו יודעים וזוכרים מהו היעוד שלנו כשאנו חושבים על מה שאפשר לחולל בעולמות העליונים, אולי לפי זה יקום עכשיו מישהו ויאמר ודאי אמן ויה שמה רבה מברך וברוך שמו זה מאוד משמח וללמוד תורה זה שמחה גדולה ועצומה, אבל מה עם הצרות שעוברות עלינו ביום יום, מצד אחד אתה מתאר גלים של שמחה, אבל איך מתמודדים עם יסורים כאב ואירועים מצערים לא עלינו.
כדי להבין זאת נמשיל את זה במשל. בן אדם הגיע בשעות הצהרים לביתו עייף ויגע רעב ועצבני, כשנכנס לביתו בלב מלא תקווה שבסיר מחכה לו אוכל מלכים, אבל מספרים לו בעצב שהיה הפסקת חשמל התנור לא עבד וממילא אין ארוחת צהרים, מיד ניגש לארון מוציא ביגלה עם גביע של לבן משביע את רעבונו. למחרת מגיע בצהרים ותולה תקוות גדולות שלא יתכן שתקום צרה פעמיים וגם היום יהיה הפסקת חשמל ואם כן, אולי בכל זאת יהיה מוכן לו ארוחת צהרים, והנה מחכים לו בבית בפנים נופלות ואומרים לו שהגז נגמר, אוי ואבוי אמר לעצמו, שכחתי להחליף את בלון הגז וממילא אין ארוחת צהרים, מה יעשה אותו מסכן יקח לו ביגלה ולבן וישקיט את רעבונו, והנה ביום השלישי שלא תדעו מצרות תולה תקוות רבות ולמזלו האוכל נשרף. אין שום דבר מה לאכול, לפני שחושב איך להבין והנה הטלפון מצלצל בסימפוניה מרים את השפורפרת עונה שלום, מדברים עמו ממשרדי הלוטו, שבו יש לו כרטיס מנוי קבוע, ומודיעים לו שזכה ב- 5 מיליון שקלים, הדבר הראשון שהוא עושה מברר שזה לא מתיחה אולי מישהו עובד עליו, לא, עונה לו הפקיד אין זו מתיחה אני נציג רשמי של הלוטו ובכדי להיות בטוח הוא מנתק ומתקשר בעצמו. עונים לו שלום, ואומרים שזה נכון שהוא בעל הזכייה. אומר האדם לעצמו גמרנו עם המשכנתא אני יכול ללמוד בכולל בשקט ולהתחיל לחתן את הילדים ולאחר כזאת זכיה מישהו יחשוב שהאורז יצא שרוף, לא, כמובן ולמה? כשיש שמחה גדולה כל הצרות מתגמדות מולו, כל אחד מאיתנו אוהב את ה' יתברך כל אחד מאיתנו אמור להרגיש שמחה גדולה. ריבונו של עולם נתת לי כמה עשרות שנים בשביל לחיות אני זוכה להגיד אמן וגם אמן יהא שמיה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיא, ואני זוכה ללמוד תורה ולעשות את רצונך, זה לבד צריך לגרום לנו לגלים סוערים של שמחה שכל הצרות מתגמדות לידם, ובוודאי יתקיים בנו המאמר 'איזהו עשיר השמח בחלקו'.
חכם שלום טטרואשוילי הי"ו מאשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*